6456 H   KADERNÍK


  

Absolvent odboru vie:  

l upraviť účesy podľa predlohy a typu zákazníčky,
l zhotoviť zložité spoločenské a módne účesy s použitím vlasových doplnkov a príčeskov,
l zhotovovať príčesky a vlasové doplnky,
l farbiť vlasy do rozličných odtieňov s využitím nových foriem farbenia a odfarbovania,
l melírovať vlasy,
l    sušiť vlasy do vĺn, preparovať vlasy,
l    využívať poznatky o nových technológiách,
l poskytnúť poradenskú službu z hľadiska ošetrovania vlasov a návrhu na konečnú úpravu vlasov,
l    spolupracovať na vývoji nových technológií účesovej tvorby,
l vykonávať pracovnú činnosť tak, aby nenarušoval životné prostredie,
l organizovať svoju prácu na pracovisku,
l    nadviazať vhodne kontakt so zákazníkmi na základe poznatkov z psychológie a spoločenskej výchovy.

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

l Absolvent získava výučný list s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Uplatnenie v praxi:

l v kaderníckych salónoch, v holičských prevádzkach,
l    v strediskách kompletných služieb, v hoteloch,
l súkromný podnikateľ,
l pedagóg (majster OV) po doplnení vzdelania.