6446  K   KOZMETIK


   

Absolvent odboru vie:

l    stanoviť  spôsoby kozmetických zásahov,
l robiť masky, špeciálne masáže,
l poskytnúť poradenskú službu z hľadiska ošetrovania pleti podľa typu zákazníka a módnych smerov v líčení,
l urobiť náročné večerné a divadelné líčenie i najnáročnejšie kozmetické ošetrenie,
l viesť záznamy o zákazníkoch v súvislosti s poskytovanými službami,
l určiť typ pleti zákazníka,
l zvoliť vhodný spôsob ošetrenia pleti,
l robiť čistenie pleti, kozmetickú masáž rúk, tváre, krku, poprsia,
l upraviť obočie, mihalnice,
l posúdiť vplyv svojej činnosti na životné prostredie,
l vhodne nadviazať kontakt so zákazníkmi,
l dokáže určiť typ kozmetiky a značku najvhodnejšiu pre zákazníka podľa typu pleti a veku.

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

l Absolvent získava maturitné vysvedčenie s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Uplatnenie v praxi:

l v kozmetických salónoch,
l    v strediskách kompletných služieb,
l vizážista a poradca v umeleckých oblastiach,
l súkromný podnikateľ.