Čarovné Vianoce


 

V predvianočnom období sa rozhodli z úprimného srdca obdarovať a potešiť starčekov a starenky v  Domove dôchodcov na Hollého ulici v Michalovciach a v Charitnom dome Prof. Hlaváča študenti Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pripravili im program plný tradícií, aby si zaspomínali, ako sa kedysi slávili Vianoce.
       Pedagogickí zamestnanci a študenti pre nich pripravili drobné darčeky a napiekli vianočné pečivo. Všetko chystali s láskou a nadšením, pretože vedeli, akú radosť prinesú obdarovaným ľuďom.
      Starkých  však najviac potešil úsmev, pohladenie, či podaná ruka. Ich smutné oči sa rozžiarili pri pohľade na mladosť a veselosť. Zaspomínali si pri spievaní kolied, vinšovačkách, spoločne si priblížili atmosféru Vianoc. Pri spoločne strávených chvíľach si aj žiaci uvedomili, že teplo domova a blízkosť rodiny sa nedajú kúpiť.
       Spríjemnenie adventu  starým ľuďom je len kvapkou v mori, ktorou sme prispeli aj my s našimi žiakmi. Dali sme  im pocítiť, že aj napriek nezáujmu okolia sa nájdu mladí ľudia, ktorí dokážu oceniť krásu šedín, povzbudiť ich do ďalších rokov života.

Tento projekt sme zrealizovali vďaka finančnej podpore nadácie Orange - "Darujte Vianoce".

             

              

      

Žiačky odborov kaderník a vlasová kozmetika predviedli svoje zručnosti a obyvateľom Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach nezištne upravili vlasy.

             

 

späť