Žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda na medzinárodnom
 stretnutí v Maďarsku

 


Napriek nepriaznivému májovému počasiu môžeme hovoriť o našom projektovom stretnutí v maďarskej dedinke Buj, blízko Nyíregyházy, ako o veľmi príjemne strávenom čase s množstvom nových, zaujímavých a podnetných informácií.  Žiaci Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa opäť stretli s účastníkmi z Grécka, Nemecka, Talianska, Poľska, Maďarska a Čiech. Išlo už o štvrté stretnutie krajín participujúcich na projekte Comenius „Life of minorities with us or alongside us?“. Spoločne si vymieňali študijné skúsenosti a oboznamovali sa so životom minoritných skupín v Maďarsku.
          Stretnutie prebiehalo v dňoch 20. – 24. 5. 2013. Našu školu reprezentovali piati vybraní žiaci Mário Michalko, Roland Hajtó, Estera Verčimáková, Michaela Joniová a Tatiana Popovičová. Stretnutie bolo organizované na Základnej škole v Buji a tematicky bolo zamerané na prezentáciu hudby minorít. Maďarskí hostitelia predstavili svojich žiakov a priblížili život na ich škole. Popoludnia boli vyplnené prezentáciami kultúrnych programov participujúcich krajín.

.

 

Okrem folklóru žiaci spoznávali aj vzácne historické pamiatky Budapešti a okolia Nyíregyházy a navštívili hodnotnú výstavu usporiadanú pod názvom Život, kultúra a história španielskych cigánov žijúcich v Maďarsku. Ubytovanie v rodinách prispelo k vzájomnému zblíženiu a utvoreniu pekných priateľských zväzkov, ktoré zdá sa, budú pretrvávať aj v budúcnosti.

.

 

.

 

Učitelia navštívili v Nyíregyháze základnú školu hudobného zamerania pre talentované deti, ktorá dosahuje mimoriadne úspechy v celosvetovom meradle. Tu nás upútala metodika a zanietenosť učiteľa, rovnako ako talent a húževnatosť žiakov, no nedá sa nespomenúť aj perfektné vybavenie špecializovanej učebne najmodernejšími didaktickými pomôckami. Počas stretnutia sme si vychutnali maľovanie na hlinené keramické nádoby  v  keramickom závode v Sárospataku. Stretnutie sme ukončili obhliadkou Rákocziho hradu, s chutným obedom maďarskej kuchyne v miestnej dobovej reštaurácii.

.

 

.

 

Spoločné chvíle sa ukončili záverečným ceremoniálom odovzdávania certifikátov za prítomnosti riaditeľky školy, starostu obce, zástupcu školského úradu, ako aj všetkých zainteresovaných. Rozlúčkový večer sa niesol v znamení hudby, tanca a bohatého kultúrneho programu, ale hlavne dobrej nálady a pocitu spokojnosti z vydareného stretnutia.

 

Mgr. Stella Perháčová

 

.

 

späť