SOŠ sv. Cyrila a Metoda navštívila západných susedov

 v Poľsku Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego

 


Žiaci a učitelia našej školy sa v dňoch 7. - 11. októbra 2013 zúčastnili projektového stretnutia v rámci medzinárodného multilaterálneho projektu „Život minorít s nami alebo vedľa nás?“, ktorý bol podporený Národnou agentúrou celoživotného vzdelávania a Európskou komisiou. Do projektu je zapojených osem krajín: Turecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Česká republika, Taliansko a Slovensko. Nosnou témou projektového stretnutia bolo „Umenie:  kresby a maľby  minorít“.

Naši Comenius partneri z Poľska nás v prvý deň milo privítali na pôde ich školy. Ukázali nám priestory svojej školy. Nasledoval workshop, ktorý nám pomohol navzájom sa lepšie spoznať. Prezentáciou nám priblížili svoje rodné mesto Czestochowu. Študenti mali možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín spolu so svojimi poľskými kamarátmi. Popoludní nás milo privítal prezident mládeže Czestochowa pán Krzysztof Matyjaszczyk. Prehliadku mesta  sme začali na pútnickom mieste Jasna Góra, kde sme si prezreli slávnu ikonu Panny Márie Čenstochovskej (tzv. Čierna Madona) a iné exhibície kláštora.

.

Druhý deň pre nás naši partneri pripravili exkurziu do Krakowa. Najprv sme navštívili bývalú židovská štvrť Kazimierz a židovskú synagógu Stara. Obdivovali sme známe kráľovské sídlo Krakowa hrad Wawel a kostol sv. Márie s jej prekrásnym dreveným oltárom. Mali sme možnosť vidieť komplex stredovekých a renesančných budov Starého Mesta a tradičnú tržnicu Sukiennice.

.

 

.

V rámci tvorivých dielní si všetci žiaci a učitelia vyskúšali svoje zručnosti pri zdobení predmetov kreatívnou servítkovou technikou. Popoludní nám počasie prialo, a tak sme mali možnosť zabaviť sa na školskom športovom ihrisku.

Hlavnou časťou dňa bola prezentácia výtvarných prác všetkých zúčastnených krajín.  My sme prezentovali práce žiakov s minoritným zázemím: pletené košíky, ktoré sú typické pre rómsku menšinu na Slovensku, háčkované dečky, ikony, obrázky a kresby typické pre rusínsku menšinu. Večer nám spríjemnili žiaci poľskej školy, ktorí  pripravili zaujímavý kultúrny program.

.

 

.

Posledný deň projektového stretnutia patril návšteve malého mestečka Zelów, kde žije najväčšia skupina českých prisťahovalcov a ich potomkov. V Zelówe sme navštívili miestnu školu a ich planetárium a Český klub, ktorý združuje českú menšinu v Poľsku. Väčšina kultúrnych aktivít českej menšiny v Poľsku sa odohráva v Evanjelickom Reformovanom kostole, kde sme mali možnosť vstúpiť, posedieť si a vdýchnuť atmosféru tohto miesta. V priestoroch kostola sa nachádza aj múzeum, ktoré nám odhalilo radosti i strasti zo života českých prisťahovalcov. Nádhernou bodkou dňa bol koncert skupiny Zelowskie Dzwonki band.

Vyvrcholením stretnutia bolo slávnostné odovzdávanie certifikátov o účasti na projektovom stretnutí a milých darčekov, ktoré nám budú pripomínať neopakovateľné zážitky s našimi Comenius priateľmi.

Mgr. Miriam Hudymačová, Ing. Mária Baranová

.

späť