SOŠ sv. Cyrila a Metoda na prípravnej návšteve
 Comenius v Čechách

 

 


Comenius-Multilaterálne školské partnerstvá

Projekt „Life of Minorities with us or alongside us?“

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania-Comenius-Prípravné návštevy podporila účasť našej školy na prípravnej návšteve v inštitúcii Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem.

Prípravná návšteva sa uskutočnila v dňoch 16. – 19.1.2012 v Ústí nad Labem. Našu školu zastupovala Mgr. Slávka Rudačková, PhD, zástupkyňa riaditeľa. Prípravná návšteva sa uskutočnila za účelom prípravy a administrácie projektu „Life of Minorities with us or alongside us?“

       

Prípravnej návšteve predchádzal Kontaktný seminár v Bratislave, kde naša škola nadviazala partnerstvo s Gymnáziom a Strednou odbornou školou dr. Václava Šmejakla v Ústí nad Labem, v Českej republike a Charlottenlund ungdomsskole v Torndheim, v Nórsku. Postupne sme našli ďalšie partnerské školy: Istituto Comprensivo Furnari vo Furnari v Taliansku (Sicília); Gymnázium Kazimierza Wielkiego v Czestochowej, v Poľsku; II. Rákoczi Ferenc Általános és Muvészeti Iskola, v Buji, v Maďarsku; Tegmen Aliriza Akinci Anadolu Lisesi v Izmiri, v Turecku a Kaethe-Kollwitz_Schule v Langenselbold v Nemecku.

Týmto sme vytvorili multilaterálne školské partnerstvá a zaradili sa do zoznamu žiadateľov o grant na podporu projektu „Life of Minorities with us or alongside us?“ v rámci akcie Comenius-Multilaterálne školské partnerstvá.

Hlavnými tematickými oblasťami projektu sú: Boj proti rasizmu a xenofóbii, Kultúrne dedičstvo európskych krajín a ich etnických skupín. Hlavnou myšlienkou projektu je, aby si žiaci uvedomili význam a hodnotu svojej vlastnej kultúrnej identity v Európskej únii. K tomu prispeje výmena informácií, dokumentov, správ so žiakmi z partnerských škôl, ako aj samotné výmenné pobyty žiakov v partnerských krajinách.

Veríme, že Národná agentúra podporí naše snahy a žiaci tak budú mať možnosť spoznať kultúru, tradície a zvyky konkrétnej krajiny priamo na ich pôde.

Tento projekt bol podporený Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania a Európskou komisiou. Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

.

 

.

späť