SOŠ sv. Cyrila a Metoda hosťovala zahraničných
 študentov a učiteľov

 


Naša škola v dňoch 10. – 14.12.2012 hosťovala našich Comenius partnerov. Nosnou témou projektového stretnutia bola "Národná kuchyňa minorít". O zábavu, kultúrne spoznávanie, ochutnávky národných jedál a jedál minorít sa postarali všetci účastníci projektu, nielen zahraniční hostia, ale i domáci.

Hneď prvý deň bol veľmi zaujímavý a bohatý na aktivity. Vo vestibule školy sme chlebom a soľou oficiálne privítali zahraničných študentov a učiteľov. Pokračovali tvorivé dielne a kuchárske workshopy.

.

 

V rámci tvorivých dielní mali všetci zúčastnení možnosť vyskúšať svoje zručnosti pri zdobení vianočných medovníkov, dekorácii anjelikov, príprave vianočných dekorácií a ozdôb. Centrum aktivít sa však sústredilo v kuchyni. Každý pridal ruku k dielu. Zahraniční študenti sa priučili ako variť pirohy, pripraviť zemiakové placky, bryndzové halušky, strapačky s kapustou a  plnenú kapustu. Zažili pri tom kopec zábavy a nechýbala ani samotná ochutnávka jedál.

.

 

.

 

 

Večer patril kultúre národnostnej menšiny Rusínov a slovenskej kultúre. V duchu ľudovej atmosféry naši hostia mali možnosť počuť spev ľudových piesní z úst našich dievčeniec. Zapozerali sa do rytmov ľudových tancov, či už karičky alebo párových tancov, country tanca, či írskeho tanca. Sme radi, že v spolupráci s umeleckým súborom Slniečko, ľudovým súborom Jurošík a ZUŠ v Strážskom sme mohli pripraviť bohatý kultúrny program. Úsmev v tvárach publika svedčil o krásnom zážitku. Po kultúrnom programe nasledovala recepcia na „ľudovú nôtu“, kde si všetci pochutnali na orechovníkoch a makovníkoch.

 

.

 

Nasledujúci deň patril našim zahraničným hosťom. V dopoludňajších hodinách nás na mestskom úrade privítal zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej, ktorý pútavým slovom porozprával o histórii, kultúre a ďalšom rozvoji mesta Michalovce. Nasledovalo prijatie u Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického v Katedrále sv. Cyrila a Metoda. Vladyka Juraj v úvode dal požehnanie všetkým prítomným a každému účastníkovi daroval klokočovskú ikonu Presvätej Bohorodičky. V popoludňajších hodinách sme sa opäť všetci ponorili do kuchárskeho sveta. Tentoraz do kuchyne minorít žijúcich na území Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Grécka a Turecka. Pri degustácii sme spoznávali netradičné chute inonárodných a inoetnických kuchýň.

 

.

 

.

 

Nasledujúce dni patrili spoznávaniu života, histórie, tradícií a zvykov Rusínov. Navštívili sme Skanzen vo Svidníku a Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry. Tu mali všetci možnosť spoznať každodenný život predošlých generácií, architektúru obydlí a ich spoločenský život. Netreba však zabudnúť ani na návštevu Chrámu sv. Trojice vo Svidníku, v ktorom nás prijal prot. o. Ján Sovič. Tu sme sa dozvedeli o živote minoritných skupín  vo Svidníku, o ich harmonickom spolunažívaní a organizovaní spoločných akcií. Duchovný otec zdôraznil, že viera a kultúra idú spolu ruka v ruke.

.

 

.

 

Vyvrcholením projektového stretnutia bola Štedrá večera. Tu si účastníci projektu mohli vychutnať atmosféru Vianoc a stolovanie v slovenských a rusínskych rodinách. Na stole nechýbali oblátky s medom a cesnakom, makové, orechové a kapustové bobaľky, kapustnica, zemiakový šalát a ryba. Vysvetlili sme im naše zvyky a tradície počas vianočného stolovania a nechýbal ani spev kolied v staroslovienskom jazyku.

Naše stretnutie sme ukončili slávnostným odovzdaním certifikátov o účasti na projektovom stretnutí a darčekov, ktoré im budú pripomínať ducha Vianoc, vône a chute štedrovečerných jedál. Každý účastník si odniesol kalendár s receptami na rok 2013, ktorý je zároveň výsledným produktom projektového stretnutia na Slovensku. Recepty pripravili žiaci z každej zainteresovanej krajiny v národnom a anglickom jazyku a doplnili ich obrázkovými prílohami.

.

 

.

 

Veľká vďaka patrí Hospodinovi Bohu za požehnanie tejto krásnej akcie. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie Národnej agentúre Programu celoživotného vzdelávania a Európskej komisii, ktorý finančné podporili tieto naše snahy a realizáciu projektového stretnutia.

 

Mgr. Slávka Rudačková, PhD., koordinátor projektu

 

 

... a čo na projekt Comenius hovoria naši študenti?

Participácia našej školy na medzinárodnom projekte Comenius vniesla medzi nás rozruch a očakávanie. V rámci výmenných pobytov nás navštívilo pred Vianocami okolo päťdesiat študentov i učiteľov z Poľska, Česka, Nemecka, Maďarska, Turecka a Grécka. A tak sme mali na niekoľko dní nových spolužiakov. Oživili naše triedy tým, že si posadali medzi nás do školských lavíc a mali možnosť vidieť a zažívať, ako prebieha vyučovanie v našej krajine, konkrétne na našej škole. Spočiatku to bolo veľmi váhavé zoznamovanie a „oťukávanie“ sa, ale bezprostrednosť a humor mladých ľudí ľahko prelomila jazykové bariéry pri spoločnom zdobení medovníkov a vytváraní iných vianočných dekorácií a na spoločných výletoch. Veľkým zážitkom bola príprava tradičných národných jedál a ich degustácia. Našich hostí z Turecka a z Grécka nadchol hlavne mráz, vietor a sneh, čo nás veľmi prekvapilo, nechcelo sa im ani odchádzať. Vo veselej predvianočnej atmosfére sa utužili priateľstvá, ktoré budú určite pokračovať aj na Facebooku.

 

 Zážitky a dojmy našich zahraničných hostí

 „...we loved every minute of the Michalovce meeting. All Comeniuses, thank you for creating a great atmosphere. I can´t wait to see you in Thessaloniki.“ Olly and his team from the Czech republic

„I want to thank Slavka and all of you for the meeting and nice, friendly atmoshere once more. My students returned happy having opportunity to take  part in the meeting in Slovakia. Great thanks to host families. Many thanks and a lot of best greetings. Elzbieta and her team from Poland

„Thanks for organizing our meeting. It was a pleasure to be there and have a lot of nice experience there. It was nice to see you all again and have a chat with you.“  Erika and her team from Hungary

 „Thanks all of you for this meeting And thanks to Slavka and Stanislav for their organisation. See you in Thessaloniki ...“ Ugur and his team from Turkey

„I want to thank Slavka and her school team for being such a good host and all the people  from Slovakia that helped us feel at home. We all really enjoyed being with you and are looking forward to meet  you again. Have a nice "before the holidays" week.“ Pascalis an his team from Greece

 

Pozrite si ďalšie naše dokumenty zo stretnutia zahraničných študentov na Slovensku (kliknutím na odkaz):

 

TV Mistral o našom projekte:

Rádio Patria, Slovenský rozhlas 5
Národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu

Stretnutie zahraničných študentov

http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=337

http://www.rozhlas.sk/radio-nev/nev?datum=13.12.2012
 

 

späť