„OUR EUROPEAN VIRTUAL MUSEUM“

 Program Erasmus+, kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

 


 

V rámci projektu „OUR EUROPEAN VIRTUAL MUSEUM“ sa v španielskom San Clemente uskutočnilo prvé stretnutie. Stretnutie prebiehalo na pôde školy I.E.S. „DIEGO TORRENTE PÉREZ“ v dňoch 6. – 8. novembra 2019. Tohto stretnutia sa za našu školu zúčastnili PhDr. Slávka Rudačková, PhD., zástupkyňa RŠ a Mgr. Miriam Hudymačová, vedúca predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov.

 

Partnermi projektu sú:

Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, Portugalsko

Liceo Scientifico Ulivi, Parma, Taliansko

I.E.S. „DIEGO TORRENTE PÉREZ“, San Clemente, Španielsko

 

Témou projektu je umenie, majstrovské diela a ich využitie pri tvorbe virtuálneho múzea. Cieľom projektu je pomôcť študentom lepšie pochopiť svoju vlastnú národnú identitu a jej význam v rámci Európy,  uvedomiť si príslušnosť ku komunite na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Prvého projektového stretnutia sa zúčastnili učitelia zo všetkých partnerských škôl. Cieľom stretnutia bola príprava a administrácia projektu.

Počas stretnutia sa účastníci oboznámili s informáciami získanými od národných agentúr, s novinkami v programe, s internetovým elektronickým nástrojom Mobility Tool na spoluprácu, riadenie a podávanie správ pre mobilitné projekty v rámci programu Erasmus+. Vybrali spoločné logo projektu. Zúčastnili sa workshopu o virtuálnej a rozšírenej realite. Spolu s kolegami z partnerských škôl sa zhodli na postupe tvorby online a offline multimediálnych výstupov projektu – videí o umelcoch a umeleckých dielach. Dohodli termíny a obsahovú stránku ďalších projektových stretnutí.

Súčasťou projektového stretnutia bola prehliadka školy a historického centra v San Clemente, stretnutie s predstaviteľmi mesta a návšteva múzea Fundación Antonio Pérez v San Clemente.

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

     

 

  

 

  

 

späť