Ak žiak preruší dochádzku v trvaní viac ako tri dni,
pri nástupe predkladá:

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka
o bezinfekčnosti

 

 

Dištančné vzdelávanie


od 12.10.2020 do odvolania.

 

 

 

Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

 

  Všetky pokyny k priebehu a realizácii dištančného vzdelávania

budeme poskytovať cez  internetový portál 
www.bezkriedy.sk.

 

 

 

 

Školský rok 2020 / 2021

 

Možnosti štúdia na našej škole

 

 

 

 

ŠKOLA  JE  PARTNEROM

Národného  projektu

„DUÁLNE  VZDELÁVANIE  A  ZVÝŠENIE  ATRAKTIVITY  A  KVALITY  OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                                                                 www.minedu.sk