!!!Nachádzate sa na našej starej webovej stránke.!!!

 

Aktuálna webová stránka: soscm.sk

 

 

 

 

 

Žiaci tried I.A, I.B, II.A, II.B, III.A
 

nastupujú dňa 11. mája (utorok)
 

na prezenčnú formu vyučovania.

 

 

 

 

Žiaci pri nástupe do školy predkladajú


Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
 o bezinfekčnosti (príloha č. 8)


respektíve

 

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 10)

 

 

 

Školský rok 2020 / 2021

 

 

 

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022 odbor Kozmetik

 

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022 odbor Informačné systémy a služby

 

 

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022

 

Možnosti štúdia na našej škole

 

 

ŠKOLA  JE  PARTNEROM

Národného  projektu

„DUÁLNE  VZDELÁVANIE  A  ZVÝŠENIE  ATRAKTIVITY  A  KVALITY  OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                                                                 www.minedu.sk