DEFINÍCIA GONIOMETRICKÝCH FUNKCIÍ OSTRÉHO UHLA, RIEŠENIE PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA

Test č.1

Prečítaj si zadanie a vyber správnu odpoveď.