ORIENTOVANÝ UHOL

Test č.2

Prečítaj si zadanie a vyber správnu odpoveď.