VLASTNOSTI GONIOMETRICKÝCH FUNKCIÍ SIN X, COS X

Test č. 6

Prečítaj si zadanie a vyber správnu odpoveď. Môžeš používať grafy goniometrických funkcií sínus a kosínus.