VLASTNOSTI GONIOMETRICKÝCH FUNKCIÍ TG X, COTG X

Test č. 8

Prečítaj si zadanie a vyber správnu odpoveď. Môžeš používať grafy goniometrických funkcií tangens a kotangens.