MESTO

MICHALOVCE

 

2010

Interaktívna tabuľa – srdce modernej učebne


Vyučovací proces je neustále inovovaný využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok. Vytvorila sa nová sféra získavania informácií a vedomostí. Aj naša škola už nie je iba miestom, kde sa odovzdávajú len informácie od učiteľa k žiakom, ale nastala  neustála interakcia medzi nimi. Vďaka mestu Michalovce sme zakúpili interaktívnu tabuľu, ktorá   zábavnou formou motivuje  žiakov  k ďalšiemu štúdiu a získavaniu nových vedomostí.


späť