MESTO

MICHALOVCE

 

2011

Po historických stopách -  cestách  peňazí


Po historických stopách -  cestách  peňazí sa mohli vybrať žiaci študijného odboru umelecko-remeselné práce v októbri 2011 vďaka dotácie od mesta Michalovce. Konečnou zástavkou bola Kremnica. Po exkurzii žiaci pripravili pre ostatných spolužiakov nástenku a prezentáciu ako sa starať o výrobky zo zlata a striebra.


späť