MESTO

MICHALOVCE

 

2012

Zemplínska reč – najkrajša na švece


Vďaka mestu Michalovce, žiačky študijného odboru Odevníctvo ušili dva zemplínske kroje a tak prispeli k tomu, aby sa do kultúrnych programov v zemplínskom nárečí zapájalo viac žiačok našej školy a tak prispeli k záchrane folklórneho prejavu ľudí na Zemplíne skôr, než sa na neho zabudne celkom.

Žiačky v nových krojoch vystúpili na Nikolaja v Božom dome a pre zahraničných hosti z projektu Comenius.


späť