MESTO

MICHALOVCE

 

2013

Pamätaj, naše tradície  nezarastú trávou


Cieľom projektu bolo šíriť ľudovú slovesnosť   Zemplína.  Mimo vyučovacieho procesu sme nacvičili so žiakmi našej školy pásma hovoreného slova v "zemplinštine"  a hlavne „zemplínskych špivanok“ v doprovode s akordeónom, /zakúpeným vďaka dotácie od mesta Michalovce/  zameraných svojím obsahom k tradíciám počas roka. S nacvičenými pásmami sme navštívili domovy dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti, detské domovy a základné školy. počas roka. S nacvičenými pásmami navštíviť domovy dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti, detské domovy a základné školy. Vďaka mestu Michalovce sme zakúpili akordeón.


späť