MESTO

MICHALOVCE

 

2014

PO STOPÁCH HISTÓRIE


V rámci projektu žiaci navštívili najväčší nacistický koncentračný a vyhladzovací  tábor Auschwitz – Birkenau, založený Nemcami počas druhej svetovej vojny v okupovanom Poľsku. Cieľom projektu bolo pripomenúť mladej generácií hrôzy 2. svetovej vojny a jej následky pre celé ľudstvo, uvedomiť si hodnotu ľudského života. Súčasťou projekt bola aj návšteva  soľnej bane vo Wieliczke, zapísanej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

       

    

    


späť