MESTO

MICHALOVCE

 

2015

Propagujme našu históriu


Moderná doba si žiada moderné prístupy, efektívnu prácu a tvorivosť. Ak majú žiaci  získavať viac ako len povrchné vedomosti, potrebujú byť aktívne zapojení do vzdelávania. Našim zámerom je  inovácia vyučovacieho procesu zavádzaním  kreatívnych foriem a metód práce prepájajúcich školu so životom, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov a odkaz J. A. Komenského: ,,Len to, čo študenti zažijú, budú cítiť a chápať. To, čo sa sami naučia, budú trvalo ovládať..".  Aj naša škola chce poskytnúť žiakom modernejší spôsob výučby a tým ich pripraviť čo najlepšie do praxe. Jednou zložkou teoretickej prípravy v odbore Propagačná grafika je aj poznanie dejín umenia a remesiel, ktoré žiaci transformujú do svojej úžitkovej tvorby. Na teoretickom vyučovaní sa zoznamujú s jednotlivými výtvarnými  slohmi - chceme im poskytnúť možnosť vidieť ich na vlastné oči.  Práve návštevou Spišského hradu, ktorý je  dokladom vývoja architektúry u nás a Levoče - umeleckých skvostov Majstra Pavla,  žiaci nadobudnú prehľad o výtvarnom dianí, o tom, kde všade je možné uplatniť výtvarné cítenie. Navštívia gotickú stavbu zo 14. stor. s najvyšším gotickým  oltárom na svete. Fotografie a video dokumentáciou by demonštrovali vlastné skúsenosti a zážitky. Odborné zručnosti uplatnia pri výstavke fotografií, v PWP prezentácií pre spolužiakov. Takýmto spôsobom učenia pritiahneme pozornosť žiakov k odboru propagačná grafika. Chceme  sa začleniť medzi tie školy v našom meste, ktoré uprednostňujú moderný prístup  vzdelávania.

         

         


späť