Zaujímavosti zo života školy 2008 - 2009


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

1. septembra sa začína nielen cirkevný rok, ale aj nový školský rok. Preto sme sa ráno 2. septembra zišli v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, aby sme si vypočuli sv. liturgiu za žiakov a študentov, aby im bol počas celého školského roka na pomoci, aby sa im darilo v započatej práci a učení. Po skončení liturgie sa žiaci 1. ročníkov premiestnili do školy, kde im vedenie školy predstavilo pedagogický zbor a triednych učiteľov a podalo im organizačné pokyny.


VZÁCNA NÁVŠTEVA

 

V septembri našu školu poctil svojou návštevou Vysokopreosvietenosť vladyka Ábel, arcibiskup lubelský a chelmský v doprovode Jeho Preosvietenosti vladyky Juraja, biskupa michalovského.


REKVALIFIKAČNÝ KURZ

Počas prázdnin a začiatkom školského roka naša škola realizovala rekvalifikačný kurz so zameraním na Prevádzkovanie zariadení spoločného stravovania - v odbore kuchár - čašník.


ODBORNÁ EXKURZIA

23. 10. 2008 sa žiaci 2.C zúčastnili odbornej exkurzie s umeleckým zameraním. Navštívili skanzen v Humennom, ktorý sa nachádza v parkovej oblasti. Skanzen predstavuje slovenskú dedinu 19. storočia. Okrem sedliackych a remeselných domov sa v skanzene nachádza aj drevený grécko-katolícky kostol, v ktorom sa počas cirkevných sviatkov vykonávajú aj bohoslužby. Žiaci sa vrátili obohatení o nové zážitky, avšak takýto spôsob života v takýchto podmienkach si už nevedia predstaviť.

Ing. J. Belanská


ÚČELOVÉ CVIČENIE

  

V októbri v rámci tematického plánu prebehlo účelové cvičenie, ktoré sa konalo na Zemplínskej šírave na Prímestskej oblasti. Žiaci sa preskúšali v zdravotníckej, topografickej a civilnoobrannej pripravenosti.


ZDRAVO JEM A ŠPORTUJEM, STO ROKOV SA DOŽIJEM

 

 

Zdravá výživa - často opakované slovo. Nie každý by vedel povedať, čo pod tým vlastne rozumie a mnoho ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Nie každý si uvedomuje, ako kvalita stravy ovplyvňuje celý život človeka.Na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa ochrane zdravia venujeme počas celého školského roka rôznymi spôsobmi a formami . Patria medzi ne rozhlasové okienka, nástenky, súťaže, prednášky, besedy alebo rozhovory s odborníkmi v danej oblasti. 16. október si každoročne pripomíname ako Deň zdravej výživy. Tento školský rok sme zdravý životný štýl predstavili a nazvali ho: „ Zdravo jem a športujem, sto rokov sa dožijem“. 

Príroda bola voči nám tento rok veľmi štedrá.  Nadelila nám oveľa viac  úrody než po iné roky. Žiaci, učitelia  sa snažili prispieť zdravými výpestkami zo svojich záhrad k zdarnému priebehu Dňa zdravej výživy. No a  z toho veľa čo priniesli, sa nám podarilo pripraviť výstavku ovocia a zeleniny v školskej jedálni. „ Plody jesene., 

V školskom rozhlase sme odvysielali  reláciu” Zdravá výživa”,  chlapci si zasúťažili vo vyrezávaní tekvičiek a dievčatá v . Tretiaci varili v prírode a prváci zase športovali na Zemplínskej šírave.

Nie je jedlo ako jedlo. To na našej škole vie už dávno každý žiak. Každý vie v čom spočíva zdravie, sila aj chuť do učenia. Žiaci sa na  deň zdravej výživy už tradične veľmi tešia. Majú si určite na čom popásť oči. Vkusne a esteticky pripravené stoly lákajú nielen oči, ale oslovia i čuchové a chuťové bunky. A tak žiaci mali možnosť nielen „privoňať“, ale aj ochutnať závratne dobré pochúťky, ako sa žiaci sami vyjadrili. Šikovné ruky našich žiakov pod vedením pani Tomovčíkovej pripravili chutné šaláty   aj pomazánky.  Je známe, že nie všetci žiaci majú rovnakú chuť.

Myslíme si, že náš zámer splnil očakávanie, ktoré sme doňho vkladali. Mnohí žiaci totiž ochutnali aj také druhy ovocia, zeleniny , ktoré im predtým „nevoňali.“ V kolektíve však chutí viac a spoločná príprava pridala všetkému na dôležitosti a zaujímavosti.

Našim žiakom sa táto akcia určite páčila, o čom nás presviedčali otázky: „ Ešte bude niekedy takýto deň? ”

Organizačne celú akciu zabezpečili pani učiteľky Ing. Javorská a p. Šuličová.

Ing. Javorská Jozefína


KOČAZ

Pravidelnou akciou je po novom KOČAZ, teda ľudskou rečou Kurz ochrany človeka a zdravia. Môžete si pozrieť malú fotoreportáž. Účastníkmi boli žiaci tretích ročníkov pod vedením ich triednych učiteľov: p. uč. Čarného a p. uč. Holoniča a samozrejme nášho učiteľa telesnej výchovy p. uč. Brhlíka. Všetci účastníci sa môžu zhodnúť na príjemnej atmosfére a programom plnom zábavy a výchove k disciplíne. Áno, je to tak.


LETNÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

 

Všetko to začalo krásnym počasím a ubytovaním na Hoteli Chemes na Zemplínskej šírave. Zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov učebného a študijného odboru. Boli to dni plné turistiky a spoznávania. Nasledujúca fotoreportáž zobrazuje prehliadku krás Morského oka (sprevádzaného aj niekoľkými salamandrami).

Počasie pri výstupe nebolo najkrajšie, ale o to čarovnejšie. Ďalšia fotografia je z turistického pochodu na Vinianske jazero. Počasie i príroda boli úchvatné. 

K dispozícii bol aj bazén, ktorý využili skoro všetci. Bol to malý relax po celodennej námahe. Pani učiteľka Raffáčová v posilňovni vysvetlila, čo robiť s plným bruškom (svalov). Teória sa spojila s praxou.

Neobišlo sa to ani  bez súťaže v streľbe a behu. Najkrajšie ale na tom všetkom bolo utužovanie priateľstva a vzťahov v triede a ročníku.


PREZENTÁCIA O EURE - BUĎME IN

  

V mesiaci október  bola odvysielaná relácia v školskom rozhlase o EÚ a EURE a zhotovená nástenka o eure. Žiaci 4.A P. Kunč a M. Halapyová sa zúčastnili celoslovenskej súťaže „Vieme čo nám prinesie EURO? aj keď nevyhrali,  získané vedomosti Vám odovzdali v každej triede, ale aj v domove dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Cieľom tohto vzdelávacieho programu bolo umožniť všetkým žiakom  získať čo najviac informácií súvisiacich so zavedením novej národnej meny euro na Slovensku od 1. januára 2009.

Škola ďakuje mestu Michalovce za počítač, ktorý je využívaný na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti na škole. Slúži na komunikáciu pedagogických zamestnancov v rámci predmetových kounít. Slúži aj na komunikáciu s rodičmi, žiakmi a sociálnymi partnermi školy. Taktiež bol využívaný pri informačnej kampani o zavedení eura pre žiakov, rodičov, zamestnancov školy ako aj dôchodcov.


PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY

V košickom a prešovskom kraji sa konali v uplynulých dňoch prezentácie stredných škôl a odborných škôl. Cieľom týchto prezentácii bolo oboznámiť žiakov základných škôl s možnosťami ďalšieho štúdia.  Týchto prezentačných podujatí sa zúčastnila aj Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pod odborným vedením zástupcu školy pre praktické vyučovanie p. Pavla Steinera, a majsteriek OV sa predviedli študijné a učebné odbory školy.

7.10.2008 - Galéria REGIONÁLNEHO STREDISKA  v Michalovciach 

 

Žiaci našej školy v odboroch kaderník, kozmetik, kuchár, zlatník a klenotník sa prezentovali ukážkami svojich prác a zručnosťami 7.10.2008 v Mestskej galérií ZEMPLINSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA v Michalovciach.

Každý z odborov ukázal to najlepšie, čo sa naučil počas štúdia.

21.október 2008 –TREBIŠOV– prezentácia odboru zlatník a klenotník

29.10.2008 – MICHALOVCE, športová hala  - „BURZA PRÁCE“, poriadaná Úradom práce v Michalovciach - prezentácia oborov kaderník, kozmetik, zlatník a klenotník

6.november 2008 – KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - prezentácia odboru zlatník a klenotník


MLADÝ REMESELNÍK

20. – 21.november 2008 – PREŠOV - prezentácia odboru zlatník a klenotník

20.a 21. novembra 2008 sa uskutočnilo v Prešove podujatie „Mladý remeselník 2008“. 22 stredných odborných škôl z košického, prešovského kraja a školy z Poľska prezentovali svoje výsledky . Naša škola sa predstavila výrobkami žiakov učebného odboru zlatník a klenotník. Žiaci Michal Kontra a Tomáš Kučmáš predvádzali jednotlivé technologické postupy ručnej výroby šperkov. Týmto podujatím sa CSOŠ v Michalovciach dostalo do povedomia  najširšej  pedagogickej verejnosti, žiakom základných a stredných škôl i ostatným návštevníkom v prešovskom kraji a celá expozícia sa stretla s pozitívnym  ohlasom. V kategórii drevo - kov výrobok nášho žiaka získal ocenenie

 „TOP výrobok“ roka 2008.


UCHAĽÁK 2008 (klikni)


KADERNÍCKA SÚŤAŽ

Pani učiteľka Ing. Javorská pripravila pre kaderníkov všetkých ročníkov súťaž v tvorivosti, kde si žiaci mohli preskúšať a obkukať rôzne zručnosti. Súťaž sa niesla v priaznivej predvianočnej nálade.

 


SÚŤAŽ V STUDENEJ KUCHYNI ŽIAKOV 2. ROČNÍKA

Majsterky a majster odborného výcviku odboru kuchár p. Ľudmila Tomovčíková, p. Mária Čornejová a p. Pavol Steiner boli zárukou kvalitnej prípravy jedál studenej kuchyne, tentokrát dezertov. Žiaci si okrem skúseností odniesli aj vecné ceny.

 


PLAVECKÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH ŠKôL

16. decembra Stredná odborná škola v Michalovciach pod záštitou Krajského školského úradu v Košiciach zorganizovala plaveckú súťaž pre žiakov stredných škôl v rôznych plaveckých disciplínach. Naši žiaci pod vedením nášho učiteľa Eda Brhlíka si priniesli 2 diplomy za 2. miesto v disciplíne 4 x 50 m voľný spôsob dievčatá (Kozempelová, Pavlovčáková, Kohútová, Tkáčová) a 3. miesto v disciplíne 4 x 50 m voľný spôsob chlapci (Kontra, Šalacha, Holečko, Jurčo).

 


NÁVŠTEVA VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZÁKLADNÝCH ŠKôL

Vedenie školy zorganizovalo stretnutie výchovných poradcov základných škôl z blízkeho okolia. Ukázali poradcom podmienky, v ktorých študenti našej školy študujú, ale i dielne odborného výcviku. Veríme, že sa uplatní heslo, že remeslo má zlaté dno a záujem o našu školu bude mať stúpajúcu tendenciu. Na žiakov tu čakajú nie len spolužiaci, ale hlavne skúsení pedagógovia a majstri odborného výcviku.

 


HOKEJBAL

Otužovanie i utužovanie vzťahov na pôde školy boli zámerom na uskutočnenie hokejbalového zápasu medzi žiakmi a študentmi školy. Mladí popreháňali starších, ale "starší" ukázali, že skúsenosti sú skúsenosti. Aj keď nervové bunky je lepšie mať obalené tukom, brucha sa to netýka. Vôbec nebolo prekvapením, že prvý zápas prehrali učitelia len o jeden gól, ale prekvapením bolo, že druhý zápas prehrali žiaci o osem (8) gólov, aj keď musíme priznať, že mužstvo pedagógov bolo posilnené žiakmi. Ale nešlo tak ani o výsledok, ako o dobrý pocit zo športu.

 


VIANOCE

Rozlúčku so starým kalendárnym rokom 2008 sme mali v Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pripomenuli sme si, čo všetko sa udialo a vyslovili nádej v lepšiu budúcnosť v roku 2009. Žiaci pod vedením p. Steinera, p. Javorskej a p. Raffáčovej pripravili aj kultúrny program k vianočným sviatkom, s ktorým sa podelili nielen so žiakmi školy, ale navštívili aj domovy dôchodcov, kde sa pokúsili rozveseliť srdcia tým najstarším.

 


VIANOČNÁ KVAPKA KRVI

Nie len reči, ale hlavne činy robia človeka človekom. Príkladom toho bola vianočná a novoročná kvapka krvi, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy. Príkladom im bola p. učiteľka Ondovčínová, ktorá je pravidelnou darkyňou krvi a túto akciu zorganizovala. Medzi pravidelnými darcami boli aj naši žiaci, ale prvýkrát si to boli skúsiť viacerí. Nie každý splnil podmienky darcovstva, ale aspoň preukázal solidárnosť s ostatnými, ktorí krv potrebujú. Veríme, že sa tento ľudský čin stane tradíciou a bude robiť dobré meno našej škole.

 


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V PREŠOVE

Vo februári škola zorganizovala pre žiakov a pedagógov návštevu divadelného predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Predstavenie sa uskutočnilo v historickej budove divadla a pozreli sme si hru Statky - zmätky od Jozefa Gregora - Tajovského, slovenská klasika z prelomu 19. a 20. storočia, klasická dráma z prostredia slovenskej dediny. Hromadenie majetku bezdetným Palčíkovcom natoľko otrávi myseľ, že nahovoria chudobných Ľavkovcov, aby im dali syna Ďurka za vlastného..., v réžii Matúša Oľhy. Predstavenie sa zúčastneným páčilo a veríme, že nás tam opäť uvidia na nejakom novom predstavení.


ROZLÚČKA SO ŠTUDENTMI (klikni)


ROZLÚČKA SO ŠTUDENTAMI

Ľudia prichádzajú i odchádzajú, takto to už v živote chodí. Ináč to nie je ani u nás. Tentokrát nové možnosti v ďalšom živote si vyskúšajú žiaci učebných odborov kaderník a kuchár, študijných odborov kozmetička, kuchár a žiaci nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce a vlasová kozmetika.

 


ŠIKOVNÉ RUKY

Pani učiteľka Mgr. Raffáčová zaangažovala do práce šikovné žiačky našej školy. Pod heslom dajme veciam druhu šancu žiaci vyrábali zo starých telefónnych zoznamov rôzne dekoratívne predmety ako kvety, košíčky ap.

 


ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

Záver školského roka 2008/2009 sme oslávili v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Po bohoslužbe žiaci dostali vysvedčenia a rozišli sa prežiť prázdniny podľa vlastných predstáv.

 


späť