Zaujímavosti zo života školy 2011 - 2012

 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/20112

29. júla sme slávnostne ukončili školský rok. Niektorí úspešne, iní menej. Bolo to slávnostné vyhodnotenie školského roka spojené s odovzdávaním vysvedčení. Po príhovore žiačky, ktorá sa poďakovala za prácu všetkým zamestnancom školy, prácu zhodnotil aj riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, ktorý zároveň odovzdal ocenenia najlepším žiakom školy a zároveň sa rozlúčil s dlhoročnou pedagogickou zamestnankyňou školy pani Ing. Jolanou Belanskou, ktorá odchádza do dôchodku.


VÝLET DO SLOVENSKÉHO RAJA

Pani učiteľka Ing. Jozefína Javorská zorganizovala výlet do Národného parku Slovenský raj, konkrétne prechod Suchou Belou. Nik netušil, čo nás bude čakať. Autobus nás vyložil v Podlesku, pani učiteľka kúpila lístky a išlo sa. Kto vsadil na dobrú obuv, vyhral. Terén bol náročný, vzduch vlhký, ale odhodlanie prežiť niečo zaujímavé bolo silnejšie. Bola to skúška odvahy, na konci ktorej si mnohí povedali "už nikdy," ale určite sa tam raz vrátime. Vybrali sme zopár fotografií na ilustráciu našej cesty.

,


BUDÚCE KOZMETIČKY LÍČILI INDIÁNOV A ČERNOŠKOV

Dňa 21. júna usporiadala Materská škola na ulici Jána Švermu 8, pri príležitosti 30. výročia svojho založenia veľkolepú slávnosť, ktorej atmosféru pomáhali dotvoriť aj dievčatá z odboru kozmetik. Budúce kozmetičky a vizážistky líčili deti zadelené do jednotlivých skupín, ktoré symbolizovali príslušnosť k jednotlivým národom a rasám. Všetkých prítomných upútali podmanivé rovnošaty príslušníkov indiánskych kmeňov, černošského etnika, či východoázijských národov, doplnených farebnou dekoráciou vytvorenou budúcimi kozmetičkami. Rovnako ako deti, aj naše študentky odchádzali z tohto pekného spoločenského podujatia  s krásnymi spomienkami na  tento veselý, zážitkami naplnený júnový deň.


PREZENTOVALI SVOJE ZRUČNOSTI...

8. júna 2012 v priestoroch praktického vyučovania študenti odborov KADERNÍK a KOZMETIK predvádzali svoje zručnosti na celoškolskej súťaži. V odbore KADERNÍK v kategórii – spoločenský účes obsadila 1. miesto Veronika Ančovčíkova, 2. miesto Nikola Janičová a 3. miesto Daniela Kopčanská.

V odbore KOZMETIK v kategórií extravagantné líčenie obsadila 1. miesto žiačka Ivana Lengyelová, 2. miesto Veronika Smrigová a 3. miesto Nicoleta Gejgušová.

 


MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

9. júna zorganizovala Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi v Michalovciach na pôde našej školy rôzne súťaže pre deti i dospelých pri príležitosti MDD. Počasie nám prialo a nechýbala ani dobrá nálada. Detičky líčili naše kozmetičky, česali kozmetičky a tí zručnejší si mohli vyrobiť svoj vlastný šperk. Naši kuchári sa postarali o hladné brušká a uvarili vynikajúci guláš. Oslava tohto sviatku sa stáva pomaly tradíciou, pretože sa konal už 2. ročník. Veríme, že sa takto stretneme pri tejto príležitosti opäť o rok.


NÁVŠTEVA PREŠOVA A HANUŠOVIEC

Dňa 24.mája 2012 naši žiaci mali možnosť v rámci projektu navštíviť vo vlastivednom múzeu v Hanušovciach stálu expozíciu „ČLOVEK A ŽIVOT“. Výstava pozýva zamyslieť sa nad človekom a jeho mestom, jeho najužšími dejinami (Človek a mesto). V ranobarokovom kaštieli sú expozície – Prírodné pomery vranovského regiónu, História vranovského regiónu, Expozícia dobovo zariadených interiérov. V druhej budove múzea je expozícia Duch národa. V tejto časti si žiaci mali možnosť vyskúšať prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu alebo tkanie na tkáčskom stave, presne tak, ako to robili naši predkovia.

Druhú zastávku mali v Prešove, kde si pozreli židovskú sinagógu a vypočuli si históriu židov žijúcich na našom území. Žiaci mali možnosť obdivovať pomerne strohé neorománsko-maurské fasády, ktoré skrývajú doslova poklad synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku. Najväčší podiel na jeho budovaní a zhromažďovaní zbierok mal predseda geologickej obce Ing. Eugen Bárkány a dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína.

Tretia zastávka bola v pravoslávnom chráme v Prešove, kde sa konajú pravidelné bohoslužby. O zvykoch pri obradoch žiakom porozprávala pani zástupkyňa Mgr.S.Rudáčková, PhD, ktorá žiakov spolu s p.Ing. Baranovou celou exkurziou sprevádzala.

    


ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Dňa 23. mája sa v našej škole uskutočnila súťaž Čitateľský maratón. Žiaci si zmerali svoje sily v čítaní na rýchlosť, ale aj presnosť. Svoju kreativitu predviedli v dramatickom stvárnení básne. Víťazmi sa stali: 1. Ladislav Soročin 2.B, 2. Dominika Plachá 2.B, 3. Ján Ahác 1.A

   


BIELORUSKÝ SEN

Žiaci našej školy sa zúčastnili premietania filmu Bieloruský sen v Malej sále MsKS

 


SÚŤAŽ V PEČENÍ PIZZE

Šikovnosť našich žiakov - kuchárov overila súťaž v pečení pizze. Každý zo žiakov študijného odboru kuchár si priniesli svoje vlastné suroviny a recepty. Obdiv patrí každému, pretože pizza bola každá jedinečná.

 


ROZLÚČKA S MATURANTAMI

Posledné zamávanie maturantov pred akademickým týždňom. Naši maturanti majú posledný týždeň, aby sa stihli doučiť to, čo zameškali. Tohto školského roku sa s nami lúčili IV.A odbor kuchár a kozmetik, II.C nadstavbové štúdium odboru spoločné stravovanie a umelecko-remeselné práce a II.D nadstavbové štúdium odboru vlasová kozmetika. Dúfame, že na roky strávené za lavicami tejto školy nikdy nezabudnú.


PREHLIADKA KONCENTRAČNÉHO TÁBORA

15. mája 2012 navštívili naši žiaci Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, a mesto Krakow za pomoci projektu Program školy pre budúcnosť Nadácie ORABGE. Našou prvkou zastávkou bolo kráľovské mesto Krakow, kde si pozreli korunovačné miesto poľských kráľov, zámok a katedrálu. Potom sme sa presunuli do centra starého mesta, kde si každý urobil individuálnu prehliadku. Počasie nám veľmi neprialo, ale všetko sa zmenilo príchodom do Brezinky neďaleko poľského mestečka Osvienčim. Prezreli sme si nádvorie a drevené bungalovy, kde boli ľudia väznení v neľudských podmienkach. Potom sme sa presunuli do tábora Auschwitz I, kde nam pani sprievodkyňa priblížila miesto, kde zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania.

.

Pre väčšinu z nás to bola prvá návšteva takéhoto miesta a zároveň veľkým mementom pre budúcnosť.


ROLANDOV HREBEŇ  2012

27.apríla sa konali v Košiciach IX. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ Slovenska a Čiech v účesovej tvorbe „ROLANDOV HREBEŇ“  a VI. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ Slovenska a Čiech v dekoratívnej kozmetike „GOLDEN ROSE“.

Každoročne sa úspešne tejto súťaže zúčastňujú aj žiaci STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY sv. Cyrila a Metoda v MICHALOVCIACH.

Aj tento rok žiačka Eva Ondilová, 2.ročník, odb. kaderník, pod odborným vedením majstrov OV Mgr. Beáty Hricíkovej  a Mgr. Dany Pallajovej, úspešne reprezentovala tento odbor a v silnej konkurencií škôl,  v kategórii pánsky účes „Hviezdy filmového festivalu v Cannes“, obsadila 2.miesto.

Tohto medzinárodného „veľtrhu krásy“ sa zúčastnili v rámci exkurzie aj študenti  odborov kaderník a kozmetik.  Účasť na takýchto prestížnych podujatiach je odbornou motiváciou a inšpiráciou pre ich ďalší odborný rast.


AKCIA VYČISTÍME SI SLOVENSKO

V dňoch 18.4.2012 – 20.4.2012 žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa zapojili do akcie Vyčistime si Slovensko. Vyzbierali odpad v okolí školy a IBV na Tehelnom poli. Do akcie sa zapojilo 50 žiakov a vyzbierali  odpad ktorý sa zmestil do jedného veľkokapacitného kontajnera.


VÝSTAVA KARPATSKÁ KRASLICA

4. apríla, deň pred prázdninami, sa žiaci tried II.A, I.A a I.C zúčastnili výstavy vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Pozreli si výstavku kraslíc zdobených rôznou technikou. Vyskúšali sme si cestu vlakom i autobusom a pozreli sme si krásy susedného mesta.


JARNÉ STOLOVANIE

Žiaci 2.A (meno  Maroš Tarhovický a Dinič zo študijného odboru kuchár pripravili ukážku jarného stolovania na krúžku stolovania pod vedením p. Ing. Baranovej.


NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

8. marca 2012 si mohli žiaci našej školy pozrieť divadelné predstavnie francúzskeho dramatika Moliera. Je najčastejšie hraným klasickým autorom na našich domácich i svetových javiskách. Komédia Lakomec, ktorá patrí k vrcholným majstrovským dielam, nestratila dodnes energiu života. Predstavenie sa odohralo v historickej budeove Jonášas Záborského v Prešove a prinieslo nám bohatý umelecký zážitok.


MASELNICA

14. február nie je len dňom zamilovaných, ale v tento deň slávil svoje 5. narodeniny aj vokálny súbor Družba pod vedením p. Dostovalovej.  Naši žiaci z I. A, II. A a III. A si spolu s p. učiteľkou ruského jazyka Vahaľovou - vypočuli  hlavne ruské piesne v podaní tohto súboru. Zároveň sme si spoločne pripomenuli aj  sviatok „MASLENICU“, ktorý v tomto období slávia v Rusku.


8 Марта в Кошице

В Культурном центре КСК Кошице состоялось мероприятие Союза русских Кошице, посвящённое празднованию 
8 Марта. Прекрасную культурную программу подготовила вокальная группа среднего профессионального училища им. св. Кирилла и Мефодия /Михайловце/ под руководством Славки Рудачковой и  Йозефины Яворской. 
Милые женщины! Ещё раз хотим вас поздравить с этим прекрасным праздником весны и обновления. 
От всей души желаем всем  здоровья, счастья и улыбок!!!

V KOS v Košiciach sa 8. marca konala oslava MDŽ , ktorú organizoval Ruský zväz v Košiciach. Kultúrnym programom potešili „женщины“ žiačky našej školy pod vedením p. zástupkyne Rudačkovej a p. učiteľky Javorskej. Na stretnutí vládla príjemná atmosféra.

 

 

VALENTÍNSKE STOLOVANIE

14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta.
Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.
Naši kuchári z 1.A pre žiakov našej školy pripravili jednu z možností ako pomocou valentínskeho stolovania potešiť chuťové poháriky svojich milovaných.
(Nikola Gejgušová, Dominika Kucková, Janko Ahác, Janko Hromada)

Žiačky II.D triedy sa na Valentína naozaj pripravili. Naša Paula, ako vidíte, hotový anjel, strieľala amorovým šípom a rozdávala zaľúbené bozky všetkým, ktorí i to zaslúžili.


ČAKANIE NA ZIMU SA OPLATILO

Čakanie na zimu sa oplatilo. Zavítala aj na našu školu. Nebola núdza ani na sneh, ani na snehuliakov, ba dokonca ani na Snehovú Kráľovnú.


AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

 

16.2.2012 sa v Materskej škole Vasila Hopku konal karneval. Žiačky odb. kozmetik líčili deti čím dotvárali karnevalové masky.

25. a 26. januára sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach slávnostná akadémia detského súboru SLNIEČKO. Majstri a žiaci odboru kaderník  a vlasová kozmetika upravovali účesy účinkujúcich.


BESEDA S POLICAJTOM

Dňa 24.1.2012 sa na našej škole uskutočnila beseda s policajným inšpektorom Marcelom Krajníkom, ktorý žiakom odpovedal na otázky týkajúce sa trestných činov. Objasnil žiakom pojmy ako sú, trestný zákon, trestný čin, prečin, zločin, páchateľ, spolupáchateľ, účastník trestného činu.


ÚSPECH V STOLNOM TENISE

O cenný úspech sa zaslúžilo aj stolnotenisové družstvo dievčat v zložení Zuzana Danková , Eva Marcinová , Zuzana Popeľášová , ktoré si  z okresnej súťaže zadovážilo diplom za  tretie miesto. Je v našom záujme, aby šport bol aj naďalej súčasťou školských aktivít našich študentov, preto plánujeme aj v blízkej budúcnosti účasť na viacerých podujatiach v rôznych športových odvetviach ako atletika, volejbal, basketbal či plávanie.


VIANOCE 2011

V čase adventu si naši kuchári z triedy 1.A a 2.A zaspomínali, ako sa stolovalo v minulosti
a ako sa moderne stoluje dnes. V minulosti sa prihliadalo viac na tradície - slama pod stolom, reťaz okolo stola.
Dnes z tradícií zostali už len tie oblátky a med a stolujeme oveľa modernejšie. Spolu s pani učiteľkami - Ing. Baranovou a p. Šuličovou
pripravili výstavku vianočného stolovania v minulosti a v súčasnosti.

Žiaci z triedy 1.A sa venujú záujmovej činnosti vo svojom odbore - kuchár.
Na krúžku stolovania sa naučili skladať rôzne variácie obrúskov k vianočnému stolovaniu a spolu s
p. učiteľkami Ing. Baranovou a Mgr. Hudymačovou pripravili výstavku variácií vianočných obrúskov.
Najšikovnejší boli Patrik Ostovrchý, Jaro Ferko, Ján Nyisztor, Anton Bačo.

Medzi ďalšie predvianočné aktivity patrila vianočná ikebana ktoré vytvorili ruky našich šikovných žiačok pod vedením pani účiteľky Raffáčovej a pečenie vianočných perníkov s majterkou odborného výcviku Ľudmilou Tomovčíkovou a majstrom OV Patrikom Maliczkym.

 


SVIATOK SV. MIKULÁŠA

Kedže sme boli poväčšine všetci dobrí, Mikuláš sa o nás všetkých postaral a pripomenul nám, aby sme ani my nezabudli obdarovať tých, ktorých máme radi a ktorí si to zaslúžia. Malou sladkosťou, ktorú si Mikuláš priniesol vo vreci, sme si spestrili tento pekný deň.

 


MÓDNA PREHLIADKA

17. decembra 2011 sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach módna prehliadka krajčírskeho salónu DeVenir. Žiačky odborov KADERNÍK a KOZMETIK zhotovovali účesy a upravovali vizáž modeliek.


VÝSTAVKA PEŇAZÍ

Peniaze slúžia ako platidlo. Vznikli spolu s rozšírením obchodu a s diferenciáciou ľudských činností. Základnou funkciou peňazí je uľahčenie výmeny tovarov. Aj peniaze prešli svojim vývinom a premenami. Posledné zmeny zdokumentovala aj naša výstavka peňazí spojená s vedomostným testom.


ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

Stávame sa pravidelnými darcami krvi. Dobrovoľná účasť žiakov IV.A a II.C na Študentskej kvapke krvi svedčí o tom, že osudy tých, čo potrebujú pomoc nie sú našim žiakom ľahostajné.


KRESLENIE A RECITOVANIE V PRÍRODE

Jeseň nás obdarila pekným počasím a my sme to pochopili ako výzvu. Našli sme si s dievčatami z I.A triedy odboru kozmetik svoj kútik. Neskončili sme však iba pri obdivovaní prírody, ale sme sa pustili do kreslenia a maľovania.
Ani klasik modernej slovenskej poézie Miroslav Válek sa nenazdal, že jeho Jesennú lásku bude počúvať opadávajúce lístie. Bola to vlastne iba taká nezvyčajná skúška Niky Volovárovej na súťaž v umeleckom prednese Horovov Zemplín.


UCHAĽÁK (klikni)


ČO VIEŠ O ANGLICKY HOVORIACICH KRAJINÁCH

30.11. 2011  sa konala súťaž Čo vieš o anglicky hovoriacich krajinách. Zúčastnili sa jej žiaci 1. – 3. ročníka študijných a učebných odborov. Svoje vedomosti si mali možnosť overiť najprv v písomnom teste. Najúspešnejší traja v druhom kole odpovedali na pripravené otázky. Výhercovia: 1. Volovárová Nika, 2. Rabinčák Peter, 3. Janičová Nikola


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22.novembra 2011 sa uskutočnil na našej škole „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“. Žiaci deviatych ročníkov zo základných škôl z Michaloviec a okolia mali možnosť nahliadnuť do pracovísk praktického vyučovania oboznámiť sa s možnosťami štúdia na našej škole a s prácou jednotlivých odborov.


STUŽKOVÁ II.C

Žiaci II.C odborov umeleckoremeselné práce a spoločné stravovanie mali svoju stužkovú slávnosť 2. decembra 2011 v reštaurácii Hotela Družba. Študenti sa slávnostne vychystali a nietorí si pozvali aj partnerov. Nechýbala ani bývala pani triedna učiteľka RnDr. Milena Pangrácová, súčasná triedna učiteľka Ing. Jozefína Javorská, riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko a majsterky odbornej praxe pani Ľudmila Tomovčíková a Eleonóra Žeňuchová. Bola to slušná udalosť plná zábavy aj vďaka triednym "zabávačom".


ROČNÍKOVÁ SÚŤAŽ KOZMETIČIEK

Žiačky 2. a 3.ročníka odboru KOZMETIK predvádzali svoje zručnosti na celoškolskej súťaži,  v kategórií večerné líčenie. ktorá sa uskutočnila 23.novembra 2011 v priestoroch praktického vyučovania.

1.miesto obsadila Daniela Popovičová, žiačka 3.ročníka. 2. miesto – Dominika Stretavská, 2.ročník, 3.miesto Jaroslava Hromadová, 3.ročník.


STUŽKOVÁ II.D

Krásny dátum na stužkovú si vybrali žiačky II.D odboru vlasová kozmetika. Magický dátum 11. 11. 2011 im snáď prinesie šťastie aj na maturitných skúškach. Slávnosť sa konala v reštaurácii Výšková budova za účasti žiačok, niektorých ich partnerov a rodičov. Nechýbala ani bývala pani triedna učiteľka RnDr. Milena Pangrácová, súčasná triedna učiteľka Ing. Jolana Belanská a riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko. Bolo to slušné a príjemné posedenie i potancovanie.


FINANČNÁ ZBIERKA ULIČNICA

V piatok 11.11.2011 sa uskutočnila Celoslovenská verejná finančná zbierka ULIČNICA, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Do ulíc Michaloviec sa vybralo spolu 23 žiakov s pokladničkami.  Neodradilo ich ani nepriaznivé a chladné počasie.

Dobrovoľníci  zbierali do oranžových pokladničiek a za príspevky rozdávali Hugov odznak. Každý darca dostal aj informačný leták, aby vedel, na aký účel bude jeho príspevok použitý. Spolu vyzbierali a na účet Hodina deťom poukázali 154,27  €.

Najlepšie si počínali žiačky 2.A: Mikorovičová, Bérešová a Ružinová. Vyzbierali 78,08  €.

Všetci dobrovoľníci  boli odmenení sladkosťami. Všetky pokladničky sa zároveň zapojili do celoslovenskej súťaže o najlepšiu pokladničku. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zbierky zúčastnili. Ďakujeme. Veríme, že spolu s nami prežívajú radosť a pocit spolupatričnosti.

Tešíme sa každej pozitívnej odozve zo strany našich žiakov, učiteľov, majstrov a všetkých spoluobčanov. Je to úžasná odmena, pohladenie  pre nás  všetkých, ktorí sme prispeli Hodine deťom.


PREZENTOVALI SVOJE ZRUČNOSTI...

Študenti odborov KADERNÍK a KOZMETIK predvádzali svoje zručnosti na celoškolskej súťaži, ktorá sa uskutočnila 16.novembra 2011 v priestoroch praktického vyučovania. V odbore KADERNÍK získal 1.miesto žiak 2.ročníka Ladislav Jenčík  v kategórii – spoločenský účes na stužkovú slávnosť. V odbore KOZMETIK obsadila 1.miesto Veronika Chomičová, žiačka 4.ročníka v kategórií extravagantné líčenie.

 


Študenti 2.ročníka nadstavbového štúdia UMELECKOREMESELNÉ PRÁCE navštívili Bratislavu...

...zúčastnili sa prehliadky MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY „HODINY A KLENOTY“, ktorá sa konala v areáli INCHEBA EXPO. Súčasťou výstavy, za účasti významných osobností z oblasti kultúry, umenia  a obchodu, bolo aj vyhodnotenie CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA 2011“, ktorej sa úspešne zúčastnili aj naši zlatníci. Žiačka ZUZANA HARTOŠOVÁ získala najvyššie ocenenie – 1.MIESTO, v kategórií „prívesok“. Odborná porota, v zložení odborníkov v oblasti šperkárstva a umenia, vyzdvihla remeselnú zručnosť a kreativitu našich žiakov. Naši zlatníci opätovne potvrdili, že patria, v rámci Slovenska, medzi najlepších.

...Bratislava im dopriala aj krásne počasie... J  Študenti navštívili najzaujímavejšie a  najkrajšie časti mesta a výstavu fotografií svetoznámeho českého fotografa Jana Saudka. V kolekcii je takmer 60 fotografií, ktoré sú prierezom jeho tvorby.


OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Žiaci seniorom - Prostredný jesenný mesiac október je Mesiac úcty k starším. V duchu krásnej tradície SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa stretli žiaci so seniormi – jubilantmi DD na Holého ulici v Michalovciach. Podujatie sa konalo v slávnostnej atmosfére, ktorú umocnili žiaci svojim kultúrnym programom. Nezostalo však len pri oslavách jubilea, pretože žiaci si pre starkých pripravili krásne pásmo v zemplinštine a prekrásne zemplínske pesničky. A veru bolo čo počúvať. Mnohí z oslávencov aspoň na chvíľu zabudli na svoje každodenné starosti, bolesti, či trápenia a pripomenuli si svoju mladosť a spomienky na ňu.

Veríme, že sme svojou návštevou pomohli rozžiariť ich srdiečka, vyčariť úsmev na tvári. Srdečne sme sa im poďakovali za lásku, ktorú vôkol seba rozdávajú, a za rady, ktorými nás zahŕňajú.


POSEDENIE PRI ČAJÍKU

Bylinné čaje sa používali ako liečivá po stáročia, avšak dnes sú dôležitou súčasťou stravovania vzhľadom na zmenu vo zvykoch spotrebiteľov. Priaznivo pôsobia proti stresu a nervozite.
Dňa 27.10.2011 na našej škole vyvrcholil týždeň boja proti stresu príjemným posedením pri dobrom čaji a ezoterickej hudbe. V tento deň sa neskúšalo a neznámkovalo. Učiteľky p. Šuličová a Ing. Baranová pripravili spolu so žiakmi 1.A z odboru kuchár voňavé čaje, ktoré mali spolu so sladkým čajovým pečivom odbúrať stres. Zapojili sa aj starší žiaci z odboru spoločné stravovanie z 2.C pod dozorom p. Ing. Javorskej.


SOČ 2011

Cieľom SOČ  je  viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie a seba posudzovanie. Je na báze dobrovoľnosti. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiouDo školského kola SOČ sa  prihlásilo päť žiačok s troma prácami: Lucia Ferková a Mirka Iškyová /1.D/ si vybrali tému v odbore Ekonomika a riadenie - „Nezamestnanosť. Ich konzultantkou bola p. učiteľka Ing. J.  Javorská.  Daniela Popovičová /2.A/ si vybrala prácu v odbore Zdravotníctvo  - Závislosť od internetu a jeho nebezpečenstvá. Jej konzultantkou bola Mgr. E. Antonyová.Anička Tomková a Eva Veselá /3.A/ si vybrali tému v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  - Vilija, Vianoce, Kračun, Roždestvo Kristovo. Ich konzultantkou bola p. učiteľka Ing. J.  Javorská.  Práce boli spracované samostatne a na vysokej odbornej úrovni. Všetky práce postúpili do  regionálneho kola.  Do krajského kola, ktoré sa konalo v Košiciach 1. apríla 2011 postúpila práca „Vilija, Vianoce, Kračun, Roždestvo Kristovo“. Všetkým žiačkam, ktoré sa zapojili do SOČ srdečne blahoželáme.


HURÁÁÁ - BOLI SME V KREMNICI

Vďaka projektom od mesta Michalovce  a Nadácie pre deti Slovenska – Škola rodinných financií sa študenti zúčastnili zaujímavého podujatia – exkurzie do  Kremnice. Nezabudnuteľným zážitkom na celý život bolo fáranie do starej bane. Žiaci dostali  pred vstupom plášť, prilbu a banskú lampu. Expozícia je sama osebe jedinečná a názorným spôsobom dokumentuje namáhavú prácu baníkov. Navštívili aj expozíciu Mincovne Kremnica. Samotná realizácia akcie bola o to zaujímavejšia, že študenti si cestu naplánovali spolu s učiteľkou Ing. Javorskou. Celá cesta bola dobrodružná, nakoľko cestovanie bolo spestrené veselými zážitkami.


DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

ČO ZÁHRADA DALA

Jeseň je najkrajším obdobím roka. Je znakom dozrievania ovocia a zeleniny , ktoré  sú výsledkom celoročnej práce. Plody zo svojich záhrad poskytli pani učitelia, a bolo ich neúrekom. Nad výstavkou mal dohľad „usmievavý strašiak“ a naše pani učiteľky Ing. Javorská, Ing. Baranová a Mgr. Raffáčová. Žiaci súťažnou formou mali spoznať čo najviac vystavených druhov ovocia a zeleniny.

Najlepšie žiačky“ Anička Tomková zo 4.A, Fenciková M., Hromadová J. a Perduľaková z 3. A, Koščová M. Takačová V. a Tomašová J.z 2.D boli odmenené knihami a sladkosťami.

 

 Pani učiteľky Šuličová a Ing. Belanská so žiačkami Fencikovou M.,  Perduľakovou V. a Hromadovou J. pripravili ochutnávku zdravých zeleninových  šalátov. Mohli sme si pochutnať na pekingskom, kapustovom,  paradajkovo  cibuľovom, mrkvovo kapustovom, zelerovom  a redkvičkovom šaláte. Z každého šalátu p. učiteľka Ing. Javorská a Ing. Baranová záujemcom pripravili  recept. V rozhlasovej relácií sa žiaci dozvedeli ako sa správne a zdravo stravovať.


PROTIDROGOVÁ PREDNÁŠKA

„Dosiahnutie veku dospelosti neznamená len nezávislosť, slobodu, ale aj zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za svoje skutky, za svoj život. Život máš len jeden. Od teba závisí, ako s ním „naložíš“. Ako sa ho rozhodneš prežiť. Či sa rozhodneš pre skutočný život, pre život bez drog, ktorý znamená nielen šťastné, radostné, dobrodružné a romantické chvíle.“
Toto je pár vybratých viet z prednášky , na ktorej dňa 11.10.2011 prednášal zástupca Občianskeho združenia „Slovensko bez drog“ pán Peter Remper. Prednáška o stále aktuálnej téme sa našim žiakom páčila.


JESENNÁ IKEBANA

Jeseň spestrila svojimi farbami aj vestibul našej školy v podobe ikebán, ktoré vytvorili kreatívne dievčatá z II.A triedy.

 


PREZENTÁCIA VLASOVEJ ZNAČKY „VITALITYS“

Inšpirácia novými trendmi je súčasťou výuky na praktickom vyučovaní odboru KADERNÍK. 26.septembra  2011 sa uskutočnila v priestoroch praktického vyučovania prezentácia vlasovej kozmetiky značky „VITALITYS“. Tejto akcie sa zúčastnili žiačky odborov kaderník, vlasová kozmetika a kozmetik. Boli predvedené najnovšie trendy a prípravky, ktoré budú obohatením pre ďalšie štúdium na našej škole.

 


ULIČKA JAZYKOV

Dňa 30. 9. 2011 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnil workshop spojený s kvízom pod názvom Ulička jazykov. Žiaci maturitných ročníkov mali príležitosť zábavnou formou spoznávať cudzie jazyky /angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, ruština/, nájsť ich spoločný pôvod a odlišnosti a zároveň si preveriť svoje vedomosti z materinského jazyka.

 


ADAPTAČNÉ ŠKOLENIE

Adaptačné školenie.Naši prváci mali možnosť pod odborným vedením psychológa zoznámiť sa s formou a podmienkami stredoškolského štúdia, aby sa mohli postupne adaptovať na všetko nové, čo ich na strednej škole čaká.


NÁVŠTEVA ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA

Žiaci odboru propagačná grafika navštívili 23. septembra výstavu v Zemplínskom múzeu v Michalovciach EGYPT - DAR NÍLU zo súkromnej zbierky Jána Hertlíka. Súčasťou štúdia tohto odboru sú aj dejiny umenia, takže výstava bola nielen pekná, ale aj prospešná.


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Začiatok školského roka 2011/2012 sa niesol v slávnostnom duchu. Po nastúpení študentov a pedagogických pracovníkov sme si vypočuli príhovor Ministra školstva SR Eugena Jurzycu. Všetkých prítomných privítal a nových kolegov a triednych učiteľov predstavil riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko.

 Zároveň privítal vzácnu návštevu, ktorá prišla posvätiť novú ikonu sv. Cyrila a Metoda, ktorá zdobí vstupné priestory našej školy. Naledovala báseň v podaní našej žiačky. Prítomným sa prihovoril synkel (tajomník) pre ekonomiku a cirkevné školstvo: mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc., ktorý poprial všetkým úspešný nový školský rok. Svojim slovom nás sprevádzal naša zástupkyňa pre teoretické vyučovanie Mgr. Slávka Rudačková PhD.

Nasledoval samotný akt posvätenia ikony, ktorého sa zúčastnili protosynkel biskupa (riaditeľ úradu): mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.
synkel (tajomník) pre ekonomiku a cirkevné školstvo: mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.,
tajomník biskupského úradu: mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič
duchovný správca Katedrálneho chrámu apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda: prot. Mgr. Miroslav Janočko.

Nakoniec sa žiaci rozišli so svojimi triednymi učiteľmi, kde dostali ďalšie pokyny k začiatku vyučovania.


 

späť