Zaujímavosti zo života školy 2012 - 2013

 

ROZLÚČKA SO ŽIAKMI UČEBNÉHO ODBORU

21. marca 2013 sme sa rozlúčili s našimi žiakmi trojročného učebného odboru kaderník a kuchár. Pán riaditeľ Ing. Štefanisko ocenil najlepších žiakov knihou a študenti sa svojimi príhovormi rozlúčili a poďakovali učiteľom i majstrom, ale hlavne svojej triednej učiteľke, ktorá pri nich stála v dobrom i zlom pani učiteľke Anne Šuličovej. Ale bude to rozlúčka len na 2 mesiace, pretože sa s nimi stretneme opäť v septembri v nadstavbovom štúdiu.

 


EXKURZIE ŽIAKOV ODBORU PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Žiaci odboru propagačná grafika v mesiaci jún absolvovali niekoľko exkurzií, ktoré mali obohatiť ich umelecký obzor a mohli porovnať svoje výsledky s výsledkami profesionálov. Exkurzie boli zamerané hlavne na šarišský región. V Prešove navštívili Šarišskú galériu, kde mohli vidieť záverečné práce absolventov odboru výtvarná výchova na pedagogickej fakulte, obrazy regionálneho maliara a mladého umelca z Poľska. Ďalej si pozreli Šarišské múzeum v Prešove, v Michalovciach si pozreli obrazy zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove - Maľba 18. - začiatku 20. storočia a na námestí inštaláciu fotografií Michaloviec.


ROZLÚČKA S MATURANTAMI

17. mája 2013 sme sa rozlúčili s našimi maturantami, s triedou IV.A odbor kuchár a kozmetička a II.CD odbor umelecko-remeselné práce a vlasová kozmetika.

 


MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG

Rok 2013 vyhlásila Európska únia za „Európsky rok občanov. SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach podporila túto peknú myšlienku a 2. mája 2013  sme pripravili Medzigeneračný deň, ktorým sme sa zároveň zapojili do projektu generations@school. Žiaci 1. A triedy sa stretli so seniormi z „Denného centra pre seniorov č. 1 na ul.  Obrancov mieru 1 v Michalovciach, “  o ktorých vieme, že sa ich životná aktivita nenaplnila dosiahnutím dôchodkového veku.

Generačný dialóg sa niesol v duchu o Európe, jej minulosti, prítomnosti a zamysleli sa nad tým, čo môžu starí a mladí urobiť pre vybudovanie jej budúcnosti. Ukázalo sa, že seniori uvítali možnosť hovoriť s mladými ľuďmi ochotne a nielen odpovedali na ich otázky,  ale aj sami kládli otázky. Rozprúdili sa živé debaty, ktoré nebolo jednoduché ukončiť.
V záverečnej časti stretnutia vystúpili žiaci s kultúrnym programom pre seniorov a seniori zo skupiny Vánok pre žiakov.

 Myšlienka vzájomného porozumenia a podpory zavládla v  našich srdciach počas tohto vzácneho dňa.

Toto stretnutie by nemalo byť posledným, v spolupráci chcú študenti pokračovať, či už účasťou na spoločných prednáškach, športovými alebo rôznymi zábavnými aktivitami.


AKO SI SPLNIŤ SVOJE SNY

30. apríla 2013 sa  žiaci 1.A triedy  s učiteľkou Ing. Javorskou v  rámci finančnej gramotnosti zúčastnili v CVČ  v Košiciach  na workchope.  Žiaci prekvapili nielen svojimi vedomosťami ale hlavne aktivitou


ĽUDOVÁ PIESEŇ KOŠICKEJ MLÁDEŽE

9. ročník krajského Matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ sa uskutočnil v priestoroch Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach. Súťaže sa zúčastnili chlapci a dievčatá základných a stredných škôl košického kraja vo veku od 13-18 rokov. Súťažilo sa v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej piesne.  Za našu školu súťažili žiačky 1. B  - Tatiana Popovičová a Michaela Joniová.

Jednou z cien bola aj cena primátora mesta Košíc MUDr. Richarda Rašiho, kotrú získala  Tanička Popovičová.  Srdečne blahoželáme.


 

NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA V PREŠOVE

Škola zorganizovala 26. apríla v piatok kultúrne podujatie - návštevu Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Žiaci si pozreli muzikál Quo Vadis, ktorý v nás všetkých nechal hlboký umelecký zážitok.


SÚŤAŽ KADERNÍKOV V ÚČESOVEJ TVORBE

Dňa 24.4. 2013 sa konala v priestoroch praktického vyučovania školská súťaž v účesovej tvorbe žiakov odboru KADERNÍK – 1. a 2. ročníka. Žiaci preukázali svoje naučené zručnosti a schopnosti.
V 1. ročníku sa umiestnili nasledovne:1.miesto obsadila žiačka Michaela Joniová, 2.miesto Gabika Polaková a 3.miesto Roland Hajtó.
V 2. ročníku sa umiestnili nasledovne:1.miesto obsadila Nikola Janičová,2.miesto Veronika Ančovčiková a 3.miesto Monika Triščaková
Víťazom GRATULUJEME.....


ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Čitateľský maratón sa konal 18.3.2013. Žiaci súťažili v čítaní na rýchlosť, zábavnou formou mali predniesť krátky text a dopĺňali do textu chýbajúce slová.
Výherkyne: 1. Poláková Gabriela
2. Jóniová Michaela
3. Makšinová Martina


RUSKÉ SLOVO

Dňa 14. 3. 2013 sa uskutočnilo školské kolo Ruského slova 2013 v speve a prednese ruskej poézie, ktorého vyvrcholením bude celoslovenské kolo v Košiciach 25. 4. 2013.

V kategórii poézia - začiatočník - 1. miesto - Gabriela Poláková (I. B)
- pokročilý - 1.miesto - Roland Hajtó (I. B)
spev - 1. miesto - Michaela Fencíková (IV. A), Jana Chomičová (II. B), Tatiana Popovičová (I. B)


POLÍCIA NA NAŠEJ ŠKOLE

V rámci primárnej prevencie sa 25.3.2013 uskutočnila beseda s policajným inšpektorom p. Bamburákom na tému prevencia drogovej závislosti. Žiakov najviac zaujímali otázky týkajúce sa trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v platnom
znení (Trestný zákon).

Počas celého roka našu školu námatkovo navštívia páni policajti so svojim štvornohým priateľom, ktorý žiakom skontroluje školské tašky. Policajný psovod pomocou povelov prikazuje policajnému psovi vykonávať rôzne úkony,
napr. vyhľadávanie výbušnín, drog, omamných látok. Pre žiakov je to ozajstný zážitok, pre školu pocit bezpečia.


MAREC - MESIAC KNIHY

„Nemilovať knihu,znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť,znamená stávať sa hlupákom.“ (Ján Amos Komenský)

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Práve preto organizovala Knižnica návštevy pre žiakov všetkých škôl. Aj my sme sa preto rozhodli tradične navštíviť knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach. Naši študenti si prešli jednotlivými oddeleniami knižnice, oboznámili sa s triedením odbornej literatúry, naučili sa ako pracovať s knihou, encyklopédiami. Počas týchto dní knižnica pripravila aj bezplatný zápis do knižnice, a stáli členovia si mohli tiež bezplatne predĺžiť svoje členstvo na jeden rok.


ANKETA

V období mesiacoch február a marec 2013 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila anketa o „Naj- obľúbenejšieho, sexi a prísnejšieho učiteľa“. Do hlasovania sa zapojili žiaci celej školy, ktorí sa rozhodli nasledovne: Post najobľúbenejšieho učiteľa si vybojoval Mgr. Marcel Lobo, pozíciu o najsexi učiteľa to bola naša mladá ekonomikárka Mgr. Alenka Ivanková a najprísnejším učiteľom sa v tomto školskom roku stál Ing. Ladislav
Čarný – učiteľ odborných strojárskych predmetov a informatiky. Vyhrávajúcim učiteľom srdečne blahoželáme a prajeme im aj naďalej veľa trpezlivosti v ich namáhavej práci.


VEĽKONOČNÉ STOLOVANIE

Naši kuchári na krúžku stolovania pripravili veľkonočné stolovanie v znamení jarných kvetov narcisov – kvetov nádeje. (na fotke M. Vaľková, H. Floriánová)


STOLNÝ TENIS

Stredná hotelová škola obchodu a služieb v Michalovciach zorganizovala medziškolskú súťaž v stolnom tenise. Naši žiaci sa umiestnili na druhom mieste. Najlepšou hráčkou bola Zuzka Popeľášová z II.A odboru propagačná grafika. Školu reprezentovali aj Kristína Čolláková a Nikola Nechtilová.

 


SVIATOK SV. VALENTÍNA

Amorov šíp zasiahol všetkých, ktorí sa v deň sv. Valentína
ocitli v budove našej školy - počnúc žiakmi, končiac pánom školníkom,
učiteľmi i samotnou pani zástupkyňou.


HOVORÍTE PO RUSKY?

Dňa 13. 2. 2012 sa žiaci II.A, III.B a IV.A zúčastnili súťaže
"Hovoríte po rusky?". Svoje vedomosti si overili v pripravenom kvíze
z ruskej kulturológie a v teste z gramatiky ruského jazyka.

Výhercovia: 1. miesto - Ahác Ján - II.A, 2. miesto - Čuhanič Martin - II.A, 3. miesto - Perduľáková Veronika - IV.A


KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 8. 2. 2013 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili kvízu "Čo vieš o anglicky hovoriacich krajinách". Najlepšie vedomosti preukázali:

1. Alex Ferencz (1.A), 2. Mário Michalko (1.A), 3. Ondrej Sura (1.B)


SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE

23. januára 2013 sa konala v priestoroch praktického vyučovania školská súťaž v účesovej tvorbe žiačok odboru KADERNÍK – 3. ročník. Žiačky preukázali svoje naučené zručnosti. 1. miesto obsadila žiačka Karin Balogová, 2. miesto – Dominika Plachá a 3.miesto Andrea Mesárošová.


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Do you speak English? Naši žiaci áno. Tí najlepší preukázali svoje vedomosti na školskom kole olympiády v AJ. Víťazmi školského kola sú: 1. Peter Rabinčák - II. A
2. Mário Michalko - I. A
3. Alex Ferencz - I. A
Peter Rabinčák postúpil na obvodné kolo, kde obsadil 2. miesto v kategórii 2D.


SVIATOK SVäTÉHO OTCA NIKOLAJA

Podobne ako po iné roky aj tohto roku sme prispeli svojím kultúrnym programom k slávnosti svätého Nikolaja v Božom dome.


UCHAĽÁK

Prinášame vám malú reportáž z tohoročného uchaľáka. Bol spojený so Sviatkom sv. Mikuláša, čiže 6. decembra. Znamenalo to, že okrem už tradičných "disciplín" boli žiaci obdarený okrem iného :) aj sladkosťou. Program zorganizovali naši žiaci hlavne pod vedením našej mladej učiteľky Mgr. Aleny Ivankovej. Žiaci - organizátori svoje úlohy zobrali vážne, o čo horšie zasa naši noví mladí adepti. V programe nechýbala veštica, tanec s balónmi i zvláštny "telocvik". Akcia sa uskutočnila na pôde vysokej školy na Masarykovej ulici, čo dodalo tejto akcii slávnostný raz.

 


CHEMICKÁ SÚŤAŽ

5.decembra si žiaci 1.A a 2.A zmerali sily vo vedomostiach z predmetu chémie. Chemický dvojboj sa niesol

v duchu „ Chémia je všade okolo nás“.  Žiaci preukázali vedomosti nielen z chémie, ale aj svoju zručnosť

s využívaním interaktívnej tabule. Súťaž sa konala formou didaktických hier, jednou z nich bolo poskladať domino z chemických prvkov priamo

na interaktívnej tabuli. Súťažiaci 1.A(Miro Fogoš, Števo Zápach, Alex Ferenc) 2.A (Zuzka Popeľášová, Martin Čuhanič, Matúš Besterci, Michal Hnat, Janko Ahác, Robo Fedak)


ZEMPLÍNSKA REČ – NAJKRAJŠA NA ŠVECE

Vďaka mestu Michalovce, žiačky študijného odboru Odevníctvo ušili dva zemplínske kroje a tak prispeli k tomu, aby sa do kultúrnych programov v zemplínskom nárečí zapájalo viac žiačok našej školy a tak prispeli k záchrane folklórneho prejavu ľudí na Zemplíne skôr, než sa na neho zabudne celkom. 

Žiačky v nových krojoch vystúpili na Nikolaja v Božom dome a pre zahraničných hosti z projektu Comenius.


INTERAKTÍVNA TABUĽA – SRDCE MODERNEJ UČEBNE

Vyučovací proces je neustále inovovaný využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok. Vytvorila sa nová sféra získavania informácií a vedomostí. Aj naša škola už nie je iba miestom, kde sa odovzdávajú len informácie od učiteľa k žiakom, ale nastala  neustála interakcia medzi nimi. Vďaka mestu Michalovce sme zakúpili interaktívnu tabuľu, ktorá zábavnou formou motivuje  žiakov k ďalšiemu štúdiu a získavaniu nových vedomostí.


PRAVOSLAVIÁDA 2012

 

V sobotu 10. novembra 2012 sa na Pravoslávnej cirkevnej  farnosti v Košiciach už po siedmykrát uskutočnil športový deň "Pravoslaviáda," na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti.  Na úvod odznela spoločná modlitba za účasti vladyku JURAJA, arcibiskupa michalovsko-košického, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil povinnosť kresťana starať sa nielen o svoju duchovnú stránku, ale tak isto aj o telo. Fyzická zdatnosť pomáha aj duchovnému rozvoju ľudskej osobnosti, pretože duch a telo tvoria jeden nedeliteľný celok a vytvárajú osobnosť jednotlivca.

Deň bol plný športového zápolenia a nadviazania nových priateľstiev. Domov sme odchádzali s hrdosťou na svoj výkon a pekným 3. miestom vo futbale a 3. miestom v stolnom tenise (Matej Krajňák, I.A).

 


DIVADLO DRAK

21. novembra sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia Divadla Drak z Prešova Jánošík. Predstavenie sa mám páčilo a dúfame, že sa našim študentom zíde pri maturitnej skúške.


OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Aj tohto roku si žiaci našej školy v mesiaci októbri uctili seniorov v DD na Hollého ulici v Michalovciach. Veríme, že svojím kultúrnym
programom sme spríjemnili chvíle naším milým priateľom.


KRAJINÁRSKY KURZ

Žiaci odboru propagačná grafika sa zúčastnili krajinárskeho kurzu na Vinianskom jazere. Samotnému plenéru predchádzala teoretická príprava, ktorá bola v pondelok. V utorok nám počasie prialo, aj keď trochu fúkalo, preto sme vytiahli stojany a mohli začať pracovať. Skúsili sme si kresbu i maľbu. Niekomu sa darilo viac, niekomu menej, ale bola určite milá skúsenosť. V stredu sme si robili náčrtky na Vinianskom hrade, kde nám odborný výklad podal sám kastelán hradu. V poobedňajších hodinách sme pracovali v ateliéri a tak isto aj na ďalší deň, pretože počasie už nebolo také prívetivé. Dokončovali sme, čo sme začali a maľovali sme aj na kamienky. Naše práce si môžete pozrieť aj tu (klikni). Strava bola vynikajúca a na doplnenie síl sme využili aj soľnú jaskyňu, bazén a posilňovňu. Pola to nádherná akcia, ktorá zdokonalila naše výtvarné zručnosti a taktiež posilnila náš kolektív.


VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA

Dňa 19. 10. 2012 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili súťaže "Vtipnejší vyhráva". Súťažiaci rozprávali vtipy  v rôznych kategóriach  - vtipy o
blondínkach, o policajtoch, zo školského prostredia, o svokrách, o alkohole, o láske a auto-moto. Najvtipnejším bol Tomáš Dilík z II.C
triedy, ktorý získal 1. miesto, na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Tidik z I.B triedy, na treťom mieste sa umiestnila žiačka I.B triedy -
Estera Verčimáková, na štvrtom mieste sa umiestnil Michal Šipoš z I.B triedy. Súťažiaci získali sladkú odmenu. Výhercom srdečne blahoželáme.

 


NÁDHERA NEZNÁMEHO SVETA

Žiaci II. C a II. D sa s pani učiteľkou Annou Raffáčovou vybrali na výstavu fotografií Ing. Róberta Barsu po názvom Nádhera neznámeho sveta v budeve Zemplínskeho múzea.


PLODY JESENE, DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 11. októbra pripomenuli Svetový deň zdravej výživy(16. 10.). Poriadnu dávku vitamínov, minerálov, sacharidov a vlákniny pripravili v podobe rôznych druhov šalátov naši kuchári z 3.B (Števko Oláh, Mirka Oláhová, Erika Cinkaničová) pod vedením Ing. Javorskej a Ing. Baranovej.
Samozrejmosťou by malo byť aj dodržiavanie týchto zásad: Nepiť! Nefajčiť! Nedrogovať! Vyhýbať sa stresu! Nezabúdať na pohyb a výdatný spánok!
Keď totiž nie sme v duševnej pohode, naše telo nie je schopné prijať toľko dôležitých látok, koľko sa v našej strave nachádza. Nezabudnime však, že všetko treba jesť s mierou.

Žiaci sa zapojili aj do krátkeho kvízu o výžive a mali možnosť vyhrať sladkú odmenu.(víťazi- Mário Michalko, Miro Fogoš, Alex Ferencz, Barborka Barnová, Samo Semka, Erik Tudoš). Súčasťou bola výstavka Plody jesene, ktorú so žiakmi pripravili naše učiteľky p. Javorská, p. Šuličová a p. Raffáčová.


NESVILLE PARK

Dňa 11.10.2012 naši žiaci navštívili expozíciu NESVILLE PARK v Hniezdnom. Cieľom expozície, v časti „História“, bola prezentácia  tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva. Súčasťou expozície bola  prehliadka rafinérie, ktorá má jedno z najmodernejších technologických zariadení v strednej Európe. Žiaci mali možnosť vidieť  nielen techniku, ale aj celý výrobný proces od vstupu suroviny až po konečný produkt – čistý lieh. Konečnou zástavkou na ceste domov bo hrad Stará Ľubovňa.


VOLEJBALOVÝ ZÁPAS

Pani učiteľka Mgr. Alena Ivanková zorganizovala volejbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi školy. Tak trochu to bolo pri príležitosti odchodu nášho majstra odborného výcviku Patrika Maliczkého. Pri všetkej snahe pedagógov a zamestnancov školy sa im nad žiakmi nepodarilo zvíťaziť. Žiaci zdolali učiteľov 2:1 na sety


ULIČKA JAZYKOV

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme podporili štúdium cudzích jazykov i nášho materinského jazyka akciou, ktorú sme nazvali Ulička jazykov. Žiaci študijných odborov si najprv vypočuli krátku prednášku o jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú - teda o slovenčine, ruštine a angličtine. Dozvedeli sa zaujímavé fakty o vývoji týchto jazykov, o tom koľko ľudí danými jazykmi rozpráva a pre aký počet obyvateľov našej zemegule sú dané jazyky materinským. Po prednáške nasledoval kvíz, v ktorom si porovnali svoje vedomosti žiaci 1., 3. a 4. ročníka. Na počudovanie prváci porazili tretiakov i štvrtákov. Srdečne im blahoželáme.


ÚČELOVÉ CVIČENIE

Žiaci našej školy sa pod vedením učiteľa telesnej výchovy a triednych učiteľov zúčastnili účelového cvičenia. Zdravotnú prípravu si mohli vyskúšať pod vedením profesionálov na námestí.

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa konalo v areáli školy. Zišli sa tu žiaci všetkých ročníkov a pedagogickí zamestnanci školy. Po vypočutí príhovoru ministra školstva sa slova ujal riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, ktorý všetkých srdečne privítal, hlavne hostí: eparchiálneho biskupa Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického a tajomníka pre ekonomiku a cirkevné školstvo mitr. prot. prof. ThDr. Imricha Belejkaniča, CSc. Slovo potom odovzdal Jeho Vysokopreosvietenosi Jurajovi, arcibiskupovi michalovsko-košickému, ktorí všetkým zaželal úspešný školský rok a poprial veľa úspechov hlavne budúcim maturantom a novým prvákom.


 

späť