Zaujímavosti zo života školy 2014 / 2015


 

ZÁVER  ŠKOLSKÉHO  ROKA

Záver školského roka – dlho očakávaný deň, na ktorý sme sa všetci tešili. Po slávnostnom úvode nasledovalo ocenenie najúspešnejších  žiakov a potom už všetci s vysvedčeniami v rukách utekali užívať si prázdninové dni plné oddychu.

         

         


 

PROPAGUJME  NAŠU  HISTÓRIU

Na záver školského roka sme sa vybrali  poznávať históriu a kultúrne pamiatky na Slovensku – v rámci projektu Propagujme našu históriu, ktorý bol zrealizovaný za pomoci dotácie mesta Michalovce sme navštívili Spišský hrad. V neďalekom meste Levoča sme si prezreli Chrám sv. Jakuba a jeho pýchu Oltár Majstra Pavla z Levoče, ktorý obdivujú turisti z celého sveta.

         

         


 

ŠPORTOVÝ  DEŇ

25.jún bol na našej škole ŠPORTOVÝM DŇOM. Aj napriek nepriaznivému počasiu si študenti a študentky zašportovali v hode oštepom, hode diskom, vrhu guľou a basketbalových disciplínach. Najúspešnejšími sa staili:

 

DIEVČATÁ:

1. miesto : Simona Švajková  - 39 bodov

2. miesto : Vanesa Macková  - 33 bodov

3. miesto : Barbora Barnová   - 30 bodov

CHLAPCI:

1. miesto : Igor  ŠIMAĽ  - 158 bodov

2. miesto : Sebastián Borek  - 135 bodov

3. miesto : Matej Krajňák  - 134 bodov

     

  

  


 

ZÁVEREČNÉ  SKÚŠKY

V dňoch 15.-17.6.2015 konali žiaci učebných odborov kuchár, kaderník a autoopravár-mechanik záverečné skúšky, čím získali výučný list v danom odbore. Na slávnostnom vyradení absolventov 19. júna boli odmenení najlepší žiaci za výborný prospech a reprezentáciu školy. V novom školskom roku budú viacerí z nich pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

         

        


 

TOMU  VER !

Dňa 11. júna sa žiaci našej školy zúčastnili súčasného protidrogového muzikálu o partii štyroch stredoškolákov. Veľmi dobré predstavenie, kde bolo zahrnuté všetko, od pretvárky, všetkých závislostí, problémov s láskou a dôverou, vytvárania vlastného názoru, po výborný obsah, hudbu a celkového prevedenia bez vulgarizmov, ale aj tak povedané rečou študentov. Ohlasy študentov sú veľmi pozitívne. Páčili sa im prvky tieňového divadla, výpoveďou sa predstavenie veľmi priblížilo k nim.

    


 

RECYKLUJ  A  VYHRAJ

V tomto školskom roku  prebiehal už  12. ročník súťaže Recykluj a vyhraj, do ktorej sa zapojilo 300 materských, základných a stredných  škôl. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, v kategórii „Pieseň“ súťažilo 30 piesní. Vymysleli a nahrali sme pieseň  „Cesty zdravej triedy“, ktorú naspievali  Vanesa Macková a Jana Chomičová.  Odborná porota vybrala 5 piesní, ktoré ocenila, my sme sa umiestnili na krásnom treťom mieste.

   


 

MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  DETÍ

6. júna zorganizovala Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi v Michalovciach na pôde našej školy oslavu DŇA DETÍ. Konali sa rôzne súťaže pre deti i dospelých. Detičky líčili naše kozmetičky, česali kaderníčky, tí zručnejší si mohli vyrobiť svoj vlastný šperk a vyskúšať maliarske schopnosti. Naši kuchári sa postarali o hladné brušká a uvarili chutný guláš.

         

         


 

S.O.S. DEŇ

Žiaci tried II.A, II.B a I.C sa zúčastnili S.O.S dňa. V rámci tohto veľmi zaujímavého dňa videli ukážky práce našich policajtov, ako zneškodňujú páchateľov, ukážky lapania ozbrojených lúpežníkov, naháňanie páchateľov, prestrelku... Hasiči ukázali v rámci svojej praxe záchranu ľudí z horiaceho auta, hasenie požiaru a v spolupráci so zdravotnou službou záchranu života horiaceho človeka a tak isto aj prvú pomoc pri rôznych poraneniach zapríčinených haváriou. Žiaci videli ukážku zlaňovania PMJ - čkarov, ako aj záchranu človeka pomocou lanovky zo strechy. Dopoludnie bolo plné zaujímavých ukážok a žiaci so odniesli veľa zážitkov.

         

         


 

PREZENTAČNÉ  VIDEO  O  NAŠEJ  ŠKOLE

Žiaci sa na chvíľu zahrali na režisérov a kameramanov  v súťaži z informatiky o najvýstižnejšie prezentačné video našej školy. Na natáčanie svojich videí použili tablety, ktoré  škola získala v rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Najviac zaujali videá Vladislava Pilníka, Kristíny Zozulinecovej a Vanesy Mackovej. Víťazom blahoželáme.


 

FINANČNÁ  OLYMPIÁDA

Finančná olympiáda je celoslovenská vedomostná súťaž v oblasti financií do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Mali možnosť preveriť si vedomosti zo sveta peňazí a získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž bola organizovaná v troch kolách. Traja žiaci našej školy postúpili do druhého kola:

1.Zuzana Siksová z I. A

2. Jakub Staš z I. A

3. Simona Popovičová z II. A

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a postupujúcim srdečne blahoželáme.


 

SÚŤAŽ  O  NAJLEPŠIEHO  BANKÁRA

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti si  žiaci I. A,  III.A a I.C mohli preveriť svoje vedomosti v oblasti bankových produktov. Súťaž prebiehala on-line a  pozostávala z troch častí:

Prvá časť - vzdelávanie a testy.

Druhá časť - žiak  v úlohe bankového poradcu- úlohou bolo ponúknuť desiatim klientom v stanovenom limite správny produkt, a tiež na základe rôznych informácií aj ďalšiu službu, ktorá bude pre klienta výhodnejšia ako v konkurenčnej banke.

Tretia časť - ako funguje internetbanking. Vďaka realizácii simulovanej platby si žiaci  vyskúšali ako uhradiť poštovú poukážku či faktúru cez internetbanking.

Najlepšie predpoklady stáť sa bankármi majú títo žiaci:

1. Matej Krajňák, III.A

2. Veronika Ančovčiková, I. C

3. Nikoleta Nechtilová, III. A


 

AMERICAN  DREAM

Dňa 18. mája sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku American dream.  Predstavenie sa veľmi páčilo  žiakom aj učiteľom. Bolo vtipné a nápadité, ako šité na mieru pre tínedžerov. Ocenili sme excelentný výkon hercov, ich dôvtip a perfektnú angličtinu. Predstavenie bolo pre nás nezabudnuteľným umeleckým zážitkom.

         

    


 

ZELENÝ  SVET  2015

Tento rok sa konal už 20. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorého témou bolo vytvoriť pohľadnicu pre najdrahšieho človeka. Cieľom súťaže je vštepovať študentom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Do súťaže sa zapojili: Jakub Staš, Jana Chomičová, Zuzana Popeľášová a Barbora Barnová.

         


 

RECYKLOHRY

V jesennej úlohe sme okrem  kreativity pri výrobe šarkana z odpadových materiálov ukázali aj ochotu pomáhať a body venované za splnenie tejto úlohy sme symbolicky venovali nadácii UNICEF. Podarilo sa  vyzbierať peknú sumu, ktorá bola použitá na nákup školských potrieb pre deti v najchudobnejších častiach Afriky.

 

 


 

Brani Gröhling na našej škole

V pekný májový pondelok 11.5.2015 našu školu navštívil známy vizážista a riaditeľ Dňa podpory remesiel Mgr. Branislav Gröhling.

Bolo to zaujímavé stretnutie, na ktorom Mgr.  Gröhling diskutoval s vedením školy ako aj so žiakmi o projektoch, zameraných na budúcnosť mladých odborníkov. Prioritou týchto projektov sú hlavne ciele:

 • Umožniť študentom zoznámiť sa a pracovať s profesionálnymi baristami a získať ďalší rozmer odboru.

 • Umožniť študentom zoznámiť sa a pracovať so značkami vlasovej kozmetiky a jej produktmi, lepšie poznať ich filozofiu a možnosti trhu profesionálnej vlasovej
          kozmetiky.

 • Umožniť študentom zoznámiť sa a pracovať s profesionálnymi kuchármi ako Jaro Žídek a získavať poznatky priamo z praxe.

 • Inšpirovať študentov, poskytovať im informácie zo sveta kuchárskeho umenia, robenia kávy, módnych a účesových trendov.

 • Dať študentom možnosť pracovať s najlepšími profesionálmi  a uľahčiť im začiatok ich profesionálnej kariéry po ukončení školy.

Návšteva sa žiakom páčila a bola pre nich prínosom do ich ďalšieho profesionálneho života.

     


 

ĽUDOVÁ  PIESEŇ  KOŠICKEJ  MLÁDEŽE

7. mája 2015 sa konala súťaž v speve „Ľudová pieseň košickej mládeže“, zúčastnili sa ho žiaci: M. Švoňava z a V. Macková z II. A a T. Popovičová z  III.B. Žiaci získali ocenenie primátora mesta Košíc a ministra školstva.

          


 

KURZ  OCHRANY  ŽIVOTA  A  ZDRAVIA

V dňoch 4. až  6. mája  žiaci III.A a III.B absolvovali KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA. V jednotlivé dni si prešli stanovišťami ako zdravotná výchova, prvá pomoc, dopravná výchova, chemický poplach, teroristický útok, chránené krajinné oblasti a národné parky, civilná ochrana.

Výsledky v  streľbe z pušky:

Chlapci: 1. miesto - Pavol Boško - 27 bodov, 2. miesto - Igor Šimaľ a Tomáš Hudák - 24 bodov,  3. miesto - Bruňo  - 21 bodov

Dievčatá: 1. miesto - Berešová - 23 bodov, 2. miesto - Diana Michaličová - 20 bodov, 3. miesto - Kristína Čolláková - 19 bodov

         


 

MLADÝ  ÚČTOVNÍK

28. apríla sa konala súťaž „Mladý účtovník „ medzi žiakmi I.C, II.C a III. A. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Vyhodnotenie:

1. Veronika Ančovčiková – I. C

2. Daniel Sinčak – I.C

3. Michaela Romančáková I. C

Víťazom srdečne blahoželáme.

         


 

DEŇ  PODPORY  REMESIEL  2015

24.apríla 2015 sa uskutočnilo v Trenčíne celoslovenské podujatie na podporu remesiel. Táto akcia sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Súčasťou tohto podujatia bola aj súťaž žiakov odboru kaderník. V téme „grécka bohyňa“ získal z celkového počtu 35 súťažiacich z celého Slovenska 3. miesto študent našej školy  Ján ZOLOTA, žiak druhého ročníka učebného odboru kaderník, ktorý bol autorom súťažného účesu i celkovej vizáže. Toto umiestenie je veľkým povzbudením k práci aj pre našich vyučujúcich. Opätovné sa potvrdilo, že na našej škole vyrastajú profesionáli, o ktorých budeme v budúcnosti určite ešte počuť.  Pre nás platí - Remeslo má zlaté dno. 

     


 

DEŇ  ZEME

22. apríla si na celom svete pripomíname Deň Zeme- sviatok, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V tento deň sme si aj my pripomenuli význam tohto dňa viacerými aktivitami - žiaci pripravili prezentácie o histórii vzniku tohto dňa, ktoré potom prezentovali svojim spolužiakom. Vytvorili sme aj vlajku z odpadových materiálov a zasadili ozdobný stromček, ktorý nám bude počas celého roka pripomínať Deň Zeme.

     


 

STREDOŠKOLSKÁ  ODBORNÁ  ČINNOSŤ

SOČ je súťažou talentovaných stredoškolákov v riešení odborných problémov v 18 vedných odboroch. Prebieha spravidla v troch kolách formou súťažných prehliadok,
v ktorých súťažiaci svoje práce obhajujú.
1.      apríla sa konalo v Košiciach krajské kolo SOČ.

Zúčastnila sa ho žiačka 4. A  Zuzana Buzinkaiová   prácou
Kúpte si ma
Výtvarné spracovanie obalu na CD
v odbore: 16-Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Konzultantkou jej bola Mgr. Anna. Raffačová.

    


 

OKRESNÉ  KOLO  V  ATLETIKE  SŠ

4. základná škola bola dejiskom zápolenia  okresného kola študentov a študentiek stredných škôl v ľahkej atletike. Študenti našej školy sa nestratili a priniesli domov cenné kovy. Najúspešnejším bol Patrik Chimaľ, ktorý vyhral disciplínu šprint na 200 metrov a postúpil do krajského kola, kde bude naše mesto reprezentovať. Darilo sa mu aj v disciplíne skok do diaľky, kde obsadil 3 miesto. Úspešné boli aj naše dievčatá, Kristína Zozulinecová obsadila 3. miesto v hode diskom,  rovnako 3. miesto zaznamenala aj Simona Švajková v disciplíne beh na 800 metrov. Srdečne blahoželáme.

     

                    


 

"ROZHODUJ  O  EURÓPE"

Projekt „ Rozhoduj o Európe“ bol zameraný predovšetkým na informovanie študentov stredných škôl o Európskej únií ako i záujmu zúčastnených o proces európskej integrácie. Tento seminár sa uskutočnil 15. 4. 2015 v Humennom. Čakalo nás veľa zaujímavých informácií vo forme prednášok, štruktúrovaný dialóg a diskusia na tému: „Sankcie EÚ voči Rusku“.  Pre študentov to bolo veľmi obohacujúce a radi sa na podobnom seminári zúčastnia znova.

       

       


 

HRAD  VINNÉ

Dňa 15.4.2015 sa žiaci 2.A vybrali na prírodovednú a dejepisnú vychádzku na hrad Vinné spojenú s natáčaním videí v rámci národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva".

    


 

Beseda „Užívanie pervitínu mladistvými“

Beseda ohľadom užívania pervitínu mladistvými sa konala 9.4.2015. Pán policajt S. Bamburák nám priblížil niečo viac o tejto nelegálnej psychotropnej látke a oboznámil nás s tým, aké riziko predstavuje jej užívanie pre ľudský organizmus. Žiaci si pozreli aj zaujímavý film „ S pervitínom v krajine krivých zrkadiel“, po ktorom nasledovala otvorená diskusia. Beseda bola veľmi zaujímavá a všetci si z nej odniesli množstvo cenných informácii a poučení.

    


 

VII. ročník súťaže „Hľadáme najzdatnejšieho študenta, študentku SŠ“ O pohár primátora mesta v silovom trojboji v Michalovciach dňa 1. apríla 2015

Mesto Michalovce - odbor školstva, kultúry a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci s Fitness centrom Jána Berdyho usporiadali dňa  1. apríla 2015  už VII. ročník súťaže  „Hľadáme najzdatnejšieho študenta, študentku  michalovských stredných škôl v silovom trojboji“ O pohár primátora mesta Michalovce. Súťaž otvoril viceprimátor mesta MUDr. Benjamín Bančej. Ako v uplynulých ročníkoch, tak aj v tomto roku súťaž prebiehala v kategórii jednotlivcov a jednotlivkýň a tiež v kategórii trojčlenných družstiev chlapcov a dievčat. Celkove sa súťaže zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev a 30 jednotlivcov.

V celkovom hodnotení jednotlivých disciplín v kategórii dievčat, zvíťazila Silvia Kocaníková z SOŠOaS pred Kristínou Maťašovou z OA a Kristínou Bratinkovou z SOŠ sv. Cyrila Metoda Michalovce. V súťaži družstiev v kategórii dievčat zvíťazila SOŠ sv. Cyrila a Metoda pred Obchodnou akadémiou a GPH Michalovce. Členkami víťazného družstva boli Kristína Zozulinecová 2. A, Lenka Šalachová 2. A, Kristína Bratinková 3.A a náhradníčkou bola Simona Švajková 1.B.

Ocenenia najlepším jednotlivcom a družstvám odovzdali MUDr. Benjamín Bančej, viceprimátor mesta Michalovce a hlavný rozhodca súťaže Mgr. Eugen Furda.

    


 

VEĽKÁ  NOC

Žiaci  z odboru kuchár  pripravili slávnostné tabule jarného stolovania, zhotovili jarné menu a netradičné veľkonočné kraslice.

       

           


 

VEĽTRH  ŠTUDENTSKÝCH  SPOLOČNOSTÍ  A NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Dňa 26. 3. 2015  sa konal pod záštitou prezidenta Andreja Kisku veľtrh študentských spoločnosti v Avion shopping Park v Bratislave. 19 našich žiakov navštívilo aj Národnú radu Slovenskej republiky, kde si vypočuli zaujímavú prednášku o jej vzniku a fungovaní.

 

     

     

  


 

DEŇ  NARCISOV

Deň narcisov sa už tradične koná v jari. Tento rok to bolo 27. 3. 2015. Žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Aj žiaci našej školy sa do tejto verejnoprospešnej finančnej zbierky zapojili a vyzbierali nemalú sumu peňazí. Veríme, že všetky vyzbierané peniaze pomôžu tým, ktorí bojujú s rakovinou.

 

       


 

NÁVŠTEVA  VÝSTAVY  MALIARA  JANKA  KOVÁČA

Na výstave obrazov Janka Kováča žiaci obdivovali sakrálne umenie, ktoré maliar prezentoval na kúskoch dreva. Celá výstava sa niesla  v duchu komunikácie medzi ľuďmi.

 

       


 

HOVORÍTE  PO  RUSKY ?

Žiaci druhého a tretieho ročníka si hravou formou preverili svoje vedomosti z ruského jazyka. Potrápili sa s krížovkami, osemsmerovkami, dopĺňali slová do známych ruských piesní. Víťazmi sa stali druháci, hoci zahanbiť sa nenechali ani starší žiaci.

       


 

OD  HLAHOLIKY  PO  ŠTÚRA

Študenti prvého a druhého ročníka si vypočuli zaujímavú prednášku, v ktorej sa dozvedeli veľa užitočných informácií o vývine spisovného jazyka.  Prednášku viedol pracovník  Zemplínskej knižnice Gorazda  Zvonického  Mgr. S. Holonič.

    


 

(NIE)  SOM  OBEŤOU  NÁSILIA ?!

11. 3. 2015 sa žiaci  II. a III. ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky o násilí páchanom na ženách, ktoré organizovalo občianske združenie Pomoc rodine. Táto prednáška a po nej otvorená diskusia sa organizovala v mestskej knižnici v Michalovciach. Študenti sa dozvedeli, ako rozpoznať násilie, aká je jeho trestnoprávna rovina, kto je obeťou násilia, jeho formy, ale aj to, kde sa majú takéto týrané ženy obrátiť, ak sa v takejto nezvládnuteľnej situácii vyskytnú. Tieto získané informácie boli pre nás obohacujúce a prednáška nám priniesla mnoho ponaučení.

     


 

NÁVŠTEVA  GALÉRIE

Tatranská galéria  Poprad, vystavuje v týchto dňoch diela významných predstaviteľov výtvarného umenia. Túto výstavu navštívili 13. marca aj študenti a pedagógovia našej školy. Vystavené diela umelcov Salvadora Dalího, Marca Chagalla, André Deraina, Raoula Dufyho, Jeana Carzoua pozdvihli a obohatili naše výtvarné poznanie.

...a cesta vlakom do Popradu bola pre nás tiež zážitkom...J

    

       

       


 

VALENTÍNSKY  PLES

„Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi…“

Deň sv. Valentína je výnimočný deň. Myslíme si, že každá príležitosť ukázať iným náklonnosť a lásku,  je pekná, veď náš život je často taký šedý.  Preto sme 13. 2. 2015 zorganizovali Valentínsky ples, v ktorom nechýbal bohatý program, počas ktorého nás zabával náš „dídžej“. Vystúpila tanečná a spevácka skupina, osamelý gazda, ktorý si hľadal nevestu a na záver k nám zavítala populárna  spevácka hviezda Diridonda z ešte populárnejšej show Repete. Zlatým klincom večera bolo vyhlásenie kráľovnej plesu a samozrejme nechýbala bohatá tombola, z ktorej si žiaci odniesli domov množstvo pekných cien a prekvapení.

V rytme tanca, v opojení smiechu a hudby sme zabudli na každodennosť a nechali sme sa uniesť príjemnou atmosférou večera. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník nášho Valentínskeho plesu.

Najkrajšie momentky zo školského plesu nájdete TU.


 

VALENTÍNSKE  STOLOVANIE

     


 

OLYMPIÁDA  V  RUSKOM  JAZYKU

11.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, v ktorom súťažili žiaci všetkých ročníkov v kategóriách B1 a B2. Na súťažiacich čakalo niekoľko úloh- počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z kulturológie a opis obrázkov.

 

V kategórii B1 zvíťazili: 

2. miesto - Gabika Poláková, III. B

3. miesto - Jana Cinkaničová, II. B

 

V kategórii B2 bolo udelené len 3. miesto, na ktorom sa umiestnil žiak IV. A triedy Jaroslav Ferko.

 


 

RUSKÉ  SLOVO

6. februára 2015 sa v Košiciach uskutočnil Gala koncert 9. ročníka súťaže Ruské slovo, na ktorom sa zúčastnilo 350 žiakov a študentov z 20 ZŠ a 12 SŠ z celého Slovenska. Tematika CK Ruské slovo: 70. Výročie SNP, 70. Výročie Víťazstva nad fašizmom - Nech nám vždy slnko svieti!

Na slávnostnom podujatí boli vyhlásené výsledky súťaže v kategóriách: poézia, próza, sólový spev a skupinový spev.

Naši žiaci Štefan Kiss, Milan Berta a Vanesa Macková získali v kategórii skupinový spev krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

V galaprograme účinkovali aj žiaci z vybraných základných a stredných škôl z celého Slovenska, medzi účinkujúcimi bola aj naša žiačka Dominika Filipová, ktorá predniesla báseň.

               


 

KRAJSKÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  ĽUDSKÝCH  PRÁV

Olympiáda ľudských práv má dlhoročnú tradíciu, tento rok sa konal už XVII. ročník tejto súťaže. Na krajskom kole v Košiciach našu školu úspešne reprezentoval žiak 2.A Vladislav Pilník.

       

       


 

ZBIERAM  BATERKY

Súťaž "Zbieram baterky" je o zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov, medzi ktoré patria tužkové baterky, baterky z hodiniek, a pod. Zbieraj baterky a odmeníme Ťa bodmi! V e-shope si môže každý žiak, ktorý nazbiera baterky vymieňať body za darčeky. Triedením odpadu chránime životné prostredie.

Tak neváhaj, zapoj sa aj Ty a môžeš získať hodnotné ceny!


 

BRIDE OF THE FUTURE  - NEVESTA BUDÚCNOSTI

      Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová a Výstavisko Agrokomplex Nitra usporiadalo 23. januára 2015 už IV. ročník celoslovenskej súťaže "Bride of the future" (Nevesta budúcnosti). Súťaž bola organizovaná pre vizážistov, kaderníkov, návrhárov, fotografov a nechtových dizajnérov. V kategórii „žiaci“ získal najvyššie ocenenie 1.miesto študent  Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Ján  ZOLOTA, žiak druhého ročníka učebného odboru kaderník, ktorý bol autorom súťažného účesu i celkovej vizáže. Tento úspech je dobrou vizitkou kvalitnej práce  majsteriek praktického vyučovania Mgr. Beaty Hricikovej a Mgr. Dany Palajovej  pri príprave našich žiakov na budúce povolanie.


 

OBVODNÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  V  ANGLICKOM  JAZYKU

 15.01.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Kristián Pastornický z I.A, ktorý v kategórii 2C2 obsadil prvé miesto. Touto cestou mu blahoželáme a želáme veľa úspechov na  krajskom kole a v rozvíjaní svojich jazykových zručností.


 

CHEMICKÁ  SÚŤAŽ

14.januára sa uskutočnila chemická súťaž medzi žiakmi prvého a druhého ročníka, kde si žiaci zmerali sily vo vedomostiach z chémie.

      

      


 

VIANOČNÁ  BESIEDKA

Po celom svete slávia ľudia vianočné sviatky, v každej krajine dodržiavajú iné tradície a zvyky, ktoré sa dedia z pokolenia na pokolenie. My sme si priblížili slávenie Vianoc v Anglicku, Rusku a na Slovensku, a to nielen slovom, ale aj koledami. Pripomenuli sme si históriu vzniku najznámejšej vianočnej piesne Tichá noc, ktorú sme si spoločne zaspievali.

 


 

ČAROVNÉ  VIANOCE

V predvianočnom období sa rozhodli z úprimného srdca obdarovať a potešiť starčekov a starenky v  Domove dôchodcov na Hollého ulici v Michalovciach a v Charitnom dome Prof. Hlaváča študenti Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pripravili im program plný tradícií, aby si zaspomínali, ako sa kedysi slávili Vianoce.
       Pedagogickí zamestnanci a študenti pre nich pripravili drobné darčeky a napiekli vianočné pečivo. Všetko chystali s láskou a nadšením, pretože vedeli, akú radosť prinesú obdarovaným ľuďom.
      Starkých  však najviac potešil úsmev, pohladenie, či podaná ruka. Ich smutné oči sa rozžiarili pri pohľade na mladosť a veselosť. Zaspomínali si pri spievaní kolied, vinšovačkách, spoločne si priblížili atmosféru Vianoc. Pri spoločne strávených chvíľach si aj žiaci uvedomili, že teplo domova a blízkosť rodiny sa nedajú kúpiť.
       Spríjemnenie adventu  starým ľuďom je len kvapkou v mori, ktorou sme prispeli aj my s našimi žiakmi. Dali sme  im pocítiť, že aj napriek nezáujmu okolia sa nájdu mladí ľudia, ktorí dokážu oceniť krásu šedín, povzbudiť ich do ďalších rokov života.

Tento projekt sme zrealizovali vďaka finančnej podpore nadácie Orange - "Darujte Vianoce".

             

              

      

Žiačky odborov kaderník a vlasová kozmetika predviedli svoje zručnosti a obyvateľom Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach nezištne upravili vlasy.

             


 

VIANOČNÉ  DEKORÁCIE

V období adventu sme pripravovali vianočné dekorácie z rozličných materiálov- z odličovacích tampónov, stužiek a cesta, ktoré sme potom s láskou darovali seniorom v Domove dôchodcov na Hollého ulici a v Charitnom dome prof. Hlaváča v Michalovciach.

   


 

VÝTVARNÁ  SÚŤAŽ  BOHÚŇOVA  PALETA  2014

Do Medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2014 sa zapojila žiačka Zuzana Buzinkaiová s prácou parafráza na výtvarne dielo Teodora Jozefa Moussona, rodáka z Michaloviec. Škola za zapojenie do súťaže získala pamätný list a katalóg s ocenenými prácami.

     


 

ZLOČIN  A  TREST

16. decembra sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Zločin a trest v štátnom divadle v Košiciach. Naši žiaci sa po predstavení porozprávali a odfotili s hlavnými predstaviteľmi.

         


 

POZNÁŠ  SVOJE  PENIAZE ?

Žiaci všetkých ročníkov mali možnosť otestovať si svoje finančné povedomie a vyhrať atraktívne ceny. Najúspešnejšími žiakmi boli:

 1. miesto: Mário Michalko, 3. A
 2. miesto: Miroslav Fogoš, 3. A
 3. miesto: Vladislav Pilnik, 2.A a Igor Šimaľ, 3.A

Víťazom blahoželáme.

     


 

KRAJSKÉ  KOLO  SÚŤAŽE  RUSKÉ  SLOVO

Víťazi školského kola úspešne reprezentovali našu školu na krajskom kole súťaže, ktoré sa konalo 12.decembra 2014 v Michalovciach. V kategórii skupinový spev získali Štefan Kiss, Milan Berta a Vanesa Macková tretie miesto. Úspešne nás reprezentovala aj Dominika Filipová v kategórii poézia.

         

         

    


 

RUSKÝ  FILM  V  ŠKOLE

Do súťaže Ruský film v škole bolo zaslaných 70 výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl. V takejto silnej konkurencii naša žiačka Kristína Horváthová získala krásne tretie miesto.

    


 

DEKORATÍVNE  LÍČENIE  A  ÚČESOVÁ  TVORBA

V priestoroch  odborného výcviku si dňa 11.12.2014  žiaci odboru kaderník a kozmetik  zmerali sily  v súťaži v dekoratívnom líčení a účesovej tvorbe. Súťažilo sa  na tému spoločenské večerné líčenie a svadobný účes. Akcia sa niesla v duchu predvianočnej atmosféry a nálady. Žiaci ukázali svoje kreatívne cítenie a predviedli na svojich modelkách  naozaj veľmi pekné účesy a líčenie.

         

         


 

VIANOČNÉ  IKEBANY

Naši žiaci si v stredu 10.12.2014 spríjemnili chvíle adventu tvorbou vianočných ikebán, tie najkrajšie boli ocenené sladkou odmenou.

1.miesto-žiaci z II.A (Lenka Šalachová, Vladislav Pilnik, Michal Švoňava)
2.miesto-žiaci z I.A (Ivana Čonková, Štefan Kiss)
3.miesto-žiačky z II.C(Timea Balintová, Eva Balogová, Andrea Mesárošová)

                                    

               


 

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV

Dňa 9.12. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Nosnou témou tohto ročníka je: Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty. Výhercom srdečne blahoželáme.

1.miesto- Vladislav Pilnik, 2.A
2.miesto- Miroslav Fogoš, 3.A
3.miesto- Michal Švoňava. 2.A

     


 

MIKULÁŠ  NA  ĽADE

Ani tento rok na nás Mikuláš nezabudol a priniesol nám sladké odmeny priamo na zimnom štadióne. Veľmi sme si tento deň užili a aj keď nám bola zima, na korčuliach sme sa patrične vyšantili. Tešíme sa už teraz, ako si tento deň zopakujeme o rok.

   

   

   


 

OLYMPIÁDA  V  ANGLICKOM  JAZYKU

Dňa 3. decembra 2014 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnení žiaci si preverili svoje vedomosti z anglickej gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením. Svoje komunikačné schopnosti prezentovali v rolových úlohách a pri práci s obrázkom. Najlepšie sa darilo Kristiánovi Pastorníckemu, ktorý bude našu školu reprezentovať na obvodnom kole.

   


 

ČERVENÉ  STUŽKY

Červené stužky je názov celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva SR. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Do tohoročnej kampane sa naši študenti zapojili týmito aktivitami:

-    umiestnením plagátov kampane spolu s informáciami, ktoré sa týkali problematiky,
-  HIV/AIDS, na celoškolskej nástenke v škole a aj v triedach,
-  nástenka,
-  zapojili sme sa do výtvarnej súťaže - tvorby pohľadníc na tému Červené stužky,
-  tri víťazné práce zo školského kola súťaže sme poslali do celoslovenskej výtvarnej súťaže,
-  aktivita našich žiakov vyvrcholila 1.12.2014 tvorbou a nosením červených stužiek.

 Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

              


 

A tento rok, presne 28. novembra, prebiehala  v  uliciach slovenských miest a obcí celoslovenská zbierka Hodina deťom 2014, ktorá je realizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Ide o jednu z najväčších a najznámejších zbierok na Slovensku, ktorá sa pravidelne koná už od roku 1999. Aj naša škola sa tejto zbierky zúčastnila prostredníctvom žiačok 1. C -  Veroniky Ančovčikovej, Janky Chomičovej,  Moniky Triščákovej, Michaely Romančákovej,  Nikoly Janičovej a Jany Ondejkovej.  V škole a v uliciach Michaloviec vyzbierali a na účet Hodiny deťom odoslali 279,31 €. Množstvo radosti, úsmevov, zážitkov a dobrého pocitu vďaka pomoci deťom a mladým, ktorí pomoc potrebujú - presne to sú emócie, ktoré sú prítomné každý rok.

Všetkým  Vám za pomoc ďakujeme. Pretože vďaka vám tak bude môcť aj tohtoročná zbierka plniť svoje poslanie.

                      


 

RUSKÉ  SLOVO

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku, ktorej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk, ruskú kultúru, rozvíjať tvorivosť žiakov a propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Každý rok sa žiaci môžu zapojiť do niekoľkých kategórií- prednes poézie, sólový spev a skupinový spev.

V kategórii prednes poézie zvíťazila žiačka I.B triedy Dominika Filipová, na druhom mieste sa umiestnili Ján Zolota z II.B a Gabriela Poláková z III.B triedy. Sólovým spevom najviac zaujala žiačka I.C triedy Jana Chomičová, na druhom mieste sa umiestnila Vanesa Macková z II.A triedy. Žiaci Štefan Kiss, Milan Berta a Vanesa Macková obsadili prvé miesto v kategórii skupinový spev. Víťazi v jednotlivých kategóriách nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže Ruské slovo.

   

 


 

UCHAĽAK

Aj tento rok našich prvákov neminulo plnenie pripravených úloh a prijatie medzi starších študentov. Pre niekoho to boli chvíle trapasu, pre niekoho úžasný zážitok. Tento neobyčajný deň, piatok 28. novembra pripravili študenti III.A a III.B triedy. Prváčikovia mali slávnostne sľúbiť, že starších študentov budú rešpektovať a že pôjdu v ich šľapajách. Následne si vyzdvihli certifikáty o absolvovaní imatrikulácie a začlenení do školského kolektívu.

Úlohy neboli zložité, no boli vtipne vymyslené a ešte vtipnejšie splnené. Nechýbal najlepší spevácky výkon, obresľovanie postav na papieri, jedenie banánov v klikoch nad spolužiačkami, či najrýchlejšie puknutie balóna vo dvojiciach pri tanci... Chutné občerstvenie v podobe jednohubiek a ešte chutnejšieho drinku tento zaujímavý deň ešte spríjemnilo. Žiaci aj učitelia sa výborne bavili a prváci sa úplne zbavili trémy z novej školy.

Toto bol jeden z mnohých úžasných zážitkov na novej škole a tešíme sa už teraz na tie ďalšie pripravené v budúcnosti.

                 

   

   

   


 

L-O-G-M-A-T

Tento školský rok sa na našej škole uskutočnil už tretí ročník školskej matematickej súťaže L-O-G-M-A-T, v ktorej si žiaci všetkých tried preverili svoje logické myslenie. Najúspešnejšími žiakmi boli:

1. Fogoš Miroslav        3.A
2. Šalacha Lukáš          1.C
3. Jankovič Marek       1.A

Víťazom blahoželáme.

    


 

CESTA  RUSKOM

Pri výučbe cudzích jazykov je dôležité poznať aj kultúru a tradície krajiny, ktorej jazyk sa učíme. Žiaci prvého a druhého ročníka pripravili program pod názvom Cesta Ruskom- prednes básní a spev krásnych ruských melódií bol spestrený ochutnávkou tradičného ruského jedla. Na záver sme si vychutnali šálku čaju z tradičného samovaru.

   

   

 


 

ZO  STARÉHO  NOVÉ ...

Odpadový materiál, štipka fantázie, šikovné ruky, chuť do práce – a nový model je na svete!

 

 

SLÁVNOSTNÉ  ODOVZDÁVANIE  STUŽIEK

V piatok 21.novembra sme zapečatili klasifikačné hárky a slávnostne odovzdali zelené stužky 27 budúcim maturantom z tried  IV. A (Kozmetik, Kuchár, Propagačná grafika) a II. C. (Spoločné stravovanie a Vlasová kozmetika).

   


 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

20. novembra 2014 sa na našej škole otvorili dvere pre všetkých deviatakov zo základných škôl okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do priestorov školy a praktického vyučovania a oboznámiť sa s prácou žiakov odborov KADERNÍK, KOZMETIK, KUCHÁR a PROPAGAČNÁ GRAFIKA.

   

                   

                                       


 

SÚŤAŽ  V  PRÍPRAVE  MÚČNIKOV

19.novembra sa uskutočnila súťaž žiakov odboru KUCHÁR v PRÍPRAVE MÚČNIKOV. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažiacich z prvých a druhých ročníkov. Pri príprave žiaci preukázali svoje zručnosti a nápaditosť. Najúspešnejší boli odmenení vecnými cenami.

1. miesto: Richard Hudák, 2.B

2. miesto: Štefan Kiss, 1.A

3. miesto: Lenka Šalachová, 2.A

       

       

       


 

ŠTUDENTSKÁ  SPOLOČNOSŤ  INFINITY

Študentská spoločnosť INFINITY na našej kole vznikla na základe zmluvy o združení, ktorá bola riadne zaregistrovaná v JASR v Bratislave. Od tohto obdobia začali študenti 2. A a  3. B s prípravou na podnikateľské aktivity a s prípravou ustanovujúceho valného zhromaždenia. Zvolili si 10-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy.

Prezident – Roland Hajto

Asistent prezidenta – Gabriela Polaková

Viceprezident financií – Kristína Zozulinecová

Účtovník – Michal Švoňava

Viceprezidentka marketingu – Marcela Berešová

Asistent viceprezidenta pre marketing – Michaela Joniová

Viceprezident výroby – Vladislav Pilnik

Asistent viceprezidenta pre výrobu – Ondrej Súra

Viceprezident ľudských zdrojov – Tatiana Popovičová

Asistent pre ľudské zdroje – Lenka Šalachová

Keďže študentská spoločnosť simuluje činnosť akciovej spoločnosti, riadne disponuje vstupným kapitálom, predávala akcie. Svoj vklad do spoločnosti upísalo 84 akcionárov. Menovitá hodnota akcie je 1,- €. Medzi hlavné podnikateľské aktivity patria: predaj v bufete a predaj výrobkov z polymérovej hmoty. Žiaci majú možnosť pracovať s reálnymi dokladmi, viesť účtovníctvo, platiť poplatky a dane, vyplácať svojim zamestnancom mzdy. Študentská spoločnosť ukončí svoju činnosť záverečným valným zhromaždením, z výsledku hospodárenia vyplatí dividendy, podáva daňové priznanie a riadne zaplatí daň zo zisku.

Cieľom predmetu je zabezpečiť najväčší kontakt študentov s ekonomickou realitou, so skutočným svetom podnikania.

   

 


 

ANGLIČTINÁR  ROKA

Dňa 19.11.2014 sa naša škola zapojila do online testovania Angličtinár roka, ktoré zorganizovala spoločnosť Injoy agency spolu s jazykovou školou ILAC v Kanade. Víťaz súťaže  poletí priamo do Kanady na mesačný jazykový kurz, kde bude mať možnosť byť v kontakte s anglickým jazykom denno-denne! V našej škole sa testovania zúčastnilo 11 žiakov. Najlepšie sa v testovaní darilo žiakom:

1. Kristián Pastornícky 

2. Peter Rabinčák

3. Matúš Besterci, Patrik Šolc

          


 

POTRAVINOVÁ  ZBIERKA

V dňoch 12.11.2014 a 13.11.2014 sa žiaci našej školy - Vladislav Pilník, Kristína Zozulinecová, Nikola Nechtilová a Kristína Bratinková zapojili do celoslovenskej charitatívnej potravinovej zbierky pre sociálne odkázaných ľudí, v obchodných domoch TESCO. Zbierku v spolupráci s inými organizáciami organizovala Potravinová banka Slovenska. 


 

MAJSTROVSTVÁ  OKRESU  V  STOLNOM  TENISE

Vynikajúci úspech dosiahli naše stolné tenistky Zuzana Popeľášová, Kristína Čolláková a Nikola Čolláková, ktoré sa bez prehry stali majsterkami okresu stredných škôl a postúpili do Krajských majstrovstiev, srdečne blahoželáme.


 

  iBOBOR

          V dňoch 7. a 10. novembra sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chcela iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategóriách Senior a Junior súťažilo spolu sedemnásť žiakov, v kategórii Senior sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci Matúš Besterci a Michal Hnat zo 4.A triedy.

     


 

MAJSTROVSTVÁ  OKRESU  V  BEDMINTONE

Stredná zdravotná škola bola dejiskom majstrovstiev okresu v bedmintone dievčat a chlapcov za účasti SOŠ technickej, Gymnázia na ulici Ľudovíta Štúra, Gymnázia Pavla Horova, domácej Zdravotníckej školy a našej SOŠ sv. Cyrila a Metoda. Naše dievčatá sa so súperkami  statočne popasovali a skončili na peknom 3 mieste. Našu školu úspešne reprezentovali Kristína Zozulinecová a Nikola Nechtilová.

Chlapcom sa darilo menej a obsadili nepopulárnu „zemiakovú medailu“.

 


 

ZELENÝ  OBJEKTÍV

Predmetom súťaže sú fotografie z lesného prostredia s dôrazom na vzťah človeka k lesu, nafotené mladými fotografmi. Do súťaže sme zaslali fotografie Michala Švoňavu, Kristíny Zozulinecovej  a Lenky Šalachovej.

     


 

RUSKÝ  FILM  V  ŠKOLE

Tento rok prebieha už 10. ročník akcie "Ruský film v škole." Hlavným zámerom tejto súťaže je spoznať ruské animované rozprávky. Na hodinách ruského jazyka sme si pozreli rozprávku "Цветик-семицветик", najkrajšie scénky z kresleného filmu sme nakreslili a zaslali do výtvarnej súťaže.

     

     


 

HALLOWEENSKY  DEŇ

Na odbornom výcviku sme si spríjemnili atmosféru pred prázdninami v duchu Halloweenskeho dňa. Kaderníčky a kozmetičky skrášlili priestory odborného výcviku a nezabudli ani na svoje účesy a vizáž, ktoré pripomínajú danú tematiku. Žiaci aj tu preukázali svoje šikovné zručnosti, ktoré sa naučili, tvorivosť a fantáziu.

         

         


 

BESEDA S POLICAJTOM

29.10.2014 si naši prváci rozšírili poznatky o negatívnych vplyvoch fajčenia, ktoré na nich pôsobia. Taktiež sa dozvedeli zaujímavé informácie o legislatívnych postihoch, ktoré z toho vyplývajú. Táto prednáška pod vedením p. policajta Bamburáka bolo pre nich veľmi obohacujúca a už teraz sa tešíme na podobnú pozoruhodnú besedu.

         

         


 

ZEMIAKY  Z  NAŠEJ  KUCHYNE

Zemiaky sú u nás na Zemplíne veľmi obľúbené jedlo. Nemali by v našom jedálničku chýbať najmä v zimných mesiacoch. Žiaci všetkých odborov si zasúťažili v príprave jedál zo zemiakov. Receptov od starých mám bolo neúrekom, ale zvíťazili tie, ktoré hodnotiacej komisii zloženej zo žiackej rady a zamestnancov školy chutili najviac.

Víťazmi sa stali:

 1. miesto: Dominik Madár a Štefan Kiss – 1.A
 2. miesto Richard Hudák – 2.B
 3. miesto Veronika Ančovčíková 1. C

Víťazom srdečne blahoželáme. Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

     

     

     


 

"SPRÁVNA  VOĽBA  POVOLANIA  -  PRÍLEŽITOSŤ  K  ÚSPECHU"

Pod týmto názvom sa konala 23. októbra 2014 burza informácii, na ktorej sa prezentovali odbory stredných škôl z Michaloviec a okolia. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša škola. Žiaci a majstri PV prezentovali  svoju činnosť v odboroch  kaderník, kozmetik, kuchár a propagačná grafika.

     

     

     


 

SÚŤAŽ  V  ZRUČNOSTI  PRÍPRAVY  ŠALÁTOV

 

       


 

NAJSILNEJŠÍ  ŽIVOTNÝ  ZÁŽITOK  V  POĽSKOM  OSWIEČIME

Dvadsaťštyri žiakov našej školy navštívilo 10.októbra 2014 Auschwitz – Birkenau, v slovenskom preklade Oswiečim – Brezinka, najväčší nacistický koncentračný  a vyhladzovací  tábor založený počas druhej svetovej vojny  Nemcami  v  okupovanom Poľsku. Poznávací zájazd bol zorganizovaný za pomoci dotácie mesta Michalovce. Prezreli sme si drevené baraky, kde boli ľudia väznení v neľudských podmienkach. Sprievodkyňou  bola  vnučka väzňa z koncentračného tábora, vypočuli  sme si aj množstvo autentických spomienok  jej starého otca.

       

       

Turistickou atrakciou Poľska  je soľná baňa vo Wieliczke, ktorú naši žiaci taktiež navštívili. Ponúka viaceré sochy, galérie a kaplnku, ktorú vysekali baníci. Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. My sme boli v hĺbke 137 m.  Na tejto trase sa nachádzajú sochy od baníkov, ale aj súčasných umelcov. Aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej skaly. Na konci turistickej trasy sa nachádza veľká sieň a kaplnka, ktorá je využívaná na rôzne oslavy a svadby. Okrem toho sa v turistickej časti bane nachádza aj podzemné jazero a expozícia dejín soľného baníctva. Baňa sa používa aj ako rehabilitačné a wellness  stredisko.

       

       


 

ULIČKA  JAZYKOV

Hovorí sa: "Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom." Žiaci prvého a druhého ročníka si zábavnou formou zmerali svoje vedomosti zo slovenského, anglického a ruského jazyka. Na úvod sa dozvedeli zaujímavosti o každom z uvedených jazykov, o ich vývine. Vypočuli si nahrávku v nárečí, ktoré mali rozoznať a preložiť do spisovného jazyka. Znalosti zo všetkých troch jazykov využili aj pri ďalších úlohách, ktoré ich veru potrápili.

Víťazmi sa stali žiaci II.A triedy - Kristína Zozulinecová, Vanesa Macková a Michal Švoňava.

       

   


 

PLODY  JESENE

Súťaživosť, hravosť, tvorivosť a získavanie nových poznatkov ...

       

       

      

 


 

JESEŇ,  PANI  BOHATÁ ...

Dňa 7.10. 2014 žiaci so svojimi učiteľkami pripravili výstavku plodov jesene s názvom " Jesenné variácie" spojenú s úvodným slovom o zdravej výžive a vedomostnými kvízom  "Zdravá výživa" . Jedno kolo kvízu bolo zamerané   aj na znalosti zo  zemplínskeho nárečia.

Kvízu sa zúčastnili zástupcovia z každej triedy. A tu sú výsledky:

1. miesto       Martin Čuhanič  –  4. A

2. miesto       Dominik Madár - 1. A

3. miesto       Michaela Romančákova -1. C

Víťazom srdečne blahoželáme.

       

       


 

NAJKRAJŠIA  DYŇA

Žiaci sa s chuťou zúčastnili súťaže vo vyrezávaní najkrajšej dyňky a tu sú výsledky:

1.miesto             Richard Hudák z II.B
2.miesto             Vlado Pilník z II.A
3.miesto             Vanesa Macková z II.A
4.miesto             Veronika Ančovčíková z I.C
5.miesto             Kristína Zozulinecová z II.A
6.miesto             Patrik Ostovrchý zo IV.A

Víťazovi blahoželáme!

 

 

 

 


 

ODBORNÁ  EXKURZIA  V  HUMENNOM

Vo štvrtok 9. októbra sa naše žiačky kaderníčky  v rámci odborného výcviku zúčastnili odbornej exkurzie v Humennom. Navštívili sme kadernícky salón, kde si študentky mohli pozrieť profesionálne vybavenie a zariadenie prevádzky kaderníctva a holičstva a zároveň sme navštívili aj Strednú odbornú školu v Humennom. Tu sme si mohli vymeniť odborné znalosti a skúsenosti v jednotlivých odboroch. Veríme, že pre dievčatá to bola bohatá skúsenosť, ktorá ich motivuje a inšpiruje v odbore, pre ktorý sa rozhodli.

  


 

VÝCHOVNÝ KONCERT

Dňa 25. 9. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia pri príležitosti „Svetového dňa duševného zdravia“ organizovaného občianskym združením INTEGRA. Program pozostával z viacerých častí za účasti  primátora mesta, zástupcu košického samosprávneho kraja a  nemeckých hostí. V úvode nám premietli film s názvom „ Život znamená žiť“, v ktorom sme si mohli pozrieť osudy ľudí trpiacich duševnou chorobou s následnou liečbou. V diskusii jednotliví hostia popisovali svoj osud s duševnou chorobou, život v rodine  a  ich  začlenenie do normálneho života. Žiakom boli  priblížené projekty venované problematike duševného zdravia, ktoré sa realizovali v Nemecku. Celé podujatie spestrili žiaci základnej umeleckej  školy TALENT-UM svojím vystúpením.

                     

                   


 

CHARITATÍVNA  ŠARKANIÁDA  PRE  RECYKLOHRÁČOV

Hneď na úvod školského roka sme sa rozhodli využiť fantáziu a šikovnosť žiačok II.A triedy- vyrobili sme šarkana z odpadového materiálu. Splnením úlohy sme sa  zapojili aj do projektu UNICEF- Škola v krabici a urobili tak dobrý skutok. Projekt podporuje vzdelávanie detí z chudobných krajín v Afrike. Stačilo vybrať si jeden z uvedených afrických štátov, vyrobiť šarkana a pripraviť prezentáciu o danom štáte. Body, ktoré nám budú pridelené za vypracovanie úlohy venujeme UNICEF-u a Recyklohry za nás finančne prispejú na dobrú vec.

 

              

    


 

VOLEJBAL

Dňa 1. 10. 2014 sa ako každoročne na našej škole uskutočnil náš obľúbený volejbalový turnaj Učitelia verzus žiaci. Zápas a skončil 2:0 pre učiteľov a samozrejme užili sme si veľa srandy a dobrej nálady. Tešíme sa opäť na podobné športové podujatie a sme zvedaví, či príde aj žiacka odveta.

   

   


 

ÚČELOVÉ CVIČENIE

Dňa 16.9.2014 sa študenti našej školy zúčastnili účelového cvičenia na Bielej hore. Triedy navzájom súťažili v štyroch disciplínach: prvá pomoc, civilná ochrana a evakuačný plán, orientácia v teréne a na mape pomocou buzoly a kompasu a hod granátom na presnosť, v ktorých mohli získať spolu 20 bodov. Najúspešnejšími v súťaži sa stali žiaci 1.A triedy.

Výsledková listina:

1. miesto: 1.A (19 bodov)

2. miesto: 1.B, 3.A, 3.B (17 bodov)

3. miesto: 4.A (16 bodov)

4. miesto: 2.A, 2.B (15 bodov)

     

     


 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

     Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa konalo v areáli školy. Zišli sa tu žiaci všetkých ročníkov a  pedagogickí zamestnanci školy. Po vypočutí príhovoru ministra školstva sa slova ujal riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, ktorý všetkých srdečne privítal, hlavne tajomníka biskupského úradu a tajomníka pre cirkevné školstvo mitr. prot. Mgr Bohuslava Seniča. Slovo potom odovzdal mitr. prot. Mgr. Bohuslavovi Seničovi, ktorý všetkým zaželal úspešný školský rok a poprial veľa úspechov hlavne budúcim maturantom a novým prvákom.

     

     

     


 

späť