Zaujímavosti zo života školy 2016 / 2017


 

TATRANSKÍ  RYTIERI

V tomto školskom roku sme sa vrámci environmentálnej výchovy zapojili do zaujímavého projektu Tatranskí rytieri, ktorý nadväzuje na úspešný projekt Úsmev pre strom. Hlavným cieľom projektu bolo viesť žiakov k zodpovednému správaniu k prírode, celý tento ročník sa niesol v zmysle hesla „ Príroda nám, my prírode.“ 

Do súťaže sa zaregistrovali žiaci I.A triedy. Súťaž spočívala v dvoch povinných aktivitách - našou prvou úlohou bolo vytvoriť ľubovoľné výtvarné dielo a vyjadriť tak náš vzťah k prírode. Do tejto úlohy sa najaktívnejšie zapojila Sarah Jevčíková. Druhou povinnou aktivitou bola tzv. Eko hliadka, kde sa žiaci realizovali v ekologických aktivitách priamo v teréne. My sme nadviazali spoluprácu s OZ Zemplínsko-užská hradná cesta a 12. apríla 2017 sme sa vybrali na Viniansky hrad, ktorý sa nachádza uprostred krásnej prírody. Hradný vrch zaberá prírodná rezervácia so 4. stupňom ochrany prírody, no napriek tomu sme tam vyzbierali množstvo odpadkov, ktoré po sebe zanechali nedisciplinovaní turisti.    

Do súťaže sa zapojilo 168 tried zo škôl z celého Slovenska, každá trieda mohla získať najviac 150 bodov. Síce sme nezvíťazili, ale aj napriek tomu sa tešíme - obsadili sme 31. miesto s počtom bodov 114. Ešte viac nás teší fakt, že sme urobili niečo užitočné pre našu prírodu. Takisto si veľmi vážime, že patronát nad celou súťažou prevzal pán prezident SR Andrej Kiska a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

         

 


 

Výtvarná súťaž Bohúňova paleta

ZUŠ Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku už 20 rokov organizuje medzinárodnú výtvarnú súťaž Bohúňova paleta. Tento rok bola vyhlásená zaujímavá súťažná téma: „Po stopách slávnych velikánov.“  

Do súťaže sa úspešne zapojila žiačka prvého ročníka odboru propagačná grafika Sarah Jevčíková, ktorá v silnej konkurencii nielen slovenských, ale aj zahraničných študentov získala  v kategórii kombinovaná technika bronzové pásmo. Ocenená práca našej žiačky bude vystavená v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v Mestskom dome kultúry v Bialsko-Bialej v Poľsku. Srdečne blahoželáme!

    

 


 

Výtvarná súťaž EGO versus EKO

XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu umožnil súťažiacim výtvarne stvárniť vzťah „Ego vs. Eko.“ Táto téma ponúkla mladým autorom možnosť výtvarne uvažovať o prírode a vzťahu človeka k nej. Do súťaže sa zapojilo až 874 prác zo 136 škôl z celého Slovenska, ale aj z Maďarska, Slovinska a Rumunska.

Naša žiačka prvého ročníka odboru propagačná grafika Sarah Jevčíková získala cenu Slovenskej agentúry životného prostredia za prácu „Staronová krása“, ktorou zaujala nielen odbornú porotu, ale aj návštevníkov Galérie Jána Kollára v Banskej Štiavnici, v ktorej je dielo vystavené. Srdečne blahoželáme k ďalšiemu úspechu!

     

 


 

MÁJOVÁ  CESTA  NAŠICH  MATURANTOV

V dňoch 3. a 4. mája 2017 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Dňa 19. 05. 2017 sa pred akademickým týždňom konala na školskom dvore slávnostná rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka: IV. A, II. C a II.D triedy.

Po akademickom týždni začali 30.5. 2017 "ústne maturitné skúšky". Všetkým absolventom našej školy želáme, aby si v živote našli svoju správnu cestu...

     

 


 

PO  STOPÁCH  ZOSNULÝCH  VOJAKOV

Pre rodiny, ktoré vo vojne prišli o svojich najbližších sú spomienky na 2. svetovú vojnu stále živé. Na našu školu zavítal pán Greša, ktorý sa venuje histórii - dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, napríklad aj o osude ruského vojaka, ktorý padol na našom území. Spoločne sme navštívili Cintorín Červenej armády na Hrádku v Michalovciach.

   

 


 

Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť

Jedna vec je sa o hrôzach druhej svetovej vojny učiť v škole, iná vidieť to na vlastné oči. Žiaci  našej školy  mali  tento rok možnosť vidieť a počuť tieto skutočnosti priamo na mieste. Navštívili  koncentračný a vyhladzovací  tábor Auschwitz – Birkenau.   Najpochmúrnejšie „múzeum“ Európy a sveta, do ktorého vás už pri vstupe zamrazí pri pohľade na smutne notoricky známu bránu s nápisom “Arbeit macht frei” /„Práca oslobodzuje“/. Tento poznávací zájazd sme mohli uskutočniť aj vďaka dotácie od mesta Michalovce. Ďakujeme.

   

 

 


 

ODBORNÁ  EXKURZIA

Odborná exkurzia v odbore kuchár v Podvihorlatských pekárňach a cukrárňach v Michalovciach.

 


 

SPOLOČENSKÁ  UDALOSŤ

Dňa 12.5.2017 sa konala súťaž na tému Spoločenská udalosť, na ktorej sa zúčastnili študenti 2.B triedy. Pre súťaž bola zvolená krásna téma, celá prebehla v skvelej atmosfére a výsledné práce boli naozaj nádherné. Naši ocenení študenti sú Barborka Jakubová, Alexandra Mandelová, Patricia Popeľašová. Gratulujeme.

 


 

LÁSKA  A  SEXUALITA

9.5.2017 vďaka PROGRESS EDUCATIION sa na našej škole uskutočnilo   vzdelávanie o ľudskej sexualite. Čo bolo cieľom? V prvom rade podať žiakom neskreslené a vo veku primeranej forme prezentované informácie o veciach, súvisiacich s ľudskou reprodukciou a sexualitou, budovaním intímnych vzťahov a právami s nimi súvisiacimi. Práve tie ovplyvňujú kvalitu nášho život ako máločo iné, či už si to priznať chceme alebo nie.

    

 


 

KURZ  OCHRANY  ŽIVOTA  A  ZDRAVIA

Prvý májový týždeň sa žiaci našej školy zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, brannej výchovy a výletu do prírody. Žiaci si zmerali sily v brannej výchove, topografii a orientácii sa v teréne a na mape, prvej pomoci, chránených krajinných oblastiach a národných parkoch taktiež aj v civilnej ochrane a evakuácii.

Najviac bodov na jednotlivých stanovištiach nazbierala trieda I. B s plným počtom bodov, druhá skončila trieda III. B a III. A a tretie miesto obsadila trieda II. B.

V rámci KOŽA-zu si žiaci II. B a III. A zmerali sily v streľbe zo vzduchovky na terč. Naučili sa správnu techniku streľby, princíp dýchania a držania vzduchovky. Súťaž v streľbe u chlapcov vyhral Martin Jankovič, druhý bol Kristián Pastornícky a tretí Patrik Šolc. U dievčat bolo poradie nasledovné: Ľudmila Bľandová, Nikola Voroňáková a Patrícia Popeľášová. V závere si všetci žiaci spoločne poopekali, celý kurz sa niesol v dobrej nálade a upevnili sa kamarátstva.

     

     

     

     

 


 

KRAJSKÉ  KOLO  SOČ

7. apríla 2017 sa v SOŠ dopravnej v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ. Z našej školy sa tento rok prebojovali do krajského kola 3 súťažiaci v dvoch odboroch:

 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Pavol Boško,

13 História, politológia, filozofia a právne vedy: Milan Berta a Zuzana Siksová.

Konkurencia z celého kraja bola vo všetkých odboroch veľká. Aj keď žiaci nepostúpili do celoštátneho kola, za reprezentáciu školy ďakujeme.

  

 


 

ZELENÝ  OBJEKTÍV

Dňa 6. apríla 2017 sa naše študentky Vanesa Macková a Ľudmila Bľandová zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy mladých fotografov Zelený objektív vo Zvolene.

 


 

BRIGÁDA  NA  VINIANSKOM  HRADE

Vrámci projektu Tatranskí rytieri sme 12.4.2017 vystúpili na Viniansky hrad. Okrem zaujímavej prednášky a prehliadky hradu sme prispeli aj k zlepšeniu životného prostredia - vyzbierali sme odpadky po nedisciplinovaných turistoch. Naši chlapci pomáhali pri vrecovaní piesku, ktorý bude použitý pri obnove hradu. Odmenou nám bolo krásne slnečné počasie a nádherný výhľad na okolitú prírodu.

 


 

ODBORNÁ EXKURZIA V LIPTOVSKEJ GALÉRIÍ P. M. BOHÚŇA

Dňa 17. 3. 2017 sme sa so žiakmi študijného odboru propagačná grafika zúčastnili výstavy diel kľúčovej osobnosti moderného slovenského výtvarného  umenia Ester Šimerovej-Martinčekovej. V galérií sme prostredníctvom diel získali historický prierez slovenského umenia od stredoveku až po súčasné umenie. Umelecký zážitok bol doplnený dôkladným výkladom veľmi milými galerijnými pracovníkmi. K dobrej nálade z výletu nám prispelo slnečné počasie. Takže sme sa vrátili obohatený o nové poznatky a naviac s dobrým pocitom.

     

       


 

AMFO 2017

V mesiaci marec sme sa zúčastnili regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie pre okres Michalovce a Sobrance pod názvom AMFO 2017. Ide o najstaršiu a najväčšiu súťaž svojho druhu na Slovensku. Je to trojstupňová postupová (regionálna, krajská a celoštátna) súťaž, ktorá nie je tematický vymedzená. Do súťaže sa zapojila Anna Fedorová z II.A triedy. Zaslané boli 4 farebné fotografie v kategórií do 16 rokov, ktoré zachytávali krásy prírody.  Žiačka za účasť v súťaži dostala ďakovný list a získala nový pohľad na svet cez okno objektívu. Tešíme sa na ďalší ročník a bohatšiu účasť žiakov.

             

 


 

Školská súťaž odboru KADERNÍK a KOZMETIK

Dňa 5.4.2017 sa konala v priestoroch praktického vyučovania školská súťaž v účesovej tvorbe a v dekoratívnom líčení žiakov 3. ročníka odboru KADERNÍK a 4. ročníka KOZMETIK pod témou „SVADBA“. Svoje umenie na zadanú tému  si zmerali žiaci svoje  zručnosti. Šikovné ruky dievčat  postupne menili vlasy a tváre na umelecké dielka. Počiatočnú nervozitu súťažiacich vystriedali tvorivosť a sústredenie sa na  ženskú krásu.

Víťazi:

Odb. kaderník: 1. Tokárová Lucia, 2. Hadvabová Miroslava, 3. Struková Daniela.

Odb. kozmetik: 1. Zozulinecová Kristína, 2. Feňušová Monika, 3. Malíková Sára, Kanalošová Denisa

Víťazom srdečne blahoželáme!

 


 

NAJCHUTNEJŠIA  PIZZA

30. marca 2017 sa uskutočnila súťaž zručnosti v odbore kuchár v pečení najchutnejšej pizze. Svoje kuchárske zručnosti a fantáziu ukázali žiaci z druhých a tretích ročníkov. Zvíťazilo družstvo II. B triedy s prípravou „Pizze od priateľov“.

     

  

 


 

BESEDA  O  EXTRÉMIZME

Dňa 17.03.2017 sa uskutočnila beseda s pani Mudrochovou na tému “Extrémizmus“ v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach.


 

ČITATEĽSKÝ  MARATÓN

„Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, prežije iba jeden.“

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme hravou formou otestovali čitateľské zručnosti našich žiakov. Ich úlohou bolo zahrať sa na spisovateľov a doplniť do textu chýbajúce slová, utvoriť synonymá či správne priradiť krstné mená a priezviská slovenských autorov. Najlepšie si s úlohami poradili žiaci I. A triedy, rovnaký počet získali žiaci II. B  a I. C triedy.

     


 

Peter Black 3 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 27.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili anglicko – slovenského predstavenia Peter Black 3, ktoré  je voľným pokračovaním predstavení Peter Black a Peter Black 2 „A new beginning“ a taktiež finálovým ukončením tejto javiskovej trilógie. Toto divadelné predstavenie je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu anglického jazyka.

         

 


 

Vyhodnotenie súťaže zručností v skladaní obrúskov 2. marca 2017

1.miesto- Števo Kiss (III.A)

2.miesto- Ivana Čonková (III.A)

3.miesto- Ján Ferko (II.A)

       

 


 

TESTOVANIE  FINANČNEJ  GRAMOTNOSTI

Cieľom testovania finančnej gramotnosti na našej škole, ktoré sa konalo 2.3.2017,  bolo zhodnotiť úroveň vedomostí a zručností žiakov v oblasti financií, ktoré sú pre nich nevyhnutné k tomu, aby mohli urobiť svoje finančné plány a rozhodnutia. Žiaci riešili 28 úloh.

Testovaní boli žiaci týchto tried študijného odboru:

Trieda         Počet žiakov      Úspešnosť v %

II. A                   5                        57,14

III. A                  6                        41,66

IV. A                  9                        75,00

II. C                   5                         77,14

Najúspešnejší riešitelia podľa tried: Pavol Boško II. C (100 %), Marcela Berešová II. C (92,86 %), Lukáš Borbeľ IV. A (92,86 %), Michal Švoňava a Sára Malíková z IV. A (89,29 %), Anna Fedorová a Martin Geci z II.A (67,86 %). Z učebného odboru bol najúspešnejší Erik Horváth z III. B (64,29 %).

 


 

STREDOŠKOLSKÁ  ODBORNÁ  ČINNOSŤ

24. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Súťaže sa zúčastnilo 10  žiakov. Súťažilo sa v piatich odboroch. Žiaci svoje práce prezentovali pred komisiou v zložení: Ing. Stanislav Štefanisko, MBA, PhDr. Slávka Rudačková, PhD., Mgr. Raffačová, Ing. Mattová, Ing. Jozefína Javorská.

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Riešiteľ:Tomáš Bruňo - Oprava a údržba spaľovacieho motora

Odbor 08 Cestovný ruch a hotelierstvo

Riešiteľ: Pavol Boško  - CESTOVÝ RUCH V OBCI VINNÉ A OKOLÍ

Školiteľ: Ing. Anna Mattová

Riešiteľ: Estera Verčimáková Ako založiť cestovnú kanceláriu

Školiteľ: Ing.  Anna Mattová

Odbor 13 História, politológia, filozofia a právne vedy

Riešitelia:Milan Berta a Zuzana Siksová – MÚMIE A SV. RELIKVIE A ICH KOMPARÁCIA

Školiteľ: PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Odbor 15 Ekonomika a riadenie

Riešiteľ: Tatiana Popovičová – Marketingová komunikácia

Školiteľ: Ing. Jozefína Javorská

Riešiteľ: Martina Makšinová – Podnikateľský plán

Školiteľ: Ing. Anna Mattová

Riešiteľ: Lenka Šalachová – Podnikateľský plán

Školiteľ: Ing. Anna Mattová

Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Riešiteľ: Gabriela Poláková  - Stužková, ach ta stužková ...

Školiteľ: Ing. Jozefína Javorská

Do vyššieho - obvodného kola, ktoré bude 29. marca 2017 v Spišskej Novej Vsi, postúpili títo žiaci so svojimi prácami: Pavol Boško, Tatiana Popovičová, Martina Makšinová, Milan Berta a Zuzana Siksová. Všetkým prajeme veľa úspechov!

       

    

 


 

23.2.2017 sa v Košiciach konal  workshop  - Prezentačné zručnosti

Zúčastnili sa ho žiačky II. A: Mariana Matulová a Zlatica Macková. Za dobrú reprezentáciu školy a prezentačné zručnosti žiačky získali certifikáty. Srdečne blahoželáme.

 


 

ZDRAVIE  A  KRÁSA  V  MICHALOVCIACH

V Michalovciach sa uskutočnila v dňoch 17. - 18. februára 2017 v mestskej športovej hale výstava zdravia a krásy, ktorej sme sa zúčastnili so žiakmi z odboru vlasová kozmetika, kaderník a kozmetik. Na výstave na nás čakali popredné značky zo sveta kozmetiky,  zdravého životného štýlu, svadobných trendov, účesov, módnych prehliadok, veľa zábavy a bohatá tombola.

         


 

KRAJSKÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  ĽUDSKÝCH  PRÁV

 


 

LYŽIARSKY  VÝCVIK

Aj tento rok sa študenti našej školy v tretí januárový týždeň zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Július vo Vyšnej Slanej. Počasie nám prialo, všetci zúčastnení si okrem modrín a svalovice priniesli veľa pekných zážitkov a spomienok. Už teraz sa tešíme sa na budúci rok.

    

 


 

OLYMPIÁDA  V  ANGLICKOM  JAZYKU

18.01.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Kristián Pastornícky z III.A, ktorý v kategórii 2C2 obsadil tretie miesto.

 


 

Regionálna súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe

 


 

VIANOČNÁ  BESIEDKA

Predtým ako sme sa rozišli do svojich domovov sláviť vianočné sviatky rozhodli sme sa spoločne si pripomenúť tradície vianočnou besiedkou -zaspievali sme si koledy a zavinšovali. Všetci sme sa spoločne naobedovali- nechýbala tradičná kapustnica, bobaľky, pirohy, ovocie a zákusky. Tieto dobroty nám pripravili žiaci tretieho ročníka učebného odboru kuchár.

    

    


 

Koledníci v Domove dôchodcov

Aj tohto roku sme sa rozhodli vyčariť úsmev na tvárach našich starkých, ktorých sme navštívili 21.12.2016 v Domove dôchodcov na Hollého ulici. Potešili sme ich pásmom kolied v zemplínskom nárečí. Okrem kolied, ktoré sme si spoločne zaspievali a hovoreného slova vystúpili aj betlehemci. Všetci žiaci sa zapojili do príprav -napiekli sme zákusky, vyrobili vianočné darčeky, pozdravy a s láskou sme ich odovzdali seniorom.

     

  


 

OLYMPIÁDA  V  RUSKOM  JAZYKU

V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Na študentov čakalo niekoľko úloh-na základe prečítaného textu odpovedali na otázky, vyplnili úlohy týkajúce sa kultúry a histórie Ruska. Pred komisiou opisovali obrázky a konverzovali na danú tému.

Najlepšie sa umiestnili:

Anna Fedorová  II.A

Vanesa Macková  IV.A

Sarah Jevčíková  I.A

    


 

TRENDY PRÍCHODU ZIMY DO ULÍC

Akcia sa niesla v duchu predvianočnej atmosféry a nálady. Žiaci ukázali svoje kreatívne cítenie a každý z nich obohatil svoje „ umelecké“  dielo vlastným prínosom.


 

RUSKÝ  FILM  V  ŠKOLE

Do súťaže Ruský film v škole sa zapojilo 21 základných a stredných škôl z celého Slovenska. V decembri sa v Košiciach uskutočnila výstava najkrajších žiackych prác pod názvom «Вовка в стране чудес», kde boli vyhlásené výsledky výtvarnej súťaže.

Naše žiačky boli úspešné - Radoslava Bartová z I .A získala 1. miesto a Kristína Horváthová z III.B triedy obsadila 2. miesto. Žiačky boli ocenené diplomom a vecnými cenami.

    


 

Shakespeare´s Memorial

Shakespeare´s Memorial je súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Je venovaná pamiatke Williama Shakespearea, ktorý bol jedným z najvýznamnejších anglických spisovateľov. Poctu mu vzdali aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže Shakespeare´s Memorial a recitovali diela z bohatej anglickej tvorby. Porota ocenila žiačky:

1. Sarah Jevčíková   I.A

2. Mariana Matulová    II.A

3. Jessika Benyáková   I.A

4. Ľudmila Bľandová   III.A

           


 

8. ročník ŠRF „Kto šetrí, má za tri“

 

 


 

BEST  IN  ENGLISH

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do on line testovania v anglickom jazyku. Je to súťaž pre študentov  stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov  s celosvetovou účasťou. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Kristián Pastornícky, Dirk van der Valk a Sarah Jevčíková.

     

 


 

ZAČÍNAME  PODNIKAŤ

Organizácia Junior Achievement Slovensko zastrešuje predmet Aplikovaná ekonómia. Na našej škole sa vyučuje v druhom a treťom ročníku. Študentská spoločnosť je jednou z najpopulárnejších súčastí programu Aplikovaná ekonómia. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Tohto roku si podnikanie vyskúšajú žiaci druhého ročníka. Založili si študentskú spoločnosť DRAVEN, JA FIRMA. Študentskú spoločnosť bude viesť 7- členný tím v tomto zložení:

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení akcionári schválili stanovy a podnikateľský plán študentskej spoločnosti DRAVEN, JA FIRMA.


 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 28.11.2016 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2D a 2C2. Najlepšie výsledky dosiahli: Kategória 2D  1. miesto: Jessika Benyáková 2. miesto: Sarah Jevčíková 3. miesto: Anna Fedorová Kategória 2C2 1. miesto: Kristián Pastornícky 2. miesto: Patrik Šolc Víťazi oboch kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole.


 

ČERVENÉ  STUŽKY

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Už desiaty  rok po sebe sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 25. novembra do 1. decembra 2016. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, pre všetkých žiakov vytvorili žiačky I. C. Žiaci urobili nástenku k danej problematike. Odborné vedomosti o tejto zákernej chorobe mohli žiaci získať prednáškou.  Po prednáške sa mali možnosť otestovať. Žiakom bol premietnutý film o obchodovaní s ľuďmi.

     


 

JE  LEPŠIE  RAZ  VIDIEŤ  AKO  TISÍCKRÁT  POČUŤ

Cieľom vyučovania na našej škole je  zvýšiť nielen vedomostnú úroveň žiakov, ale prostredníctvom intenzívneho zážitku  rozvíjať aj emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti, rozvíjať samostatnosť, ale aj spoluprácu žiakov, naučiť sa preberať zodpovednosť za svoj výkon. Chceme zabrániť pocitu nudy na vyučovaní. Našim zámerom je inovácia vyučovacieho procesu zavádzaním  kreatívnych foriem a metód práce prepájajúcich školu so životom, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov a odkaz  J. A. Komenského:" …len to, čo študenti zažijú, budú cítiť a chápať. To, čo sa sami naučia, budú trvalo ovládať."  Nevyhnutná  je aj  zásadná zmena  spôsobu vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k participatívnemu, interaktívnemu, zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň prepojené so životom. Projekt vytvorí priestor pre žiakov učebného a študijného odboru kuchár, kde žiaci budú mať možnosť spoznať výrobu vína, piva a liehu na Slovensku.

V rámci projektu sme zorganizovali  návštevu  pivovaru Kaltenecker v Rožňave, vinárskych závodov PLODOOVOČ - CONTEXO s.r.o. Michalovce  a Nestville parku v Hniezdnom. Odborné zručnosti uplatnili žiaci pri výstavke fotografií, v tvorbe PWP prezentácií pre spolužiakov.  Takýmto spôsobom učenia pritiahneme pozornosť žiakov k odboru kuchár.

Chceme  sa začleniť medzi tie školy v našom meste, ktoré uprednostňujú moderný prístup  vzdelávania.

 


 

Plenér 2016 - Nízke Tatry - Demänovská Dolina

V dňoch 3. 11. - 6. 11. 2016 sa žiaci prvého a druhého ročníka odboru Propagačná grafika zúčastnili na Krajinárskom kurze v Nízkych Tatrách. Počas kurzu sme popri usilovnom kreslení a maľovaní mohli obdivovať aj krásu slovenských veľhôr, hlavne okolie hotela Liptov, kde sme sa lepšie spoznali. Na potulkách a prechádzkach okolo Vrbického plesa sme kŕmili kačičky, z rozhľadne na Ostretkoch nás očaril krásny panoramatický pohľad na okolie. Zažili sme aj prvú tohtoročnú nádielku snehu, guľovačku a stavanie snehuliaka.

Fotogaléria Plenér 2016

V rámci teoretickej prípravy na krajinársky kurz sme si so žiakmi pozreli zaujímavé výstavy vo Východoslovenskej galérii - výstavu Moniky a Bohuša Kubinských a jedného z najvýznamnejších osobností svetového maliarstva Edgara Degasa.


 

RECYKLUJ  A  VYHRAJ ...

29.11. 2016 na našu školu zavítali pracovníci výrobného závodu Milk - Agro v Sabinove, našim žiakom predstavili celý proces spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov. Prezentácia bola spojená aj s ochutnávkou jogurtov. Vrámci predvianočných príprav sme sa rozhodli z odpadových materiálov vytvoriť zaujímavú dekoráciu...

   


 

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV

Dňa 24.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Nosnou témou tohto ročníka je: Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva. Výhercom srdečne blahoželáme.

1.miesto- Zlatica Macková, 2.A
2.miesto- Anna Fedorová, 2.A
3.miesto- Jaroslav Pivarník, 2.A

 


 

SÚŤAŽ  MLADÝCH  FOTOGRAFOV

Tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku Lesy Slovenskej republiky, š.p. vyhlásili už 16. ročník súťaže, ktorá má názov Zelený objektív. Cieľom súťaže je podporiť mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Študenti majú možnosť predviesť svoj talent, dobré oko, zručnosť, pohotovosť aj estetické cítenie, porovnať svoje nadanie s rovesníkmi a verejne sa prezentovať na výstave. Do súťaže sme aj v tomto školskom roku zaslali kvalitné práce našich mladých nadšencov fotografovania.


 

„Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých za užívanie a prechovávanie drog“

Dňa 15.11.2016 sa žiaci našej školy, triedy I. A, II. A zúčastnili súboru prednášok „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých za užívanie a prechovávanie drog“, „Obchodovanie s ľuďmi“ realizovaných mestskou políciou Michalovce. Inšpektor Bamburák oboznámil žiakov o trestnoprávnej zodpovednosti a postihoch za užívanie a prechovávanie drog, upozornil žiakov na detekovanie ilegálnych drog na školách a ich následkoch. V rámci prednášky „obchodovanie s ľuďmi“ poskytol inšpektor našim žiakom užitočné rady ako predchádzať tejto skutočnosti, o linke prvej pomoci v zahraničí. Žiakov zaujali reálne príbehy zo života, premietané filmy, užitočné rady, ako aj samotná diskusia.

    


 

Skills  Slovakia – Gastro Junior

Dňa 10. 11. 2016 sa  v našej škole konalo školské kolo súťaže v odbore kuchár. Tohto školského kola sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka  pod vedením MOV Ľudmily Tomovčíkovej. Súťažiaci boli povinní pripraviť štyri rovnaké porcie s využitím povinnej suroviny „hovädzej roštenky“.  Základným mottom súťažnej úlohy bolo pripraviť jedlo „Špecialita regiónu v modernej úprave“, teda jedlo, ktoré pochádzalo z kulinárskych tradícií regiónu Zemplín. Odborná porota v zložení - Ing. J. Javorská, Ing. M. Baranová a Ľ. Tomovčíková udelila 3. miesto Erike Zolotovej a Jánovi Ferkovi, 2. miesto Dominikovi Madárovi a 1. miesto obsadil Tomáš Varga.

Tomáš Varga pripravil špíz z hovädzej roštenky na víne, plnený slivkami v slaninkovom kabátiku so slivkovo-medovou omáčkou, zemiakové placky plnené červenou kapustou:

Dominik Madár pripravil hovädziu roštenku plnenú hubami obalenú bylinkovou krustou so slivkovou omáčkou, fazuľové pyré, zemiakové placky:

Erika Zolotová pripravila hovädzí steak na víne so zapekanou polentou a glazovanými sušenými slivkami:

Ján Ferko pripravil hovädziu roštenku na hubách, zemiakovú kašu s cibuľkou a zemplínsku plnku:


 

RECYKLOHRY

V rámci projektu Recyklohry sme sa pustili do plnenia ďalšej úlohy pod názvom Príprava na chladné dni. Našou úlohou bolo z odpadových materiálov vytvoriť kŕmidlo pre vtáčiky. Túto úlohu zrealizovali žiaci III. B triedy, zapojili svoju fantáziu a na výrobu použili kartón, obaly z jogurtov, vrchnáky z PET fliaš, ale aj prírodný materiál.

        

 


 

RUSKÝ  FILM  V  ŠKOLE

Začiatkom novembra si žiaci prvého ročníka spestrili hodiny ruského jazyka zapojením sa do akcie Ruský film v škole. Pozreli si rozprávku  "Вовка в тридевятом царстве", vyplnili kvíz a nakreslili najzaujímavejšie scénky z filmu. Najkrajšie výtvarné práce boli zaslané do súťaže.

 

 


 

HODINA  DEŤOM

Už po 10. krát sa uskutočnila v piatok 11. novembra 2016 celonárodná zbierka v uliciach Slovenska Hodina deťom, do ktorej sa zapojila aj naša škola. ktorej výťažok je určený na podporu detí a mládeže vo všetkých kútoch Slovenska. Dobrovoľníci z II. B a II.A so žltými pokladničkami Hodiny deťom aktívne oslovovali ľudí v uliciach, aby prispeli. Spolu vyzbierali 96,70 €. Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou Hodiny deťom a zapojili sa do celonárodnej zbierky.

  


 

MILUJEME  A  PLÁNUJEME

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť zorganizovala aj v tomto školskom roku prednášku o plánovaní rodičovstva, ochrane pred nežiaducim otehotnením a možnostiach antikoncepcie, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. O svojich prvých sexuálnych skúsenostiach zábavnou formou rozprával aj „poštár Jano“.  Je dôležité vedieť, aké procesy ovplyvňujú tvoje telo, aké hormóny majú vplyv na to ako vyzeráš a čo máš robiť pred prvým sexom.

      


 

EXKURZIA

27.10.2016 popoludní nás čakala exkurzia vo vinárskom závode PLODOOVOČ - CONTEXO s.r.o., Michalovce. Víno vyrábajú z nakúpeného hrozna prevažne z východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Pod vedením skúseného technológa sa žiaci mali možnosť oboznámiť s modernou technológiou spracovania hrozna a výroby vína.

           


 

  iBOBOR

V dňoch 7. a 8. novembra sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov. Súťaž chcela iniciovať v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategóriách Senior a Junior súťažilo spolu dvadsaťtri žiakov, najšikovnejší z našich študentov boli v kategórii Junior Damián Žofčin a Adrián Miško z I. A a v kategórii Senior Vanesa Macková zo IV. A.

  


 

VZDELÁVANIE  K  ĽUDSKÝM  PRÁVAM

25. a 26. októbra sa dve žiačky II. A triedy zúčastnili v Košiciach dvojdňového školenia zameraného na ľudské práva. Tohto roku bolo školenie zamerané na občianske a politické práva, demokraciu, diskrimináciu, rasizmus a xenofóbiu.

 


 

SVETOVÝ  DEŇ  JABLKA

   V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň  jablka a my sme si tento deň na našej škole po prvýkrát pripomenuli 21. októbra. Počasie vonku bolo síce sychravé, ale to mám  neubralo na nálade. Prichádzajúcich žiakov a učiteľov vítala široko sa šíriaca vôňa  jablkových pochúťok, koláčov a horúceho jabĺčkového čaju,  ktoré pre nás pripravili žiaci 3. B s pani majsterkou Kolesárovou. Žiaci si prostredníctvom nástenky zopakovali, čo o jablku vedia.

     

   


 

OKTÓBER - MESIAC  ÚCTY  K  STARŠÍM

   Prostredný jesenný mesiac október je Mesiac úcty k starším. V duchu krásnej tradície sa stretli žiaci so seniormi DD na Hollého ulici v Michalovciach. Na znak vďaky a úcty sme ich pozdravili kyticou ruží, zákuskami sa dobrou kávou, ako poďakovanie za všetko krásne a dobré, čo pre nás urobili a v budúcnosti ešte urobia. Účelom nášho stretnutia bola beseda so seniormi na tému „Životné istoty a peniaze“. Seniori si zaspomínali na mladosť a žiakom dali dobré rady do života.

    


 

EXKURZIA  VO  VÝROBNOM  STREDISKU

   Žiaci našej školy navštívili moderné výrobné stredisko  spoločného  stravovania v Domové dôchodcov na Holého ulici v Michalovciach. Ide o  najnovšie  a  najmodernejšie  výrobné stredisko. Mali tak možnosť oboznámiť sa s  funkčným, priestorovým a dispozičným riešením výrobného strediska.

  

                            


 

DEŇ  ZDRAVEJ  VÝŽIVY

   Na našej škole sme  si 19. októbra  pripomenuli a zorganizovali Deň zdravej výživy.  Cieľom tohto dňa bolo hravou formou oboznámiť žiakov školy so zdravou výživou a priblížiť im túto problematiku. Nechceli sme u žiakov dosiahnuť iba to, aby mali jeden „zdravý deň,“ ale poskytli sme  im návrhy na dlhodobé zlepšenie výživy a zmenu prístupu k výžive. Chceli sme tak docieliť, aby nadobudnuté poznatky aplikovali do svojho každodenného  života. Na druhej  vyučovacej hodine si mohli žiaci pozrieť powerpointovú prezentáciu, dozvedeli sa, aký význam má ovocie a zelenina pre zdravie človeka, vypočuli si rozprávanie o cukrovke, obezite, výžive, o alkohole, potravinovej pyramíde, o športe a ústnej hygiene a zapojili sa do ankety o zdravej výžive. Na ďalších hodinách žiaci hrali rôzne hry orientované na zdravú výživu, napríklad domino, páli vám to, riešili krížovky, vyrábali rôzne postavičky, živočíchy, príšerky a rozmanité útvary z obľúbeného ovocia a zeleniny, ktoré si priniesli z domu.

Žiaci študijného odboru kuchár pripravili pre ostatných jednohubky z ovocia a zeleniny a koláče z mrkvy a cukety.

Všetci by sme si mali uvedomiť, že za kvalitu nášho života sme zodpovední my sami a že  je ľahšie problémom predchádzať, ako ich neskôr riešiť. „Prvú polovicu života človek častokrát utráca peniaze na to, aby si zničil zdravie. Druhú polovicu života utráca na to, aby si dal zdravie do poriadku.“

Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky si žiaci  prenesú aj do svojho životného štýlu.

  

  

  


 

MYSLÍM,   TEDA  SOM

   V stredu 12. októbra sa na škole uskutočnila súťaž z občianskej náuky "Myslím, teda som". Hlavná téma tohto ročníka sa týkala vedomostí a zaujímavostí o Európskej únii. Žiaci porovnali svoje znalosti o Európskej únii vo vedomostnom teste a interaktívnom kvíze. Najúspešnejšími sa stali: Terézia Katová, Sarah Jevčíkova a Žofčin.


 

SPRÁVNA  VOĽBA  POVOLANIA - CESTA  K  ÚSPECHU

    Dňa 13.10.2016 sa konalo podujatie „Správna voľba povolania – cesta k úspechu“, ktorú organizuje v priestoroch školy Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Počas podujatia boli prezentované žiakom ZŠ 9. ročníka možnosti štúdia na stredných školách regiónu. Tejto prezentácie  sa zúčastnila aj naša škola a  pod odborným vedením majsteriek OV sa predviedli študijné a učebné odbory školy – kaderník, kozmetik, kuchár a propagačná grafika. Veríme, že deviatakov naše odbory zaujali a v nasledujúcom školskom roku ich privítame medzi nami.

         

    


 

TURNAJ  V  BEDMINTONE

    Naše bedmintonistky Daniela Struková a Ľudmila Bľandová obsadili 3. miesto v okresnom kole stredných škôl. Nad ich sily boli len víťazky z Gymnázia Ľudovíta Štúra. Blahoželáme.

    


 

KUCHÁR  ZEMPLÍNA  2016

    Aregala Slovakia a SOŠ obchodu a služieb Michalovce usporiadali  IV. ročník súťaže Kuchár Zemplína a IV. Jesennú gastronomickú výstavu jedál a cukrárenských výrobkov 12. - 13. 10. 2016 v priestoroch reštaurácie Dúha, Špitálska 8, Michalovce. Na uvedenú akciu boli pozvaní zástupcovia všetkých klubov SZKC, košických a okolitých hotelov a reštaurácií, ako aj odborných škôl.

Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách: v kategórii kuchár senior – profesionálni kuchári z hotelových a reštauračných zariadení a v kategória kuchár junior – žiaci stredných odborných škôl a mladí kuchári do 21 rokov.

Súťažné disciplíny:

A – Teplá kuchyňa – varenie na živo

B – Studená kuchyňa

C – Torty, zákusky a reštauračné dezerty

Súťažná úloha pre všetky kategórie: „ Jeseň na  tanieri“

Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili žiaci Tomáš Varga z II.A triedy  a Dominik Madár z III.A triedy, ktorí sa pripravovali pod vedením  MOV pani Ľudmily Tomovčíkovej a za podpory pána riaditeľa  Ing. Stanislava Štefaniska, MBA a pani zástupkyne PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD. Príprava pokrmu mala vychádzať z gastronomických a kulinárskych tradícií Slovenska.

V kategórii kuchár Junior sa súťaže zúčastnilo sedemnásť odborných škôl. Odborná porota zastúpená certifikovanými porotcami WACS hodnotila: prezentáciu, vyváženosť jedla, správnu profesionálnu prípravu a úpravu jedla na tanieri. Odbornou medzinárodnou porotou bol ocenený pokrm Dominika Madára, ktorý obsadil III. miesto, získal bronzovú medailu a diplom. Dominik Madár pripravil kačacie prsia na pomarančovom mede s batátovou kašou. Účastnícky diplom získal aj Tomáš Varga, ktorý pripravil: Kačacie prsia na víne so zemiakovými pusinkami na tekvici Hokkaido a červených jablkách.

     

 


 

BIELA  PASTELKA

     ... je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity, znamená svetlo, keď okolo je tma. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj tohto roku zorganizovala verejnú zbierku na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 23. septembra sa do tejto zbierky zapojila aj naša škola, prostredníctvom žiačok I. C - A. Modrákovej, T. Katovej, G. Hvizdošovej, A. Sabovčíkovej, D. Sliškovej a A. Perduľakovej. Spolu vyzbierali 174, 34€ . Všetkým, ktorí do zbierky prispeli, srdečne ďakujeme.

    


 

ODBORNÁ  EXKURZIA  V  HNIEZDNOM

Dňa 29.9.2016 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v Nestville Parku v Hniezdnom, kde sa vyrába prvá slovenská whisky z obilnín. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Ľubovnianskeho hradu.

    

    

         


 

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov, v celej Európe sa konajú rôzne aktivity na podporu rozvoja cudzích jazykov. Tento deň sme si aj my spestrili množstvom aktivít z anglického a ruského jazyka. Pre žiakov boli pripravené súťaže- skladanie puzzle, tvorenie viet, karaoke, ale aj tvorivé dielne, počas ktorých vyrábali vlajky európskych štátov, mapu Európy z vrchnákov z PET fliaš či rôzne suveníry. Na záver sme si vychutnali sladké občerstvenie a čaj, ktorý je typickým nápojom pre krajiny Anglicko a Rusko, ktorých jazyky sa na našej škole učíme.

   

 

 


 

8. september - Deň finančnej gramotnosti

„Čo sa v mladosti naučíš, na starobu akoby si našiel,“ takto znie jedno z najznámejších slovenských porekadiel. V otázkach financií platí táto  múdrosť obzvlášť. Na vlastnej koži si to overili žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do  finančnej vedomostnej súťaže „FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ“.  Najšikovnejší z nich – M. Kužma , T.  Bruňo, G. Poláková, T. Katová,  A. Sabovčíková   a B. Jakubová  okrem vecných cien získali aj sladké odmeny.

    

    


 

LESNÁ  ŠKOLA  MLADÝCH  FOTOGRAFOV

Pri príležitosti 15. ročníka súťaže Zelený objektív bol počas letných prázdnin pre vybraných žiakov z celého Slovenska pripravený týždenný pobyt v krásnej prírode pod názvom Lesná škola mladých fotografov, ktorý zorganizovalo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Aj naša žiačka Anna Fedorová mala možnosť stráviť posledný júlový týždeň uprostred prírody a stretnúť sa s odborníkmi z oblasti lesníctva a fotografovania. Dúfame, že tento pobyt bol pre ňu prínosom a inšpiráciou do ďalšej práce.

    

    


 

MÚZA  JESENE

V tomto duchu sa niesol začiatok školského roka pre študentov odboru kaderník a kozmetik, s ktorými sme sa dňa 21.9.2016 zúčastnili na prehliadke určenej  kaderníkom, vizážistom, návrhárom, štylistom. Súťaž sa konala v OC Galéria Košice. Študenti tu mohli vidieť prácu mladých talentov – účesy, líčenie, bodypaing a netradičné kostýmy. V každom diele boli zaujímavo zakomponované prvky s jesennou tematikou. Veríme, že sa naši žiaci inšpirovali a budú využívať nové poznatky vo svojej profesii.

      

      

 


 

ÚČELOVÉ  CVIČENIE

14. september bol dňom, kedy žiaci našej školy absolvovali účelové cvičenia na Bielej hore. Jednotlivé triedy si zmerali sily v piatich stanovištiach: ošetrenie rán a prvá pomoc, topografia a orientácia v teréne a na mape, chemický poplach a evakuácia skupiny ľudí, športové stanovište a elektromagnetické žiarenie a jeho vplyv na zdravie. Víťaznou triedou sa stala trieda 4. A, ako druhé skončili triedy 1.B a 2.C, tretie miesto si podelili triedy 1.A, 2.A, 3.A.

    

      


späť