Zaujímavosti zo života školy 2017 / 2018


 

„Po stopách dedičstva“

Každá časť nášho Slovenska ukrýva v sebe skvost, ktorý je charakteristický pre danú oblasť. Skvostom východného Slovenska sú zaiste unikátne drevené kostolíky, ktoré sú jedinečné a nikde vo svete sa podobné architektonické pamiatky nenachádzajú.

Vďaka dotácii od mesta Michalovce mohli aj žiaci našej školy študijného odboru propagačná grafika obdivovať nádherné dedičstvo otcov, navštíviť drevené chrámy v Inovciach, Ruskej Bystrej, Uliči a Jalovej a z odborného výkladu sprievodcov sa dozvedieť veľa zaujímavých informácií o histórii týchto pamiatok. Každý z drevených chrámov je výnimočný niečím iným, ale všetky majú interiér rovnako členený na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu oddelenú od chrámovej lode ikonostasom. Pre žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok.

Cieľom projektu bolo na odbornom výcviku zhotoviť maketu dreveného chrámu z Jalovej. Môžeme byť hrdí na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Tieto kultúrne a duchovné pamiatky si právom zaslúžia našu ochranu a starostlivosť, aby sme mali čo odovzdať našim deťom ako nádherné dedičstvo otcov.

    

    

 


 

Úspešne sme zakončili 2. ročník projektu TATRANSKÍ RYTIERI

Druhý ročník ekologického projektu Tatranskí rytieri,  ktorý zmobilizoval vyše 5000 školákov k aktivitám v prírode, pozná svojich víťazov.  V krásnom prostredí tatranskej prírody, dňa 21.6.2018, boli vyhlásené výsledky súťaže vo všetkých kategóriách a na jeseň sa v Muránskej planine bude z iniciatívy detí dokonca budovať náučný chodník. Hotel Grand Jasná privítal vyše 250 detí zo škôl zapojených v projekte, v ktorom súťažili v kategóriách výtvarné dielo, audiovizuálne dielo a realizačný projekt, aby sa napokon tešili z možnosti užiť si skvelý výlet v Tatrách.

Keďže sme zvíťazili v kategórii stredné školy, vybrali sme sa na slávnostné vyhodnotenie súťaže do Jasnej. Po dlhej ceste vlakom sme dorazili do cieľa a strávili sme krásny slnečný deň v tatranskej prírode, akciu moderoval Andrej Bičan, s ktorým sme si užili veľa zábavy. Na podujatí sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Sólymos, ktorý povzbudil súťažiacich do ďalších aktivít v prírode. Už teraz sa tešíme na výhru- pobyt v jednom z hotelov spoločnosti Tatry Mountain Resorts podľa vlastného výberu.

     

  

 


 

S. O. S.  DEŇ

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje rôznych akcií, aby spestrila vyučovací proces. Dňa 11.júna sa pred OC Zemplín konal S.O.S. deň, kde študenti našej školy videli simulované zásahy policajtov, psovodom PMJ - čkárov, ale aj hasičov a priniesli si domov nové zážitky a poznatky.

    

    


 

RODINNÉ  REZERVY

Viete, aká je kľúčová vec pre rodinné financie, aby ste sa vyhli finančným problémom?

Práve z tohto dôvodu sa žiaci III. A zúčastnili workshopu  na tému „Rodinné rezervy“. Žiaci si mohli vyskúšať vytvoriť vlastnú rodinnú  finančnú rezervu.

  


 

EKONOMICKÁ  OLYMPIÁDA

Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Do I. kola sa zapojili študenti všetkých ročníkov. Do krajského kola s najväčším počtom bodov postúpil Richard Hudák žiak II. C.


 

FINANČNÁ  OLYMPIÁDA

Je celoštátna  finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy. Súťaž pozostáva z troch kôl.

I. otvorené kolo súťaže – zapojilo sa 75% žiakov našej školy a do II. uzavretého  kola súťaže postúpilo 26 žiakov : Barbora Jakubova, 3.B, Lucia Tokarova, 1.C, Michaela Kincelová, 1.c Erika Zolotova, 3.A, Terézia Katová, 2.C,  Adrián Miško, 2.A, Lucia Hašková, 2.A, Štefan Kiss, 4.A, Dominika Engelová, 3.A, Alena Modráková, II.C, Pavol Bardoci, 2.A, Oľga Kiškašová, III.B, Dominika Rosolová, 3.B, Adruán Fogoš, 2.B, Mária Mechkaničová, 2.B, Nikola Nemetova, 1.A, Tea Smetanová, 1.A, Jana Berešová, 2.A, Andrea Sabovčiková, II.C, Tomas Varga, 3.A, Richard Hudák, 2.D, Dávid Pupala, 1.A, Kristína Horvathová, 1.C, Zlatica Macková, 3.A, Jana Kočerhová, 3.A, Denis Harakaľ, 3.B, Kristína Smrigová, 3.B.

K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme!


 

TÝŽDEŇ  MODRÉHO  GOMBÍKA

UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia ktorá zorganizovala verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka na pomoc deťom na Ukrajinu.

Sme úprimne radi, že sa do tejto zbierky pridala aj naša škola. Žiaci I.A spolu vyzbierali 59,42 €. Darcom srdečne ďakujeme.

 


 

6. ročník Festivalu študentského remesla v Kežmarku

V podtatranskom meste Kežmarok sa 8. júna 2018 konal 6. ročník Festivalu študentského remesla, pod záštitou p. prezidenta SR Andreja Kisku. Súčasťou festivalu, ktorý bol zameraný na 16. a 17. storočie, boli ukážky prác žiakov, predvádzanie remesiel tradičnými technikami v dobových kostýmoch, bohatý kultúrny program a tematické súťaže.

Do súťaže v odbore kaderník sa zapojila aj Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Dámsky historický účes pre obdobie barok vytvorila žiačka našej školy Barbora Jakubová a umiestnila sa v rámci škôl z celého Slovenska na krásnom 2. mieste. K celkovému umiestneniu vo veľkej miere prispela profesionálna práca MOV Mgr. Beáty Hricíkovej, kvalitné prevedenie účesu žiačky Barbory Jakubovej a náležitý výber modelky Nikolety Voroňákovej, ktorá bravúrne vyzdvihla celkovú snahu všetkých a charakter požadovanej témy.

Festivalu sa zúčastnili aj žiaci z iných odborov našej školy, kde si mali možnosť sami overiť, že odborná úroveň práce našich žiakov je na vysokej úrovni a konkurencie schopná a na svoje výsledky môžeme byť pyšní.

         

         

    

 


 

NAJCHUTNEJŠIA  PIZZA

Dňa 6.6.2018 sa uskutočnila súťaž zručnosti o najchutnejšiu pizzu medzi žiakmi z odboru kuchár. Výsledky súťaže sú v tabuľke. Výhercom blahoželáme.

 

    


 

DEŇ  MATIEK

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

Aj žiaci našej školy pri tejto príležitosti navštívili DD na Hollého ulici v Michalovciach s pekným kultúrnym programom a takto sa poďakovali mamám- babkám, za ich lásku a obetavosť ,aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou  a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

  

 


 

TATRANSKÍ  RYTIERI

Cieľom projektu Tatranskí rytieri je viesť žiakov k zodpovednému správaniu sa k prírode a spoznávať jej krásy. V tomto školskom roku prebiehal 2. ročník tohto projektu, ktorý organizujú spoločnosti  Essence communications a Tatry mountain resorts.

Téma tohto ročníka znela: „Chránime rastliny a živočíchy na Slovensku.“ Do projektu sa zapojila trieda II.A, ktorej úlohou bolo splniť dve povinné súťažné aktivity- zorganizovať ekohliadku do prírody a vytvoriť umelecký výtvor.

Na projekte sme pilne pracovali niekoľko týždňov- žiaci strihali, lepili, maľovali, vymýšľali a vylepšovali až nakoniec vytvorili krásne umelecké dielo, ktoré zaujalo aj odbornú porotu a spomedzi množstva prihlásených súťažných príspevkov sme v kategórii stredné školy získali nádherné 1. miesto. Z úspechu sa veľmi tešíme, celá trieda vyhrala 2- dňový výlet do Vysokých Tatier.

         

 


 

RECYKLUJ  A  VYHRAJ

Do tejto súťaže, ktorú už 15 rokov organizuje spoločnosť Milk- Agro, s.r.o. sa naša škola v rámci environmentálnej výchovy aktívne zapája už nejeden rok. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do troch súťažných kategórií- zber viečok z jogurtov, výtvor z obalov výrobkov tejto firmy a nahrávka piesne.

V kategórii Pieseň žiačky Nikola Németová, Mariana Pokutová a Anna Fedorová naspievali pieseň „Zdravý štýl je in“, ktorá zvíťazila v kategórii stredné školy.

    

 


 

OKRESNÉ  KOLO  V  ĽAHKEJ  ATLETIKE

24.04.2018 sa v atletickom areáli 4. ZŠ konalo okresné kolo v ľahkej atletike chlapcov a dievčat. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 2. ročníka Jana Berešová, ktorá v hode diskom obsadila 2 miesto. Blahoželáme!

 


 

KURZ  OCHRANY  ŽIVOTA  A  ZDRAVIA

V dňoch 2. - 4. 5. 2018 sa naši žiaci zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia. Kurz prebiehal tri dni, prvý deň žiaci absolvovali pochod na Zemplínsku Šíravu - prímestskú oblasť, kde absolvovali preteky a deň sme ukončili opekaním. Druhý deň, ktorý sa konal na Bielej Hore, sa žiaci naučili základom prvej pomoci, topografie, orientácii v teréne a podľa mapy a civilnej ochrany. Tretí deň nasledovala strelecká súťaž, žiaci sa naučili techniku streľby a zaobchádzanie so zbraňou. Výsledky streleckej súťaže:

Chlapci:   1.  miesto: Tomáš Varga, 2. miesto: Denis Harakaľ, 3. miesto: Ján Ferko 

Dievčatá: 1. miesto: Nikola Voroňáková, 2. miesto: Alexandra Mandelová, 3. miesto: Patrícia Popeľášová

     

  

 


 

SVETOVÝ  DEŇ - POHYBOM  K  ZDRAVIU

Dňa 10.5.2018 sme si pripomenuli svetový deň - pohybom k zdraviu, v rámci ktorého sme si zahrali volejbalový turnaj, žiaci verzus učitelia. Celý zápas sa niesol v dobrej nálade a aj napriek napínavému koncu  a veľkej snahe žiakov sa skončil 2:1 pre učiteľov.

         

 


 

Čo vieš o anglicky hovoriacich krajinách

Dňa 24. apríla 2018 sa na našej škole konala vedomostná súťaž  „Čo vieš o anglicky hovoriacich krajinách.“ Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého ročníka.  Najlepšie vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách preukázali:

1. Ján Budzák  1. B

2. Peter Kanca  1. B

3. Tea Smetanová  1. A

     

 


 

Stretnutie riaditeľa s členmi žiackej školskej rady

Pán riaditeľ Ing. Stanislav Štefanisko, MBA. sa pravidelne so žiakmi stretáva a diskutuje o ich potrebách na škole. Tí mu predkladajú návrhy a stanoviska, na ktorých sa dohodli so svojimi spolužiakmi. Bohužiaľ niekedy tieto požiadavky nie sú všetky uskutočniteľné, ale aj napriek tomu sa spoločne snažia nájsť riešenia, ktoré by viedli k vzájomnej spokojnosti.

    


 

Preventívne poradenstvo a možnosti uplatnenia sa na trhu práce

20. apríla našich žiakov končiacich ročníkov navštívila pracovníčka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach pani Horňaková. Témou prednášky bolo preventívne poradenstvo a možnosti uplatnenia sa na trhu práce. 

    


 

STRETNUTIE  ČLENOV  ŽIACKYCH  ŠKOLSKÝCH  RÁD

6.4.2018 sa konalo Stretnutie členov žiackych školských rád v Michalovciach, na ktorom sme sa zúčastnili aj my. Témou programu bola prezentácia činnosti a aktivít Krajskej rady Žiackych školských rád a hľadanie možností spolupráce medzi KR ŽŠR a žiackymi školskými radami. 

    

 


 

DEŇ  NARCISOV

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tejto jarnej kvietky dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

22. ročník tejto finančnej zbierky sa uskutočnil 13.4.2018. Aj naša škola sa aktívne do tejto zbierky zapojila.

         

 


 

MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  BEZ  NÁSILIA

4.4.2018 sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky v rámci Medzinárodného dňa bez násilia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Pomoc rodine. Prednáška sa týkala násilia na ženách páchaného v partnerských vzťahoch a možnostiach ich prevencie.

    


 

AMFO  2018

Je regionálna postupová súťaž neprofesionálnych fotografov, ktorá sa uskutočňuje každý rok a na Slovensku má už dlhú tradíciu. Tematicky ani žánrovo nie je vymedzená a prebieha v autorskej tvorbe vlastných fotografií. Tak ako minulý rok aj tento sme vyskúšali šťastie a do súťaže sme sa zapojili zo šiestimi farebnými fotografiami. Našu školu reprezentovala žiačka A. Fedorová z III.A triedy, ktorá zastúpila kategóriu do 21 rokov a S. Jevčíková z II.A triedy v kategórií do 16 rokov, čím bola najmladšou účastníčkou. Získala diplom a odcenenie za fotografiu s názvom „Hraná pomoc“, fotografia postupuje na krajské kolo a žiačke držíme aj naďalej prsty.

Výstava v ZOS v Michalovciach potrvá do 25.4.2018.

         

 


 

EURÓPSKY  IMUNIZAČNÝ  TÝŽDEŇ  2018

Aj naša škola sa zapojila  Európskeho imunizačného týždňa, ktorý  vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia  a Regionálny úrad pre Európu .

Cieľom tejto kampane bolo  zvýšiť povedomie našich žiakov  o dôležitosti očkovania,  ako jednej najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne.

Slogan  kampane je: „Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“

    

    

 

 


 

EXKURZIA  DO  PRÍRODY

Dňa 27. marca sme sa vybrali na exkurziu do národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky. Je to jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít na Slovensku, ktorou nás sprevádzal pracovník Slovenskej ornitologickej spoločnosti pán Ličák. Mali sme možnosť pozorovať vtáctvo, prezreli sme si národnú kultúrnu pamiatku- kaštieľ v Sennom, vyzbierali sme odpadky a načerpali energiu z jarných slnečných lúčov.

    

    

 


 

ČITATEĽSKÝ  MARATÓN

Mesiac marec je už oddávna spätý s čítaním a knihami. Čitateľskú gramotnosť si naši žiaci prvého a druhého ročníka študijných odborov rozvíjali pri práci s rôznymi typmi textov. Svoje čitateľské zručnosti si overili pri úlohách s otvorenými i uzavretými odpoveďami, potrápili sa s dopĺňaním vhodných slov do umeleckého textu a svoju fantáziu prejavili pri preštylizovaní záveru príbehu. Medzi sebou súperili štyri družstvá, najúspešnejší boli Adrián Miško, Sarah Jevčiková, Dávid Pupala a Nikola Németová.

   


 

EXKURZIA  V  SLADOVNI

Dňa 20.marca 2018 sa naši žiaci zúčastnili odbornej exkurzie v Sladovni a.s. v Michalovciach.  Výrobný riaditeľ  Ing. J. Knežo žiakom vysvetlil celú výrobu sladu, ktorý sa vyrába z 33 odrôd jačmeňa. Zdôraznil , že vyrobený slad musí mať požadované parametre.

    

    


 

KRAJSKÉ  KOLO  SÚŤAŽE  RUSKÉ  SLOVO

V priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach sa 9. marca 2018 konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaže sa zúčastnilo 22 základných a stredných škôl z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov, spolu 140 súťažiacich v kategóriách prednes poézie, prednes prózy, sólový spev, skupinový spev a divadlo.

Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Nikola Németová z I.A triedy, ktorá súťažila v kategórii sólový spev s hudobným doprovodom gitaristky Anny Fedorovej z III. A. Svojim spevom zaujala odbornú porotu a obsadila krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

         


 

TVORBA  2018

Je názov regionálnej neprofesionálnej postupovej súťaže výtvarnej tvorby určenej pre mládež a dospelých. Našu školu reprezentovala žiačka Sarah Jevčíková z II.A triedy odboru propagačná grafika niekoľkými kresbovými a maliarskymi prácami zo sveta koní.

    

 


 

VÝSTAVA  PRÁC  ŽIAKOV  ODBORU  PROPAGAČNÁ  GRAFIKA

Súborná výstava prác žiakov 1. až 4. ročníka  študijného odboru propagačná grafika je v rámci SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach prvým ročníkom. Výber prezentovaných prác je sprístupnený pre verejnosť od 19. 2. do 2. 3. 2018 v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Funkcie kurátorky výstavy sa na vernisáži ujala kunsthistorička Mgr. D. Barnová. Klavírnou skladbou v podaní žiakov G. Šugara z II.A a M. Geciho z III.A triedy a umeleckým prednesom L. Kináča z I.A triedy a A. Serenčka zo IV.A triedy uviedli  žiaci svoj program.

Výstava je „odrazom“ či „obrazom“ tvorivého, hravého i vážneho prístupu k výtvarnému spracovaniu tém rôznymi technikami od klasických až po výtvarný experiment, mapuje na malom priestore komplexný pohľad obsahovej náplne programu štúdia odboru propagačná grafika.

https://www.youtube.com/watch?v=6cImu_qFrVU&t=1s

 

 

 

     


 

AKO  NA  FINANCIE

Na zvýšenie  FG dňa 15.2.2018 nás navštívili pracovníčky Prima banky. Oboznámili našich žiakov I.A a I.B, ako pracovať s financiami, ako sporiť a ako sa zbytočne nezadlžovať.

     


 

MAŠKARNÝ  PLES  2018

9. február 2018, tento krásny piatkový večer sa niesol v znamení noblesy. V reštaurácii Areca sa konal náš Maškarný ples. Po krátkom príhovore, zástupcovia žiakov pozvali do tanca pána riaditeľa a pani zástupkyňu a ich úvodným tancom otvorili náš ples.

V tento večer bol pripravený bohatý program, počas ktorého nás zabával DJ Techman. Zlatým klincom večera bola tombola, v ktorej  žiaci vyhrali zaujímavé ceny. Zábava bola skvela a všetci sme v rytme tanca, v opojení smiechu a hudby zabudli na každodennosť a nechali sme sa uniesť príjemnou atmosférou tohto večera.

Tí, ktorí sa rozhodli prísť na školský ples určite neľutovali.

 

      

            


 

Výtvarná súťaž „Olympijský oheň v nás“

Slovenský olympijský výbor (SOV) v tomto školskom roku vyhlásil výtvarnú súťaž o olympizme pre základné a stredné školy, ktorá sa tematicky spájala s nadchádzajúcim najväčším olympijským sviatkom- zimnými olympijskými hrami v juhokórejskom Pjongčangu. Súťaž bola určená pre širokú populáciu detí a mládeže s cieľom netradičnou formou pritiahnuť pozornosť mládeže smerom k olympijským hodnotám a ideálom. Tému súťaže „Olympijský oheň v nás“ výtvarne spracovala žiačka II.A triedy Sarah Jevčiková.

 

    


 

OLYMPIÁDA  V  RUSKOM  JAZYKU

Dňa 11. 1. 2018 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, zúčastnili sa ho vybraní žiaci zo všetkých ročníkov. Po vyplnení písomného testu nasledovala ústna časť – opis obrázkov a konverzácia v ruskom jazyku na zadanú tému. Najlepšie sa umiestnili Sarah Jevčiková z II. A a Anna Fedorová z III. A triedy.

    


 

LYŽIARSKY  VÝCVIK

 

     

     

     

 


 

OKRESNÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  V  ANGLICKOM  JAZYKU

Dňa 17. januára 2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak IV.A triedy Kristián Pastornícky, ktorý v kategórii 2C2 obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

 


 

Chceli sme priniesť radosť, priniesť Vianoce

Dávať viac ako prijímať, robiť radosť iným a nie prioritne sebe, potešiť blízkeho, usmievať sa na svet, prinášať radosť a svetlo - to sú skutočné Vianoce.

Žiaci našej školy túto životnú pravdu pochopili vo svojich životoch veľmi skoro. Rovnako ako minulý rok, aj tento rok z vlastnej iniciatívy nacvičili kultúrny program plný kolied a hovoreného slova v zemplínskom nárečí. Pri  spievaní kolied sa k účinkujúcim pripojili aj seniori. Kultúrny program ukončili betlehemci. Všetkých seniorov sme obdarovali vlastnoručne zhotovenými darčekmi a vianočnými zákuskami. Spoločne sme si na záver zaspievali najznámejšiu vianočnú pieseň Tichú noc.

 

         

 

         

 


 

Školská súťaž odboru KADERNÍK v účesovej tvorbe

14. decembra 2017 sa konala v priestoroch praktického vyučovania školská súťaž v účesovej tvorbe žiakov 3. ročníka, odboru KADERNÍK, na tému "Tradičná nevesta". Všetky účesy vytvorené našimi žiakmi by mohli už teraz smelo konkurovať profesionálnym kaderníckym salónom. Budúce nevesty sa môžu v budúcnosti tešiť na ich šikovné ruky.

 

 

 

 

     

 


 

Shakespeare´s Memorial

Shakespeare´s Memorial je súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Je venovaná pamiatke Williama Shakespearea, ktorý bol jedným z najvýznamnejších anglických spisovateľov. Poctu mu vzdali aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže Shakespeare´s Memorial a recitovali diela z bohatej anglickej tvorby.

Umiestnenie:

1. Sarah Jevčíková   II.A

2. Natália Poltoráková    I.A

3. Lucia Tokárová   I.D

 

    

 


 

NEBUĎ  OTROK  DROG

Súťaž pod názvom „Nebuď otrok drog“ zorganizovala Tlačová agentúra SR s podporou Ministerstva zdravotníctva v rámci protidrogových aktivít.

Súťaž prebiehala v dvoch súťažných kategóriách a bola určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl.

Úlohou súťažiacich bolo tvorivo stvárniť odpoveď na otázku: „Ako by mi drogy skomplikovali život?“

Študentka 2. ročníka odboru propagačná grafika Sarah Jevčíková získala za svoju prácu „Zotročený drogou“ krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!


 

SÚŤAŽ  V  PEČENÍ  A  ZDOBENÍ  PERNÍKOV

14.decembra sa uskutočnila súťaž zručnosti v pečení a zdobení perníkov v odbore kuchár. Súťažili žiaci z II.A a III.A triedy, ozdobené perníky žiaci podarovali seniorov z Domova Dôchodcov v Michalovciach. Prvé miesto získal Roman Demeter /III.A/, druhé miesto získal Tomáš Varga /III.A/ a tretie miesto získal Adrián Miško /III.A/.

   

 


 

RUSKÉ  SLOVO

Dňa 11. 12. 2017 sa konalo školské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov v troch súťažných kategóriách- sólový spev, skupinový spev a prednes poézie.

V kategórii prednes poézie získali 2. miesto žiačky Sarah Jevčíková z II.A a Veronika Horňáková z I.B, na 3. mieste sa umiestnila Mária Mechkaničová z II.B triedy.

V skupinovom speve sa na 2.mieste umiestnili Nikola Némethová a Mariana Pokutová z I.A, tretie miesto získali takisto žiačky I.A triedy Nikola Némethová a Eva Turtáková.

V kategórii sólový spev sa na 2. mieste umiestnil Ludvik Kináč z I.A, žiačka Nikola Némethová s piesňou „Москва златоглавая“ obsadila 1. miesto a bude našu školu reprezentovať na krajskom kole tejto súťaže.

 

         

        


 

„Srdce na dlani“

je ocenenie Košického  dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Išlo o ocenenie dobrovoľníkov - jednotlivcov aj kolektívov a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Medzi ocenenými bola aj naša škola. Ocenenie boli prevziať žiaci III.A.

     

 


 

ŠTUDENTSKÁ  SPOLOČNOSŤ

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení študentskej spoločnosti ELTRAFIKO, JA FIRMA , ešte pred zápisom do simulovaného  obchodného registra, akcionári schválili stanovy spoločnosti, podnikateľský plán,  členov dozornej rady a manažment firmy, ktorý bude pracovať v tomto zložení:

Prezident – Tomáš Varga

Asistentka prezidenta – Adrian Miško

Viceprezident financií – Ján Ferko

Viceprezident marketingu – Pavol Bardoci

Viceprezident ľudských zdrojov – Zlatica Macková

Viceprezident výroby  - Mária Mechkaničová

 

Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonomiku ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

       

 


 

RUSKÝ  FILM  V  ŠKOLE

Už niekoľko rokov sa úspešne zapájame do akcie Ruský film v škole -inak tomu nebolo ani v tomto školskom roku. Zväz Rusov v Košiciach vyhlásil už 13. ročník tejto výtvarnej súťaže. Na hodinách ruského jazyka sme si spoločne pozreli rozprávku „Стойкий оловянный солдатик" a overili si svoje vedomosti v krátkom kvíze. Ľubovoľnú scénku z tejto rozprávky nakreslili žiaci I.A, II.A a III.B triedy, do súťaže sme zaslali dve výtvarné práce. Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 škôl, spolu bolo zaslaných 107 výtvarných prác, ktoré ohodnotila odborná komisia.

Naše žiačky Natália Poltoráková z I.A a Lucia Hašková z II.A triedy zaujali komisiu svojím výtvarným spracovaním danej témy a spoločne obsadili krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

          


 

Zariadenie pre seniorov v Michalovciach

V tento predvianočný čas žiaci našej školy navštívili Zariadenie pre seniorov v Michalovciach. Pod vedením majstrov OV žiaci upravovali účesy, vizáž a  chystali vianočné ozdoby. "...na chvíľku sme pri vás omladli...", zneli slová z úst už bývalých pedagógov, inžinierov a niekdajších produktívnych osobností z tohto zariadenia. A toto bolo aj našim cieľom.

„Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať.“

        

     

 


 

MIKULÁŠ  U  NÁS ....

Aj tento rok nás navštívil svätý Mikuláš, ktorý nám doniesol sladkú odmenu. Tí, ktorí nepočúvali, tí od čerta dostali uhlie. Navštívili sme aj mestské kino, kde sme si pozreli výbornú českú komédiu Bajkeri. S dobrým pocitom a výbornou náladou sme sa po nej vybrali domov, kde nás dúfame tiež možno čakala domáca Mikulášska nádielka.

   

    

 


 

DROGY  A  ZÁVISLOSTI

Dňa 4.12. 2017 sa na našej škole uskutočnila prednáška „Drogy a závislostí“. Mgr.Erdélyová priblížila žiakom historický vývoj , rozdelenie a  účinky jednotlivých drog  na ľudský organizmus. Žiakov zaujali reálne životné príbehy, a nové cesty prevencie.


 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS. Naši žiaci si v tento deň vypočuli zaujímavú prednášku o tejto chorobe, otestovali si svoje vedomosti v kvíze a pozreli film o deťoch nakazených touto chorobou.

          

 


 

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV

Dňa 27.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Nosnou témou tohto ročníka je: Aténska škola 21. storočia - demokracia a ľudské práva. Výhercom srdečne blahoželáme.

1.miesto - Alex Porubenský
2.miesto - Jakub Kocák
3.miesto - Daniel Kruppa

 


 

UCHAĽÁK

24. 11. 2017 sa na našej škole opäť konal uchaľák, imatrikulácia ako sa patrí. Na nej sa prváci oboznámili s pravidlami, ktoré budú musieť dodržiavať počas celého štúdia, prečítalo sa Desatoro, slávnostný sľub, a  privítali sme aj ctených hostí „sedlákov“  ako sa patrí, farmárov telom aj dušou, ktorí naším „Uškám“ prichystali aj maličké dobrotky. Každý prváčik prešiel prijímacím ceremoniálom a po ňom sa všetci stali právoplatnými žiakmi našej školy. Boli pre nich prichystané aj zaujímavé súťaže, pri ktorých si zmerali sily.  Na celom uchaľáku nechýbala dobrá nálada, smiech a sranda. Dúfame, že si to naši prváčikovia užili a tešíme sa na ďalších opäť o rok.

   

 

 


 

ŠIALENÝ,  NO  A ?

Dňa 22.11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavého a veľmi prínosného projektu s názvom „Šialený, no a ?“  Organizátorom projektu bolo združenie pre duševné zdravie INTEGRA  pochádzajúce z Michaloviec. Cieľom spomínaného stretnutia bolo oboznámiť  študentov s duševnými chorobami, prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.Študentov zaujali rozhovory s klientami, ich životné osudy, ako  aj  kreatívna časť projektu, v ktorej študenti mali  možnosť odpovedať na položené otázky týkajúce sa duševného zdravia netradičným spôsobom – vypracovaním plagátu.

     

 


 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 20. novembra 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2D a 2C2.

Najlepšie výsledky dosiahli:

 

 Kategória 2D

1. miesto: Sarah Jevčíková

2. miesto: Dávid Pupala

3. miesto: Tea Smetanová

 

Kategória 2C2

1. miesto: Kristián Pastornícky

Víťazi oboch kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole.

  

 


 

HODINA  DEŤOM

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Aj žiačky našej školy sa 10. novembra vybrali so žltými pokladničkami do ulíc  aby oslovili okoloidúcich a poprosili o príspevok. Spolu vyzbierali 179,20   €. Všetkým darcom ďakujeme.

     


 

WORKSHOP v Košiciach

Žiaci I. A a II.C sa zúčastnili workshopu na zvýšenie FG na tému „Príjmy a výdavky“.

     

 


 

Október – mesiac úcty k starším

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Aj žiaci našej školy navštívili Domov dôchodcov v Michalovciach s kultúrnym programom, kyticou ruží a sladkými koláčikmi. Bolo to krásne, hlboké a dojímavé. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia.

     

 


 

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie. - La Rochefoucauld

Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. Na našej škole sme si ho pripomenuli a tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania sme sa venovali 19. októbra. Študenti si mohli počas tohto dňa vypočuť a pozrieť prezentácie, ktoré boli venované správnym zásadám stravovania a dôsledkom, ktoré nás môžu postihnúť, ak nedodržiavame zásady zdravej výživy. Potom si žiaci preverili vedomosti vo vedomostnom kvíze. Najúspešnejší boli Anna Fedorová a Ernest Kináč, druhé miesto získali Pavol Bardoci  a Adrian Miško a tretie miesto Zlatica Macková a Mariana Mechkaničová.

Zručnosť si žiaci mohli preveriť vo vyrezávaní a lepení obrázkov. Najúspešnejší boli Sárah Jevčíková, Lucia Hašková, Alena Modráková a Terézia Katová a Demeterová Mariana  a Goroľová Viera. Všetci súťažiaci boli odmenení cenami. Deň zdravej výživy sme ukončili príjemným posedením pri bylinkových čajoch a koláčov zo zeleniny, ktoré pre nás pripravili žiaci I.B.

Všetky aktivity v rámci Svetového dňa zdravej výživy sa vydarili a dúfame, že aspoň v tento deň sa žiaci zamysleli nad znením príslovia: Zdravá výživa je základ zdravia.

     

     

  

 

 


 

Študenti si pripomínajú 17. november

7. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabúdať, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. My sme navštívili Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metóda v Michalovciach, kde sme si na krátkej prednáške s prot. Mgr. Sergejom Barilikom pripomenuli tieto udalosti z roku 1939, ale aj to, aké je vzdelanie v našom živote dôležité.

    

 

 


 

Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

Dňa 9. novembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom Heroes v podaní Divadelného centra v Martine. Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou  umožniť  žiakom zdokonaľovať si svoje vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť  schopnosť bezprostrednej interakcie. Žiaci si pri sledovaní predstavenia  mohli overiť svoje znalosti  anglickej gramatiky i slovnej zásoby.

 


 

  iBOBOR

V dňoch 6. a 7. novembra sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov. Súťaž chcela iniciovať v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategóriách Senior a Junior súťažilo spolu dvadsaťdeväť žiakov, najšikovnejší z našich študentov bol Samuel Sabočik z 1.B.

    


 

ŠKOLENIE  KADERNÍKOV vlasovej firmy L´Oreal

Do sveta krásy a vlasovej módy, farieb, detailov a kreativity vstúpili aj naši žiaci kaderníci na odbornom školení špičkovej vlasovej firmy L´Oreal, ktoré sme pre nich pripravili v priestoroch praktického vyučovania – v našom kaderníckom salóne. Profesionalita sa snúbi s odborným výkladom a aj o to sa postarala  školiteľka . Účastníci školenia získali množstvo odborných informácií  z oblasti farbenia, dozvedeli sa o širokom portfóliu produktov, ktoré firma prináša pre slovenský trh a  mohli si aj naživo overiť kvalitu ponúkaných produktov priamo na modeloch, na ktorých im bola predstavená jednoduchá práca s nimi. Veríme, že získané vedomosti zo školenia budúci kaderníci využijú možno aj vo vlastných salónoch, v ktorých sa bude spájať profesionalita a krása spolu s požiadavkami klienta.

    

 


    

 

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – príležitosť k úspechu

Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce zorganizoval 25. októbra 2017  vzdelávaciu prezentáciu stredných škôl "SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – príležitosť k úspechu".  Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša škola. Majstri OV a žiaci odborov kaderník, kozmetik, kuchár a propagačná grafika prezentovali žiakom deviatych ročníkov  naučené zručnosti. Veríme, že deviatakov naše odbory zaujali a v nasledujúcom školskom roku ich privítame medzi nami.

     

      

 


 

eTWINNING

DIVERZITA  AKO  VÝZVA  PRE  UČITEĽA

V rámci eTwinningového programu Erasmus+, ktorý je programom EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu sa v dňoch 5. - 7. októbra  v Bratislave uskutočnil medzinárodný seminár organizovaný Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline. Nosnou témou seminára bola Školská inklúzia – jazyková a kultúrna minorita, rómska minorita, deti so špeciálnymi potrebami (School Inclusion – language and culture minority, Roma minority, special needs pupils).

Viac informácií o medzinárodnom seminári: Diverzita ako výzva pre učiteľa

 

         

         

     

 


 

MYSLÍM,  TEDA  SOM

Dňa 17.10.2017 sa na škole uskutočnila súťaž "Myslím, teda som" medzi triedami II.A a II.B. Vo vedomostnom kvíze bola úspešnejšia trieda II.B, v súťaži jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnila Vierka Goroľová z II.B.

 


 

Návšteva Národnej banky a Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 10.10.2017 sme sa zúčastnili interaktívnej výstavy Od slovenskej koruny k Euru v Národnej banke Slovenska. Naše kroky ďalej viedli do Národnej rady, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o ústave, ústavných zákonoch, ostatných zákonoch a taktiež ako sa kontrolujú, a ako sa dodržiavajú. Stihli sme aj nákupné centrum a spokojní a s novými zážitkami sme sa v noci vrátili domov.

   

 

   

 

 

 


 

EXKURZIA  V  ČOKOLÁDOVNI

3.10.2017 sme navštívili čokoládovňu Eva s.r.o. v Nižnom Hrušove. Jej majiteľ pán Lukáš Hreháč žiakom porozprával o výrobe cukrárskych poliev, extrudovaných tyčiniek a dražé. Odbornú exkurziu žiaci ukončili sladkou ochutnávkou čokoládových dobrôt.

     

 


 

BIELA  PASTELKA

Je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola. Napriek nepriaznivému počasiu žiaci našej školy vyšli do ulíc s pokladničkami. Žiačky I.C  M. Kincelová, L. Tokárová,  S. Štefanová a žiaci III.A E. Zolotová, A. Fedorová, J. Ferko T. Varga spolu vyzbierali 118,54 €.

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou zbierky.

     

 


 

PROFESIA  DAYS

Veľtrh príležitostí Profesia days je najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie kariérne podujatie na Slovensku, kde sa každoročne zídu tisícky záujemcov o nové pracovné príležitosti. Stretnutie kandidátov a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám atraktívnu možnosť prezentovať sa, získať okamžitú spätnú väzbu a dozvedieť sa viac o firme aj o samotnom uchádzačovi. My sme takisto boli súčasťou tohto podujatie, ktoré sa konalo 28. septembra 2017. v Košiciach. Podujatie sa nám veľmi páčilo a odniesli sme si veľa vzácnych informácii.

  

     

 


 

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sme pre žiakov prvého ročníka učebných odborov pripravili viacero zaujímavých aktivít z ruského a anglického jazyka. Žiaci si zábavnou formou overili svoje vedomosti z cudzích jazykov. Veríme, že to bolo pre nich motiváciou k ďalšiemu štúdiu.

     

  

 


 

FETÁLNY  ALKOHOLOVÝ  SYNDRÓM

Dňa 19.9. 2017 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému "fetálny alkoholový syndróm" v spolupráci s RÚVZ v Michalovciach. Prednášajúce Mgr. Erdélyová a Mgr. Čuchranová priblížili žiakom problematiku alkoholizmu a jeho dopad na zdravie človeka. Dievčatá zaujali témy týkajúce sa následkov užívania alkoholu počas tehotenstva.

     

 


 

TÝŽDEŇ  DOBROVOĽNÍCTVA

Mimovládna organizácia INTEGRA je organizácia s celosvetovou pôsobnosťou. Pomáha ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a podporu spoločnosti. Združenie INTEGRA v Michalovciach, v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom košického kraja, organizuje v dňoch 18. až 22. septembra 2017 "Týždeň dobrovoľníctva". Žiaci 2. ročníka, odboru PROPAGAČNÁ GRAFIKA sa taktiež zapojili do aktivít a svojou kreativitou prispeli ku krásnej myšlienke tohto podujatia.

     

     

 


 

9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia

V tento deň si pripomíname obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. My v škole sme si pripomenuli tieto smutné časy drámou Chlapec v pruhovanom pyžame podľa románu Johna Boynea, ktorá poukazuje na brutalitu, nezmyselnosť a zničujúce dôsledky vojny.

                             

 


 

8.  SEPTEMBER  -  MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  FINANČNEJ  GRAMOTNOSTI

Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Pripomenuli si ho aj budúci maturanti našej školy, ktorí si preverili vedomosti z oblasti financií. Testovania sa zúčastnilo 14 žiakov  študijného odboru z toho: 7 žiakov odboru propagačná grafika, 3 žiačky I. ročníka NŠ a  4 žiačky II. ročníka NŠ. Najúspešnejší boli:  Filip-Ján Hajdúk zo IV. A, Terézia Katová z II.C/NŠ a Ľudmila Bľandová zo IV. A.

   

   

 


 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa konalo v areáli školy. Zišli sa tu žiaci všetkých ročníkov a  pedagogickí zamestnanci školy. Po vypočutí štátnej hymny a krátkeho kultúrneho programu  sa slova ujal riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, MBA,  ktorý privítal hostí Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického a tajomníka biskupského úradu a tajomníka pre cirkevné školstvo mitr. prot. Mgr Bohuslava Seniča a všetkých zúčastnených. Na záver Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj zaželal všetkým úspešný štart do nového školského roka a poprial veľa úspechov novým prvákom aj budúcim maturantom.

      

 

 

späť