Zaujímavosti zo života školy 2013 / 2014


 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014

27. júna sme slávnostne ukončili tento školský rok. Celoročnú prácu zhodnotil riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, ktorý odovzdal ocenenia najlepším žiakom školy a zároveň sa rozlúčil s dlhoročnou pedagogickou zamestnankyňou školy pani Annou Šuličovou, ktorá odchádza do dôchodku."

   

   


 

VÝLET DO ZOO KOŠICE

"Uži si divočinu každý deň!" taký je slogan ZOO Košice, ktorý privíta návštevníkov. Vo štvrtok 26.6. 2014 sme si užili pobyt v krásnej prírode, prialo nám aj počasie. Priniesli sme si krásne spomienky z nádherného výletu.

   


 

ŠPORTOVÝ DEŇ

Dňa 25.6.2014 sa na našej škole ako každoročne uskutočnil športový deň. Žiaci súťažili v rôznych zaujímavých disciplínach. Medzi najlepších športovcov patria v hode oštepom Igor Šimaľ, ktorý získal prvé miesto, Michal Šipoš na druhom  a Matej Krajňák na treťom mieste. V pingpongu obsadila  medzi dievčatami prvé miesto Kristína Zozulinecová, z chlapcov bol najlepší Igor Šimaľ. Celkovou víťazkou sa stala Zuzana Popeľašová. Športový deň sme ukončili volejbalovým turnajom žiakov proti učiteľom, ktorý vyhrali žiaci výsledkom 2:1.

   

   

   


 

ROZLÚČKA SO ŽIAKMI UČEBNÉHO ODBORU

20. júna 2014 sme sa po úspešnom absolvovaní ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK  rozlúčili s našimi žiakmi učebného odboru KADERNÍK, KUCHÁR a AUTOOPRAVÁR. Pán riaditeľ Ing. Stanislav Štefanisko ocenil najlepších knihou. Študenti poďakovali učiteľom a majstrom, ale hlavne svojmu triednemu učiteľovi Mgr. Marcelovi Vaľovi.

   

    

    


 

770. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE MICHALOVCE

Naši žiaci sa zúčastnili 18.júna 2014 výstavy výtvarných prác žiakov v Mestskom kultúrnom stredisku. Výstava  je súčasťou osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce a je zameraná na históriu aj súčasnosť. Svojimi exponátmi prispeli aj naši žiaci odboru propagačná grafika.

   

 


 

MUZIKÁL SHERLOCK HOLMES

V piatok 13. júna sme boli na muzikále Sherlock Holmes  v  divadle Jonáša Záborského v Prešove.

   


 

EKOSTOPA

Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň, každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví našej planéty! Záleží na tom, koľko si z nej odhryzneš iba pre seba! Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Aj naša škola si tento rok vypočítala aktuálnu ekostopu a získala certifikát pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.


 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Aj tento rok sme pripravili pre deti, pri príležitosti ich sviatku rôzne zaujímavé činnosti...

   

   

     

 


 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE O POHÁR PRIMÁTORA

Mestský úrad Michalovce - odbor školstva, kultúry a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci s Fitness centrom Jána Berdyho usporiadali dňa  29. mája 2014  už VI. ročník súťaže  „Hľadáme najzdatnejšieho študenta, študentku  michalovských stredných škôl v silovom trojboji“. V kategórii dievčat v disciplíne drep s činkou a v disciplíne  biceps bola najúspešnejšia naša Kristína Šalachová z 2. B triedy.

 V celkovom hodnotení jednotlivých disciplín zvíťazila Kristína Šalachová. V súťaži družstiev v kategórii dievčat zvíťazila naša škola SOŠ sv. Cyrila a Metoda pred Obchodnou akadémiou a GPH Michalovce.

Výsledková listina VI. ročníka  súťaže O najzdatnejšieho študenta, študentku SŠ, O pohár primátora mesta

  

   


 

ROZLÚČKA S MATURANTMI

   

   

   


 

MORSEOVA ABECEDA

Dňa 21.5.2014 sa na našej škole uskutočnila informatická súťaž v kódovaní textu pomocou morseovej abecedy. Do súťaže sa zapojili žiaci učebných odborov druhého ročníka . Víťazom sa stal Erik Papp, druhé miesto obsadil Tomáš Bruňo a tretie miesto Ester Verčimáková.

                              


 

ZASADNUTIE ŽIACKEJ RADY

Ako býva zvykom, aj tento rok sme sa stretli na zasadnutí Žiackej školskej rady s pánom riaditeľom. Otvorene sme s nim prediskutovali naše požiadavky, ktoré sme ako zástupcovia tried zozbierali počas roka s našimi spolužiakmi. Pán riaditeľ nám prisľúbil ich riešenie a tak sme s úsmevom, nadšením a spokojnosťou ukončili naše príjemné stretnutie.

 


 

RECYKLUJ A VYHRAJ !

Spoločnosť MILK-AGRO v tomto školskom roku vyhlásila už 11.ročník súťaže Recykluj a vyhraj, do ktorej sme sa zapojili aj my a to hneď do dvoch kategórií- z obalov produktov Sabi sme vytvorili "planétu zdravia".

   

Ďalšou kategóriou bolo prepojenie projektov "Recykluj a vyhraj!" a "Integráčik" - do súťaže sme zaslali tri návrhy na logo súťaže a boli sme úspešní! Spomedzi 27 súťažných príspevkov, ktoré boli zaslané do súťaže nám odborná porota udelila krásne druhé miesto.

   


 

RECYKLOHRY - ZBER BATÉRIÍ

"Pohni jednou vecou, pohneš celým svetom!" Takéto motto si vybrali naši žiaci pre novú úlohu v rámci recyklohier.

Všetci dobre vieme, že batérie nepatria do koša, ale do zberných nádob na to určených. Žiaci druhého ročníka odboru propagačná grafika vytvorili zaujímavý leták, aby nás motivovali k zberu použitých batérií. Ich snaha priniesla ovocie, nazbierali sme už niekoľko kilogramov batérií. Aj takáto maličkosť akou je zber batérií pomáha chrániť našu prírodu.

   


 

THE SCHOOL DANCE 2014

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej tanečnej súťaže The school dance 2014.  V kategórii LOCAL DANCE súťažíme z tanečným videom  Zemplínska karička a čapáš, ktoré zatancovali žiačky 2. B triedy a Mário Michalko z 2. A.

Video môžete vidieť na stránke: http://www.schooldance.sk/videa/zemplinska-karicka-a-capas.html

!!!  Hlasujte za naše súťažné video cez Facebook  !!!

Druhou časťou  súťaže bola tvorba interaktívneho materiálu GLOGu o našom regióne na tému Senné rybníky. Interaktívny plagát pomáhali vytvoriť žiaci 2. A Matej Krajňák a Matúš Štefančík, ktorí prispeli fotografiami a zvukovým záznamom vtáčieho raja.


 

MLADÝ ÚČTOVNÍK

Mladý účtovník je súťaž pre študentov v účtovníctve. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.  Do súťaže sa zapojili žiaci III.A. Víťazom sa stal Martin Čuhanič, druhé miesto obsadil Anton Bača a tretie miesto Ján Hromada. Aj keď to nebolo na postup do celoslovenského kola, aj tak víťazom srdečne blahoželáme.


 

ĽUDOVÁ PIESEŇ KOŠICKEJ MLÁDEŽE

V priestoroch Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach sa aj v tomto roku zorganizoval už 10. ročník krajského Matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Súťažilo sa v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej piesne v sólo a duo speve. Zasúťažiť si prišli nadšenci ľudovej piesne – chlapci aj dievčatá zo základných a stredných škôl z celého Košického kraja. Našu školu reprezentovali žiačky: Taňa Popovičová z II.B, Michaela Joniová z II.B a Vanesa Macková z I. A v sólo speve. Zo súťaže si odniesli Cenu primátora mesta Košice, Michaela Joniová a Vanesa Macková cenu firmy LYNX. Srdečne im blahoželáme!

                      

  

       


 

STREDOŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA

  

   

 


 

JARNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE

   

   


 

KADERNÍCKA ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ

V  dňoch  16.4.2014 a 7.5.2014  sa konala v priestoroch praktického vyučovania školská súťaž v účesovej tvorbe žiakov odboru KADERNÍK – 1.2.a3. ročníka. Svoje umenie s prípravou účesov na zadanú tému  si zmerali žiaci svoje  zručnosti . Šikovné ruky dievčat a chlapcov  postupne menili strapaté vlasy na malé umelecké dielka. Počiatočnú nervozitu súťažiacich vystriedali tvorivosť a sústredenie na korunu ženskej krásy.

V 1. ročníku sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Ján Zolota
                                                           2. miesto: Terka Katová
                                                           3. miesto: Alenka Modráková

V 2. ročníku sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Ivana Balogová
                                                           2. miesto: Roland Hajto
                                                           3. miesto: Erika Kiralyová

V 3. ročníku sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Nikola Janičová
                                                           2. miesto: Veronika Ančovčiková
                                                           3. miesto: Daniela Kopčanská

Víťazom srdečne blahoželáme!

             

   


 

KLAUZÚRNE PRÁCE ODBORU PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Klauzúrne práce odboru PROPAGAČNÁ GRAFIKA v školskom roku 2013/2014

  

   

  

 


 

"MYŠLIENKOVÝ POCHOD"

23.4.2014  žiaci našej školy navštívili spolu s učiteľmi Zemplínske múzeum v Michalovciach, kde si pozreli vernisáž putovnej výstavy Múzea Otta Hermana v Miškolci „Myšlienkový pochod“. Výstava je venovaná láske, rodine, práci a pominuteľnosti. Na výstave sú prezentované predmety z umeleckej histórie – obrazy, plastika, praveká keramika, kroje.

   


 

RASIZMUS, HOLOKAUST A GENOCÍDA

Dňa  16. 4. 2014 zrealizovala ZKGZ v Michalovciach prednášku na tému  Rasizmus, holokaust a genocída. Prednášajúcim bol  Mgr. Libor Votoček, ktorý žiakom prvého a tretieho ročníka vysvetlil pojem holokaust a zhodnotil jeho dôsledky. Prednášku doplnil ukážkami z filmu Schindlerov zoznam, ktorý bol natočený podľa skutočných udalostí.

     


 

VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE

Žiačky I. D triedy nám pripomenuli, ako sa dá spestriť Veľká noc. K háčkovaniu sliepok a odlievaniu veľkonočných symbolov zo sadry treba však aj trocha tvorivosti a zručnosti.

                  


 

DEŇ NARCISOV

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Žiaci našej školy sa taktiež vybrali do ulíc nášho mesta, aby aspoň takouto formou pomohli všetkým tým, ktorí trpia touto zákernu chorobou...


 

JARNÉ STOLOVANIE

Naši kuchári  skorú jar privítali pestrým jarným stolovaním. Zľava Miško Švoňava (1.A), Lenka Šalachová (1.A), Natália Čonková (1.A), Vierka  Janoušková (1.B).

.. 


 

RUSKÉ SLOVO

V tomto školskom roku sa konal  VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže –Zimné športy. Do súťaže bolo prihlásených 188 výtvarných prác z 22 škôl z celého Slovenska. Naša škola sa zapojila viacerými výtvarnými prácami. V tejto veľkej konkurencii uspela žiačka tretieho ročníka Zuzana Popeľášová, ktorá získala tretie miesto. Miroslav Fogoš získal za svoju prácu čestné uznanie. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené so slávnostným galakoncertom a prehliadkou mesta Košice.

    

 


 

BESEDA NA TÉMU "OBCHODOVANIE S ĽUĎMI"

Dňa 9. 4. 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda s p. policajtom S. Bamburákom na tému Obchodovanie s ľuďmi. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z tejto problematiky a na ich zvedavé otázky dostali aj patričné odpovede.

     


 

Efektívne spôsoby učenia

Maturanti mali možnosť dňa 9.4. 2014 prekonzultovať so psychologičkou PaedDr. G. Pasteľákovou efektívne spôsoby štúdia na ústne maturitné skúšky.


 

"KRIŽOVATKY NAŠICH CIEST"

V prvoaprílový deň si žiaci mali možnosť vypočuť výchovno-motivačný  koncert, ktorý svojim obsahom napomáha bojovať proti sociálno-patologickým javom a formujú mladú generáciu v duchu empatie, pozitívneho postoja k životu a zdravému životnému štýlu. Gitaristom skupiny, ktorá koncert „Križovatky našich ciest“  predviedla, bol bývalý supestárista Robo Šimko.

   


 

KADERNÍČKY PREZENTOVALI SVOJE ZRUČNOSTI

Dňa 27.3.2014 sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach slávnostná akadémia 1.ZŠ Michalovce v duchu hesla „Knihy dobou zabudnuté, ale predsa živé...“.  k slávnostnému priebehu akadémie prispeli  aj majstri a žiaci odboru kaderník a vlasová kozmetika. Ich šikovné ruky upravovali vizáž a účesy účinkujúcim.

   

   


 

MAREC - MESIAC KNIHY

Marec – mesiac knihy, práve tento mesiac si pripomíname kúzlo kníh, práve teraz si človek uvedomuje viac ako inokedy dôležitosť napísaného slova. Knižnica Gorazda Zvonického aj tento rok zorganizovala besedu pri príležitosti Mesiaca knihy, kde si naši študenti mohli prejsť jednotlivými oddeleniami, oboznámiť sa s triedením odbornej literatúry a naučiť sa pracovať s knihou a encyklopédiami. Knižnica ponúkla taktiež  študentom bezplatný zápis, ktorým sa mohli stať členmi, alebo si svoje členstvo mohli predĺžiť.

   


 

PROFESIONÁLNE ŠKOLENIE KOŠICE 2014

Vo štvrtok 20. 3. 2014 sa žiaci odboru Kaderník spolu s majsterkami OV Mgr. B. Hricíkovou a Mgr. D. Pallajovou zúčastnili  odborného  školenia spojeného s exkurziou v Košiciach. Vlasová firma REVLON PROFESSIONAL predstavila nové produkty značiek Revlon, Echosline, Orofluido atď.  Profesionálni stylisti prezentovali nové technológie v melírovaní, farbení a v spoločenských výčesoch a  taktiež nové trendy na jar – leto 2014.

   

 


 

TRESTNÉ  PRÁVO

Dňa 11.3.2014 sa uskutočnila na našej škole zaujímavá beseda s kpt. Rozsypalovou a npor. Micákom na tému trestné právo, ktoré chránia nielen občana, ale aj štát pred nebezpečným konaním. Kpt. Rozsypalová objasnila rozdiel medzi trestným činom a priestupkom, popísala rôzne nežiaduce konania (trestné konania) a k nim prislúchajúce tresty.


 

FINANČNÝ  KOMPAS

Finančný kompas je vedomostná súťaž z oblasti financií, ktorá ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta peňazí a získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž MA III.  KOLA.

I. kolo súťaže Finančný kompas je ukončené.

Do II. kola súťaže, ktoré bude prebiehať od 10.3. do 9.4. 2014 postúpili títo študenti z našej školy:

Barbora Barnová, 2.A
Daniel Sinčak, 3.B
Lukaš Legeza, 4.A
Kristína Zozulinecová, 1.A
Lenka Šalachová, 1.A
Lukáš Šalacha, 3.B
Michaela Romančaková, 3.B

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a postupujúcim študentom gratulujeme.


 

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN

28. 2. 2014 sa uskutočnilo školské kolo  v umeleckom prednese poézie a prózy. Deviati žiaci predniesli úryvky z tvorby našich básnikov a prozaikov. Najviac zaujali žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:

1. miesto Evka Marcinová III.A

2. miesto Tatiana Popovičová II.B

3. miesto Vanesa Macková I.A

   


 

KARNEVALOVÉ  MASKY

V rámci projektu recyklohry počas celého školského roka plníme úlohy,za splnenie ktorých môžeme získať pekné ceny. Tentokrát bolo našou úlohou vytvoriť karnevalovú masku z odpadového materiálu. Do súťaže sa zapojilo 197 škôl z celého Slovenska, porota vybrala 5 najlepších prác v každej kategórii. Medzi ocenenými karnevalovými maskami bola aj naša Havajská tanečnica vyrobená z novinového papiera, PET fliaš, vrchnákov a ruličiek zo Zlatých stránok.


 

NELEGÁLNE  SKLÁDKY  ODPADU

Základné informácie o problematike nelegálnych skládok na Slovensku získali žiaci prvého a tretieho ročníka na zaujímavej besede pod názvom Nelegálne skládky odpadu, ktorú zrealizovalo Občianske združenie Tatry.


 

HOVORÍTE PO RUSKY ?

Žiaci prvého ročníka si zmerali svoje vedomosti z ruského jazyka - ich úlohou bolo opísať obrázok, doplniť slová známej ruskej piesne, či vyriešiť osemsmerovku. Niektoré úlohy ich veru poriadne potrápili, ale všetci to zvládli výborne. Najviac bodov získala dvojica Michal Švoňava a Richard Hudák.


 

VALENTÍN NA ĽADE

Tohtoročný Valentín bol pre našich žiakov netradičným. Okrem valentínskej pošty v škole, ktorá bola plná zaľúbených odkazov, sme sa vybrali zakorčuľovať si na zimný štadión. Žiaci si v športovom duchu užili tento krásny deň, niektorí si po rokoch oprášili korčule, boli aj takí, ktorí sa na ne postavili prvýkrát. Chlapci nezabudli ani na hokejky a ich zábavu spestrili aj preteky na rýchlosť, ktorú si sami zorganizovali.
            Na záver sme zhodnotili, že by bolo fajn, oceniť najlepších korčuliarov. Rozhodli sme sa nasledovne:
            1. pár: Nikola Nechtilová a Martin Čuhanič
            2. pár: Gabriela Baňasová a Ondrej Sura
            Cenou im bol valentínsky koláčik, na ktorom si pochutili za krásnym valentínskym stolovaním. Dúfame teda, že sa im tento netradičný deň páčil a tešíme sa naň opäť o rok.

 

     

     

     


 

ŠKOLENIE  VLASOVEJ  FIRMY  PRIMAVERA  ANDORRANA

Dňa 6.2.2014 žiaci odboru Kaderník absolvovali  v priestoroch praktického vyučovania odborné školenie vlasovej firmy Primavera Andorrana, ktorá predstavila výrobky firiem Revlon, Echosline, Orofluido... Školiteľ - vlasový stylista predviedol farbenie vlasov a strihy, pri ktorých používal farby a prípravky prezentovaných firiem. Žiaci sa mohli inšpirovať najnovšími technikami aj účesmi, ktoré prezentoval školiteľ  a získali širší prehľad o výrobkoch a prípravkoch vo svojom odbore.

   


 

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Olympiáda ľudských práv má dlhoročnú tradíciu, tento rok sa konal už XVI. ročník tejto súťaže. Na krajskom kole v Košiciach našu školu úspešne reprezentoval žiak druhého ročníka Miroslav Fogoš.

  


 

MYSLÍM EKONOMICKY

Dňa 5. februára 2014 sa na našej škole pod vedením Ing. Javorskej a PhDr. Ivankovej uskutočnila zaujímavá ekonomická súťaž s názvom Myslím ekonomicky.  Zúčastnili sa na nej žiaci viacerých tried, kde si overili svoje vedomosti z podnikovej ekonomiky a finančnej gramotnosti. Na záver ich čakalo kolo vyhľadávania informácii na internete, kde sa snažili za čo najkratší čas vypočítať čistú mzdu, úroky, sporenie, pôžičky a úvery. Prvenstvo si vybojoval Jaroslav Ferko z triedy III. A, druhú pozíciu obsadil Ján Nyisztor a tretia priečka patrila Martinovi Čuhaničovi taktiež z triedy III.A. Spomedzi prvákov zabodovala so svojimi vedomosťami žiačka Kristína Zozulinecová, za čo jej patrí naša pochvala.
           Výhercom srdečne blahoželáme.

   

   

   


 

CHEMICKÝ ŠTVORBOJ

25.januára 2014 si svoje vedomosti z chémie zmerali žiaci 1.A, 1.B, 2.A a 1.C. Víťazkami chemického štvorboja sa stali žiačky z 2.A triedy – Barbora Barnová, Nikola a Kristína Čolákové. Druhé miesto obsadili  dve triedy s rovnakým počtom bodov -žiačky z 1.A triedy - Kristína Zozulinecová, Vanesa Macková, Lenka Šalachová a žiaci z 1.B triedy - Ján Zolota, Terka Katová, Alena Modráková. Tretie miesto patrilo 1.C triede- Andrea Mesárošová, Eva Balogová, Timea Bálintová. Všetci zúčastnení získali vecné ceny.

   

   

 


 

OBVODNÉ KOLO ANGLICKEJ OLYMPIÁDY

16.01.2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Peter Rabinčák z III.A, ktorý obsadil čestné tretie miesto. Tou cestou mu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v rozvíjaní svojich jazykových zručností.


 

20.12.2013

Posledný deň v škole pred Vianocami  si žiaci pripomenuli skutočný význam Vianoc, narodenie Ježiša Krista a príchod Troch kráľov do mestečka Betlehém. Nacvičili si krátke scénky, ktoré charakterizujú vianočnú atmosféru a poukazujú na to, že Vianoce sú najkrajšie sviatky pokoja  a lásky v roku.

     

    


 

ADVENTNÝ  ČAS  JE  PLNÝ  OČAKÁVANIA  BLÍŽIACICH  SA  NAJKRAJŠÍCH  SVIATKOV  ROKA ...

V tomto období sme aj my nezaháľali- napiekli sme voňavé perníčky a pustili sa do zdobenia. A veru bolo sa na čo pozerať! Nové vzory a zaujímavé tvary potrápili porotu, ktorá mala ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie. Najviac sa vydarili perníčky Jany Ondejkovej z III.B, druhé miesto získala Jana Chomičová z III.B,  tretie miesto obsadili šikovné žiačky Tatiana Popovičová z II.B, Erika Kiralyová II.B a Janka Cinkaničová z I.B triedy.

V predvianočnom čase si viac než inokedy otvárame srdiečka pre iných- veď v tomto sviatočnom čase by nikto nemal byť sám. Preto sme sa rozhodli potešiť obyvateľov Domova dôchodcov v Michalovciach bohatým vianočným pásmom plným kolied a úprimných slov, ktoré zahrejú pri srdci. Nezabudli sme ani na malé darčeky v podobe krásnych anjelikov a vianočné pečivo, ktoré sme pre nich upiekli z lásky. Veď malý darček vyrobený s láskou je hoden viac než  všetko bohatstvo sveta.

Tradícia vianočných a novoročných vinšov v dnešnej modernej dobe upadá, no nájdu sa aj takí, ktorí majú bohatú zásobu vinšov a radi sa s nami o ne podelili. Víťazmi sa stali Matej Tkáčik, Roland Hajtó a Ester Verčimáková.

 

"Láska , radosť, pokoj, rodinná pohoda, úsmev nášho blízkeho, milé slovo či pohladenie- to je najkrajší dar, ktorý nám prinášajú Vianoce."

"Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku."

                          


 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

V decembri sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci riešili úlohy zamerané na  gramatiku, slovnú zásobu, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

Najúspešnejší žiaci boli:    1. Rabinčák Peter  3.A
                                                    2. Michalko Mário 2.A
                                                    3. Besterci Matúš  3.A

Víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať na obvodnom kole. Držíme mu palce.


 

VÝLET  DO  VIEDNE

V predvianočnom čase sa 16 žiakov našej školy s Mgr. Rudačkovou PhD.  a Ing. Javorskou vybralo na poznávací výlet spojený s prehliadkou pamätihodnosti mesta Viedeň. Bez problémov sme zvládli únavnú cestu vlakom naprieč celým Slovenskom a plní očakávaní a dobrej nálady sme sa vybrali za krásami Viedne.

Najviac nám učaroval prepychový a veľmi rozľahlý zámok Schönbrunn s prekrásnymi záhradami, v ktorom žila cisárovná Sisi. Zažili sme tajomnú atmosféru vianočných trhov vo Viedni a poniektorí si po prvýkrát vyskúšali adrenalínovú jazdu metrom a jazdu na koči po Viedni.

Viedeň nám učarovala, no čakal nás návrat do Bratislavy, kde sme takisto nelenili a prezreli si sídlo nášho prezidenta a národné divadlo. Nemohli sme nezabudnúť ani na bratislavské vianočné trhy, ktoré nás naplnili vianočnou náladou. Keďže Vianoce a s nimi spojené nákupy už  opantali aj nás, využili sme možnosť navštíviť obrovské nákupne centrum Eurovia v Bratislave, aby sme prekvapili svojich najbližších malým darčekom.

Únava doľahla aj na nás a napokon sme boli radi, že si môžeme oddýchnuť na spiatočnej ceste vlakom. Krásne spomienky nám zostanú na celý život, veď kto vie, či sa ešte niekedy vyberieme do Viedne.

Tu nájdete všetky fotky z nášho úžasného výletu...


 

OLYMPIÁDA  V  RUSKOM  JAZYKU

                  Dňa 11.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Súťažiaci sa potrápili s viacerými úlohami - preverili sme ich schopnosť pracovať s prečítaným textom, doplniť správne gramatické tvary slov či opísať priložený obrázok. Keďže sme chceli zohľadniť časovú dotáciu výučby ruského jazyka,súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

                   Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku: 

1. kategória: 
1.miesto:      Martin Čuhanič       III.A
2. miesto:     Eva Balogová         I.D
3. miesto:     Tomáš Pajtáš         IV.A

2. kategória: 
1. miesto:     Gabika Poláková   II.B
2. miesto:     Roland Hajtó         II.B
                    Vanesa Macková    I.A
 3. miesto:   Táňa Popovičová    II.B
 

              


 

RUSKÝ  FILM

                  Do súťaže Ruský film sme sa zapojili aj zaslaním výtvarných prác - našou úlohou bolo nakresliť ľubovoľnú scénu z kresleného filmu Malyš a Karlson. Viacerí naši šikovní žiaci vytvorili pekné práce, no porotu najviac zaujalo stvárnenie hlavného hrdinu rozprávky - tretie miesto získala Vanesa Macková z I.A.

 


 

CENA  PRIMÁTORA

                  Dňa 13.12.2013 bola našej škole udelená Cena primátora mesta Michalovce pri príležitosti 20. výročia vzniku školy a za podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta i okolia.


 

MATEMATICKÁ  SÚŤAŽ  L-O-G-M-A-T

                  Tento školský rok sa na našej škole uskutočnil už druhý ročník školskej matematickej súťaže L-O-G-M-A-T, v ktorej si žiaci všetkých tried preverili svoje logické myslenie. Najúspešnejšími žiakmi boli:

1. Besterci  Matúš        3.A
2. Rabinčák Peter         3.A
    Tomčo Martin          4.A
3. Pastornická Štefánia 1.A
    Popeľašová Zuzana  3.A


 

Sviatok  svätého Mikuláša

                  Tento sviatok nám ešte viac pripomína prichádzajúce Vianoce – každý z nás sa poteší malej sladkej maškrte. Aby sme nezabudli ani na to, kto bol vlastne svätý Mikuláš a odkedy sa zachovala tradícia obdarúvania sladkosťami, pripravili sme krátku scénku o Mikulášovi a bohatom kupcovi. Nakoniec Mikuláš s pomocou anjela a čerta obdarovali všetkých sladkosťou. 

   

                   Príjemné chvíle plné zábavy sme zažili pri súťažiach, ktorých bolo neúrekom – chlapci sa zahrali na kaderníčky, hádali sme názvy piesní, nechýbal ani tradičný stoličkový tanec. Všetci odvážlivci, ktorí neváhali a zapojili sa do súťaženia boli obdarovaní sladkosťami.  

    

    

                   V deň sviatku sv. Mikuláša si dievčence spolu s učiteľkami zacvičili v latinsko-americkom rytme a  energiu z mikulášskych sladkostí hneď spotrebovali na „Mikulášskej zumbe“.

    


 

UVÍTANIE  PRVÁKOV  "UCHAĽAK"

                    Slávnostné uvítanie prvákov sa už stalo neodmysliteľnou súčasťou tejto školy. Najprv sme im nechali dostatok času  na to, aby si zvykli na nových učiteľov, starších spolužiakov, až dozrel čas na uvítací ceremoniál. Prvákov čakalo množstvo úloh – zložiť sľub, pohostiť sa, dať sa prikrášliť či pristrihnúť ušká. Nik sa nevzpieral, veď kto by odporoval hviezdam ako Tina Turner či Pamela Anderson, ktoré sa podujali privítať našich prvákov. Nezabudli sme ani na novú pani učiteľku Gulovú, ktorá takisto musela zložiť slávnostný sľub. Prváci sa nedali zahanbiť ani pri úlohách, ktoré ich čakali a výborne zvládli vedomostný kvíz, tanec s balónmi, či kŕmenie spolužiaka jogurtom. Staré známe „Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najviac“ platilo aj tentokrát  - preto sme medzi nami uvítali aj dvoch druhákov, ktorí k nám pristúpili len nedávno. Všetkým prvákom želáme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

     

     

 


 

NÁVŠTEVA  Z  BANKY

          Dňa 28. novembra zavítala na našu školu medzi žiakov prvých a tretích ročníkov riaditeľka PRIMA banky zo Sobraniec Ing. Čižmariková M.  Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Žiaci sa veľa dozvedeli z praxe o fungovaní bank a hlavne ako sa stať klientom banky.
 

   


 

BESEDA  S  LEKÁROM

          Dňa 27. novembra 2013 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému prevencia rakoviny prsníka. MUDr. Mária Lešková, PhD. dievčatám porozprávala o najpravdepodobnejších  rizikových faktoroch rakoviny prsníka a možnostiach prevencie.

                        


 

ČO  VIEŠ  O  ANGLICKY  HOVORIACICH  KRAJINÁCH  ?

          Dňa 26. novembra si žiaci prvého ročníka potrápili svoje hlavičky pri súťaži "Čo vieš o anglicky hovoriacich krajinách ?".  

          Najúspešnejší súťažiaci boli: 
          1. Michal Švoňava  1.A
          2. Vladislav Pilník   1.A
          3. Terézia Katová   1.B

            


 

RETRO  SA  VRACIA ...

          Retro štýl sa v posledných rokoch vrátil do nášho života, preto sme pripravili pre žiakov odboru kaderník a kozmetik zhotovovanie vizáže a účesov s tematikou „RETRO ŠTÝL“ v dňoch 19.11.2013 pre odbor kozmetik a 26.11.2013 odbor kaderník. Pod vedením majsteriek odbornej výchovy žiaci využili svoje znalosti a zručnosti, tvorivosť, nápady a fantáziu, ktoré vkladali do svojich prác.

      

     


 

INTERSTUDY

          Dňa 26. októbra našu školu navštívila zástupkyňa Iuventy, ktorá oboznámila našich študentov tretieho a štvrtého ročníka  s projektom InterStudy - možnosť univerzitného  a vysokoškolského štúdia v zahraničí: Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a Švajčiarsku.

       


 

ZELENÝ  OBJEKTÍV

          V rámci enviromentálnej výchovy sme sa zapojili do súťaže mladých fotografov na tému les pod názvom Zelený objektív. Predmetom súťaže boli fotografie z lesného prostredia s dôrazom na vzťah človeka k lesu. Vybrali sme sa na neďaleký Hrádok a objavovali krásy prírody, no z prechádzky sme si priniesli nielen krásne zábery, ale aj poriadnu kopu blata na topánkach. Ale výsledok stál za to. Do súťaže boli zaslané fotografie Michala Švoňavu, Kristíny Zozulinecovej a Vanesy Mackovej. 

RIGHT2MOVE

          Dňa 21.novembra bol zrealizovaný interaktívny seminár Right2move, v  rámci organizácie IUVENTA – lektorkou p. Tomašovou.   Zúčastnili sa ho žiaci 2.B, 3.B a 4.A. Tento seminár bol zameraný  na právo cestovať a získavať praktické skúsenosti prostredníctvom využitia vzdelávacej mobility, užitočné informácie o EÚ a množstvo ďalších praktických rád v oblasti sebarealizácie mladého človeka. Tento seminár prispel k zvýšeniu informovanosti  študentov, ich uplatneniu v ďalšom živote a pri rozvoji ich sociálnych kompetencií.

               


 

ADVENTNÉ  STOLOVANIE

          V tieto pochmúrne zimné dni v čase adventu si dlhé chvíle môžete spríjemniť stolovaním pri nostalgickom svetle sviečok na adventnom venci. Napríklad pri takomto stole, aké pre nás pripravili kuchári z 2.B - Henrieta Floriánová, Ester Verčimáková  a Marián Mihálik.

            


 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

          21.novembra 2013 prebiehal na našej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Žiaci základných škôl michalovského, sobraneckého a trebišovského okresu mali možnosť nahliadnuť do priestorov školy a praktického vyučovania a oboznámiť sa s prácou žiakov odborov KADERNÍK, KOZMETIK, KUCHÁR a PROPAGAČNÁ GRAFIKA.

           

       


 

JACK  AND  JOE

          Dňa 18. novembra 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku Jack and Joe. V tomto dvojjazyčnom anglicko – slovenskom predstavení si pozreli príbeh  jednovaječných dvojičiek Jacka a Joea. Divadelná hra bola zároveň bohatá o hudobnú zložku, ktorá spríjemňovala   atmosféru. Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Divadelná hra  žiakov zabavila a  pri sledovaní predstavenia si mohli v praxi overiť svoje znalosti z anglického jazyka.


 

KUCHÁR  ZEMPLÍNA  2013

          Tatranský a Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce v spolupráci s Hotelom MOUSSON **** Michalovce usporiadali 1. ročník Jesennej gastronomickej výstavy, ktorej súčasťou bola súťaž „Kuchár Zemplína 2013“. Výhercom súťaže sa stal absolvent našej školy Lukáš Lukáč.

 


 

ÚSPEŠNÉ  PODNIKANIE

          Aj v tomto roku dostanú študenti našej školy unikátnu príležitosť vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži. Študenti si založili študentskú spoločnosť TRADE. Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti je plne v kompetencii Združenia  študentov aplikovanej ekonómie pri SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, ktoré vzniklo na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka § 829 a nasl. Zmluva bola riadne zaregistrovaná v JASR.
          Základné imanie  68.-€ spoločnosť získala predajom akcii. Ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 15.11.2013 schválilo dôležité dokumenty:

Manažment spoločnosti:
Prezident – Jaroslav Ferko
Asistent prezidenta – Michaela Joniová
Viceprezident financií – Patrik Ostovrchý
Viceprezidentka marketingu – Gabriela Poláková
Viceprezident výroby – Ján Nyisztor
Viceprezident ľudských zdrojov – Tatiana Popovičová

Podnikateľský plán

Stanovy spoločnosti

Dozornú radu: Ing. Baranová M., Maliczký P., Švoňava M.

          Čo študentov v tomto roku čaká? Predovšetkým práca v skutočnej firme simulujúcej akciovú spoločnosť - študentskej spoločnosti. Všetky rozhodnutia budú podložené znalosťou ekonomickej teórie. Študenti tak veľmi rýchlo zistia aká dôležitá je teoretická príprava pre praktický život.
          Okrem praktickej činnosti študentskej spoločnosti je pre študentov v rámci programu pripravených niekoľko sprievodných súťaží a príležitostí. Súčasťou programu sú počítačové simulácie MESE a Banky v akcii, kde je možné naučiť sa a preveriť si schopnosti riadiť svoju firmu v konkurencii ostatných, či zoznámiť sa s pravidlami bankových operácií. Výsledky svojej práce budú študenti prezentovať na veľtrhoch študentských spoločností. Najlepší jednotlivci sa môžu zapojiť aj do súťaže Mladý líder, pre tímy sú pripravené celoslovenské súťaže Team SAP a Banky v akcii.
          Veríme, že nám tento program pomôže motivovať našich študentov tak, aby sami hľadali to najlepšie uplatnenie vo svojom budúcom živote a boli pripravení na prechod zo školy do praktického života.

           Ing. Javorská J.

       

       


 

HRAVÁ  RUŠTINA

           Vedomosti z ruského jazyka si hravou formou preverili žiaci prvého ročníka v súťaži "Hravá ruština". Tajničky a doplňovačky najlepšie zvládli Michal Švoňava a Vanesa Macková z I.A. Druhé miesto obsadila Slavomíra Špaková z I.B triedy a tretie miesto  Janka Cinkaničová z I.B triedy.
 

 


 

VTIPNEJŠÍ  VYHRÁVA

           Dňa 14.11.2013 sme pre študentov, ktorí sa radi smejú a zabávajú, pripravili súťaž Vtipnejší vyhráva. Zasmiali sme na na vtipoch o policajtoch, lekároch, blondínkach, svokrách i o učiteľoch a škole. Najviac nás pobavili títo žiaci:

 
           1. Patrik Ostovrchý
           2. Michal Švoňava
           3. Vladislav Pilník

         

         


 

  iBOBOR

          V dňoch 11. a 12. novembra sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chcela iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategóriách Senior a Junior súťažilo spolu dvadsať žiakov, najšikovnejším z našich študentov sa stal Matej Krajňák z 2.A.

    

     

 


 

MAJSTROVSTVÁ  OKRESU  V  BEDMINTONE

          Nikola Nechtilová, Kristína ZozulinecováZuzana Popeľášová úspešne reprezentovali našu školu na majstrovstvách okresu v bedmintone žiačok stredných škôl, kde obsadili krásne druhé miesto  a len o pár bodov im ušla účasť na Krajských majstrovstvách. Blahoželáme.

     

 

 

RUSKÝ  FILM

          V dňoch 4.-11.novembra 2013 sme sa zapojili do 9.ročníka akcie Ruský film. Žiaci si na hodine ruského jazyka pozreli rozprávku Malyš a Karlson a nakreslili najkrajšie scény z filmu. Najlepšie práce boli zaslané do Košíc.

     

 


 

SÁROVÁ  BYSTRICA

          Sárová Bystrica je súťaž mladých moderátorov. Našim „moderátorkám“ -  Vanese MackovejMonike Podstavskej z I.A pomáhali 28. 10. 2013 v Galérii ZOS v Michalovciach pri prezentácii jednej zo štyroch súťažných disciplín z oblasti reklamy aj  ich spolužiaci Vlado PilnikMichal Švoňava.

 

 

ČERVENÉ STUŽKY

           Červené stužky je názov celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva SR , do ktorej sa zapojila aj naša SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 

           V rámci súťaže "Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 2013" sa žiaci našej školy sa zapojili do týchto aktivít:
- Tvorba a nosenie červených stužiek.
- Umiestnenie plagátu na viditeľnom mieste.
- Zhotovenie nástenky.
- Výtvarná súťaž - do celoslovenskej kampane sa poslali práce žiačky I.A Štefánie Pastornickej  a Štefana Olaha, žiaka I.C.
- Súťaž "Živá stužka", živú červenú stužku sme urobili na školskom ihrisku. Do tejto akcie sa zapojili nielen žiaci, ale aj všetci učitelia.
- Rozhlasová relácia "Stop AIDS".
- Test o AIDS.

          Kvíz o kampani Červené stužky:
1. Barnová Barbora 2.A
2. Bratinková Kristína 2.A
3. Čolláková Kristína 2.A
4. Čolláková Nikola 2.A
5. Feňušová Monika 1.A
6. Pastornická Štefánia 1.A
 

          Lúštenie krížoviek "Boj proti AIDS": Výhercom sa stala Cinkaničová Janka z 1.A

          Naša živá stužka:

   

           Stužky - pohľadnice:

       


 

„SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

          Dňa 23.10.2013 sa konala prezentácia stredných škôl - „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, ktorú organizoval  Košický samosprávny kraj.  Cieľom akcie bolo predstaviť žiakom ZŠ 9. ročníka možnosti štúdia na stredných školách regiónu. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy - odbory: kaderník, kozmetik, kuchár, propagačná grafika. V rámci prezentácie predvádzali svoje naučené zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Veríme, že deviatakov naše odbory zaujali a v nasledujúcom školskom roku ich privítame medzi nami.

     

      


 

BESEDA

     Dňa 23. októbra 2013 sa na našej škole uskutočnila beseda s policajným inšpektorom p. Bamburakom, ktorý žiakom  predniesol aktuálnu tému ohľadom drogovej prevencie.  Žiaci boli oboznámení s legálnymi a nelegálnymi omamnými látkami a so zákonmi, ktoré priamo súvisia s užívaním týchto drog.


 


 

ŠKOLENIE  VLASOVEJ  FIRMY  TRINITY

     Dňa 21.10. 2013 sa v priestoroch praktického vyučovania uskutočnilo odborné školenie vlasovej firmy Trinity, ktorého  sa zúčastnili všetci žiaci odboru kaderník. Školenie bolo zamerané na farbenie vlasov neónovými farbami a na najnovšie trendy v účesovej tvorbe na túto sezónu. Žiaci sa inšpirovali odbornými technikami, ktoré prezentovala školiteľka a ktoré budú môcť uplatniť vo svojom profesionálnom živote.

       

   

 


 

KRAJINÁRSKY KURZ 2013 (15.10.2013 - 18.10.2013)

     Už druhý ročník kurzu krajinomaľby v histórii našej školy odhalil nevyčerpateľné krásy jesene a nové talenty. V duchu kalokagatie sme rozvíjali nielen estetické duchovné hodnoty, ale pravidelným plávaním, cvičením vo fitnessku a pobytom v soľnej jaskyni sme utužovali aj zdravie a krásu tela. Pobyt v prírode znásobil chuť do práce natoľko, že nadšenci pracovali aj v neskorších nočných hodinách. Chlapci sa o dievčatá vzorne starali, poskytovali im kadernícke služby. Nezvyčajný úspech krajinárskeho kurzu dosiahli sestry Čollákové z II.A, ktoré popri kreslení a maľovaní stihli vyhrať aj tretie miesto v súťaži v stolnom tenise. Niku Nechtilovú čakalo milé prekvapenie. Svoju sedemnástku oslávila pri torte, ktorú jej všetci spoločne venovali. Súčasťou výtvarných aktivít boli nezabudnuteľné zážitky vo vetre a v daždi a nové kamarátstva a priateľstvá.

Všetky fotky z Krajinárskeho kurzu 2013 a naše práce si môžete pozrieť na: Fotogaléria Krajinársky kurz 2013

        

        

    

 


 

HALOWEEN PÁRTY

     Dňa 18.10. 2013 žiaci 2. a 3. ročníka odboru kaderník a 4. ročníka odboru kozmetik preukázali svoje tvorivé odborné zručnosti zhotovovaním účesov a vizáže s jesennou a halloweenskou tematikou. Pod vedením majsteriek odbornej výchovy žiaci využili svoje znalosti a zručnosti, tvorivosť, nápady a fantáziu, ktoré vkladali do svojich prác. Skrášlili priestory školskej dielne prvkami danej tematiky pripomínajúcej jeseň, sviatok dušičiek a halloween, čo nám bude zdobiť prevádzku dielne počas jesenného obdobia. Žiaci ukázali svoju odbornosť nápaditými účesmi a vizážou na vynikajúcej úrovni. Táto halloweenska akcia nám oživila a spríjemnila jesenné dni a splnila svoj účel - podporiť žiacku aktivitu v odbornej oblasti.

   

    


 

STOLNÝ  TENIS

     Dňa 16.10. na majstrovstvách okresu v stolnom tenise žiačok stredných škôl našu školu úspešne reprezentovali žiačky Zuzana Popeľašová, Nikola Čolláková a Kristína Čolláková. Vybojovali pre nás pekné tretie miesto. V A skupine zvíťazili nad Strednou odbornou školou obchodu a služieb a Strednou zdravotnou školou. Skupinu B tvorili Obchodná akadémia, Gymnázium Ľudovíta Štúra a Stredná odborná škola technická. Vo finálovej skupine tesne podľahli minuloročným víťazkám z Obchodnej Akadémie a žiačkam z Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktoré sa radovali z prvenstva. Našim dievčatám srdečne blahoželáme.

 

   

   

 

STRAŠIDLÁ, KTORÝCH SA NIKTO NEBOJÍ

     K neodmysliteľným aktivitám jesene patrí aj vyrezávanie tekvíc. Majo, Matúš, Kika, Nika a Barborka z II.A a Matúš, Michal a Niko z III.A sa popasovali so svojou kreativitou a fantáziou. A odrezky sa spotrebovali na výbornú kašu.

                

 
 


 

Z  POĽA  DO  KOMORY

     Dňa 3.10. 2013 sme spolu so žiakmi pripravili výstavku plodov jesene s názvom " Z poľa do komory" spojenú s vedomostnými kvízmi  "Zdravá výživa" a "Finančná gramotnosť".
Kvízu sa zúčastnili zástupcovia z každej triedy. K jesennej atmosfére prispeli aj kuchári prípravou jesenného stolovania.

     Vyhodnotenie vedomostných kvízov:

     Finančná gramotnosť:
     1. miesto: M. Čuhanič, M. Švoňava
     2. miesto: J. Nyisztor, L. Soročin, D. Šariková, K. Zozulinecová
     3. miesto : V. Janoušková

     Zdravá výživa:
     1. miesto: J. Nisztor
     2. miesto: J. Cinkaničová
     3. miesto: Balogová, M. Čuhanič, T. Katová

 

 

 


 

VÝSTAVA V GALÉRII ZEMPLÍNSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA

     Michalovská fotografka Ingrid Šarlota Hrubá nafotila stretnutie s prírodou a naši žiaci z I.A a III.A mali možnosť stretnúť sa priamo s autorkou v galérii Zemplínskeho osvetového strediska, kde vystavovala svoje práce. V osobnom rozhovore s ňou sa mohli dozvedieť aj mnohé zaujímavosti z jej života a fotografovania počas jej potuliek prírodou.

        


 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

     Aj  tento  školský  rok sa na  našej  škole  uskutočnil  volejbalový turnaj učitelia verzus žiaci, ktoré zorganizovala p. učiteľka Baranová a p. učiteľka Ivanková. Celý turnaj sa niesol vo výbornej atmosfére, dobrej nálade prispelo aj slniečko, ktoré nám naše stretnutie len a len spríjemnilo.. Učitelia sa nedali zahanbiť a minuloročnú prehru nad žiakmi tento rok odvátili 3:0. Tešíme sa na turnaj s našimi žiakmi opäť o rok.

 

         


 

 


 

ÚČELOVÉ CVIČENIE

     Dňa 18.9.2013 sa študenti našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa kvôli nepriaznivému počasiu konalo na Hrádku. Každá trieda absolvovala školenia na témy zdravotná príprava, dopravná výchova a prípravu na civilnú ochranu. V závere si získané vedomosti overili v súťaži medzi triedami.

     Vyhodnotenie:       1. miesto: 4.A, 3.B     2. miesto: 3.A     3. miesto: 2.A, 2.B, 1.A     4. miesto: 1. B

 

         

 


 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014

     Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa konalo v areáli školy. Zišli sa tu žiaci všetkých ročníkov a pedagogickí zamestnanci školy. Po vypočutí príhovoru ministra školstva sa slova ujal riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, ktorý všetkých srdečne privítal,  všetkým zaželal úspešný školský rok a poprial veľa úspechov hlavne budúcim maturantom a novým prvákom.


 

späť