Zaujímavosti zo života školy 2009 - 2010


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

2. septembra sme sa zišli v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, kde sme si vypočuli sv. liturgiu za žiakov a študentov o. Janočku a príhovor a organizačné pokyny p. riaditeľa Mgr. Mareka Balogha. Po skončení liturgie sa žiaci 1. ročníkov premiestnili do školy, kde im vedenie školy predstavilo pedagogický zbor a triednych učiteľov.


NÁVŠTEVA ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V MICHALOVCIACH

 

11. septembra v piatok za žiaci 3.A, 4.A a 2.C zúčastnili v Štátnom archíve v Michalovciach Dňa otvorených dverí. Zamestnanci archívu nám vysvetlili, čo vlastne archív je, ako funguje, čo tu môžeme nájsť a ako ho využiť.


SEPTEMBROVÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE

 

18. septembra v piatok sa žiaci spolu s pedagogickými zamestnancami zúčastnili účelového cvičenia na Bielej hore pod vedením Mgr. Eduarda Brhlíka. Žiaci si vyskúšali streľbu, zdravotnícku a topografickú prípravu.


PÁSMO KLASICI

 

Divadelné centrum z Martina pripravilo netradičnú formu pohľadu na obdobie štúrovcov i súčasnej poézie a ostatných druhov umenia. Pod názvom Klasici si žiaci pozreli zaujímavé pásmo.


LETNÝ VÝCVIKOVÝ KURZ A KURZ OCHRANY ČLOVEKA A ZDRAVIA

 

V 42. týždni sa žiaci 1.A triedy zúčastnili letného výcvikového kurzu zameraného predovšetkým na turistiku a žiaci 3.A a 3.B triedy Kurzu ochrany človeka a zdravia na Hoteli Chemes na zemplínskej šírave. Počasie nám veľmi neprialo, ale napriek tomu sme si všetci odniesli nezabudnuteľné zážitky, ako napríklad padajúce stromy na Morskom oku. K dispozícii bol žiakom bazén, sauna, posilňovňa, takže vrtochy počasia nás nezaskočili.


PLODY JESENE

 

O výstavu Plody jesene sa postarali pani učiteľka Ing. Jozefína Javorská a Mgr. Anna Raffáčová. Do výstavy sa zapojili samozrejme aj naši žiaci. Každý priniesol, čo mohol a potom nasledovala malá vedomostná súťaž.


BESEDA PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA NARODENIA MARGITY FIGULI

 

20. októbra nás Knižnica Gorazda Dzvonického pozvala na malé pripomenutie si 100. výročia od narodenia známej slovenskej spisovateľky Margity Figuli. Zamestnankyne knižnice nám priblížili jej život i tvorbu.


BESEDY

 

V rámci projektu nás navštívili príslušníci Mestskej polície a Policajného zboru Slovenskej republiky. Má slúžiť ako preventívny prostriedok proti kriminalite mládeže. Dúfame, že si žiaci z tejto besedy zobrali do ďalšieho života ponaučenie.

Ďalšou besedou bola beseda s primátorom mesta s p. Záhorčákom, ktorý žiakom vysvetlil, prečo sa by sa mal volieb zúčastniť každý.

Žiaci 4.A triedy sa zúčastnili besedy so psychologičkou, ktorá sa hravou formou snažila poodhaliť tajomstvá ľudskej duše, jej problémy a spoločne nachádzať riešenie na ich riešenie.


MINIBU - ŠTUDENTSKÁ SPOLOČNOSŤ (klikni)


NÁVŠTEVA FILMOVÉHO PREDSTAVENIA JÁNOŠÍK

 

Kultúrne poukazy sme okrem iného využili aj na filmové predstavenie Jánošík, novinka slovensko-poľskej produkcie. Názory na film sa rôznili, ale radšej ako v škole sedieť...


PREZENTÁCIA

 

 

Naša CSOŠ sa prezentovala na Burze škôl, ktorá sa konala v októbri v Novej športovej hale v Michalovciach. Študenti pripravili pre záujemcov ukážky svojich prác, prezentovali svoje odbory hlavne prakticky, čo prilákalo veľa záujemcov. Takže tí, ktorí ešte váhajú a nerozhodli sa, kam ísť na strednú školu, poďte medzi nás a pripravte sa na svoje budúce remeslo naozaj kvalitne.


BESEDA SO SPISOVATEĽOM ANTONOM LAUČEKOM

 

Svoje literárne dielo nám zaujímavým rozprávaním prišiel predstaviť spisovateľ Anton Lauček z Černovej, autor viacerých krátkych próz pre dospelých ale hlavne mládež a autor literárnovedných a historických prác, ktoré mapujú obdobie 50. rokov. Veselými príhodami, ktoré môžeme nájsť v jeho knihách (Iba tak I., II., III., Opušťák, Keď lastovičky nemôžu lietať a iné)zaujal študentov. My sa tešíme na jeho ďalšiu návštevu.


UCHAĽÁK (klikni)


VEČIEROK 4.A TRIEDY 

 

20. novembra sa naši štvrtáci rozhodli, že na miesto stužkovej slávnosti si spravia malý večierok spojený s večerou a odovzdávaním stužiek. Pozvali naň pani triednu učiteľku Annu Šuličovú a riaditeľa školy pána Mgr. Mareka Balogha.


BAZÉN 

 

Vrámci telesnej výchovy žiaci našej školy počas novembra navštevovali bazén, kde si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Najlepším plavcom je Ján Šalacha z 1.B a zo žiačok Ingrid Pogáňová z 2.C.


BESEDY V MESIACI NOVEMBER 

23. novembra bola beseda v Knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach, ktorú zorganizovali pracovníci Občianskeho združenia Integra. Bola spojená s premietaním filmu s protidrogovou tematikou. Beseda sa konala vrámci týždňa boja proti drogám. Zúčastnili sa na nej žiaci 2.A a 2.C triedy.

 

24. novembra bola beseda na tému motivácia, ktorú viedol psychológ Mgr. Hruška..

V ten istý deň to bola aj beseda s colníkmi na tému: Špecifikácia mládeže, výskyt sociálnej patológie v zóne Schengenského pohraničného priestoru.

V tomto týždni to bola ešte beseda s pracovníčkou Úradu práce v Michalovciach, ktorá žiakom vyvetlila, ako postupovať pri hľadaní si zamestnania po skončení školy.

Na záver bolo malé šou, ktoré pripravili zamestnanci hraničnej polície. Účastníkom bol aj pes, ktorý je špeciálne vycvičení na hľadanie omamných látok. Všetko nám prakticky predviedli, čo bolo určite novinkou pre nás všetkých.


VÝCHOVNÝ KONCERT 

 

Dňa 25.novembra 2009 sme sa zúčastnili hudobno-výchovného koncertu „Čo je veľa, to je veľa!“, ktoré organizovalo OZ Škola života, v ktorom boli premietané filmy s protidrogovou tematikou. Zároveň sme si vypočuli hudobné ukážky v podaní speváka Jara Gaža zo skupiny Arzén. Koncert sa konal v sále Zlatého býka v Michalovciach.


ŠTUDENTSKÝ  ŠPERK  ROKA  2010

CECH ZLATNÍKOV A  KLENOTNÍKOV Slovenska zorganizoval v dňoch 13. a  14. apríla  v Bratislave už 14. ročník celoslovenskej súťaže „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA 2010“. Súťaže sa zúčastnili študenti stredných odborných škôl  zameraných na výrobu šperkov. Témou tohto ročníka bolo navrhnutie a  výroba náramku. Každoročne sa tejto súťaže úspešne zúčastňuje aj Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. I tento rok  sme potvrdili svojou účasťou silnú pozíciu a rešpekt škôl v rámci z celého Slovenska, zameraných na výrobu šperkov. Zuzana Hartošová, žiačka 3.ročníka, obsadila 3. miesto, pod odborným vedením majsterky OV Eleonóry Žeňuchovej. Odborná porota zložená z významných osobností z oblasti šperkárstva, umenia, kultúry a politického života, hodnotila výtvarný návrh, originálny nápad a celkové kvalitné spracovanie výrobku. Náročnosť tejto súťaže spočíva aj v tom, že šperk je zhotovovaný priamo, počas súťaže vo veľmi krátkom časovom limite. Originalita výtvarných nápadov i remeselné prevedenie súťažných šperkov žiakov CSOŠ sv. Cyrila a Metoda si získali uznanie a pevné miesto medzi zlatníckymi školami i odborníkmi v rámci Slovenska.

 


MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ

Dobrá spolupráca so Zemplínskym múzeom v Michalovciach sa opäť potvrdila pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Žiaci našej školy pod vedením zástupcu pre odborný výcvik Pavlom Steinerom pripravili pásmo, v ktorom prezentovali barokové šaty šité našimi žiakmi, a ktoré v súčasnosti patria múzeu. Múzeum pripravilo pre návštevníkov, hlavne žiakov základných a stredných škôl, program, v ktorom vystúpili aj naši žiaci. Predstavenie sa konalo v reprezentačnej miestnosti múzea a z kapacitných dôvodov ho opakovali každú polhodinu. Okrem šiat to boli aj tance z obdobia baroka s melódiami Johana Amadea Mozarta. Predstavenie sa stretlo so zvedavosťou divákov, ktorí si odniesli pekné zážitky pripomínajúce dobu minulú.

 


 

späť