Zaujímavosti zo života školy


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA


BESEDA V KNIŽNICI

Veľmi málo mladých ľudí dnes trávi svoj voľný čas s knihou v ruke. Aby sme zmenili ich názor a podnietili ich v čítaní, ktoré ich určite obohatí viac než sledovanie televízie, navštívili sme Zemplínsku knižnicu ešte raz a zúčastnili sme sa zaujímavej prezentácie knihy. Táto prezentácia mala názov (Ne)boj sa cigána! Svoju knihu nám prišiel predstaviť autor rovnomennej knihy Mgr. P. Horváth, ktorý nám porozprával o kultúre a zvyklostiach rómskej komunity. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci 3. B triedy s pani učitelkou Antonyovou.


KOČAP

Kurz ochrany človeka a prírody, v skratke KOČAP. Čo to vlastne je? Povinný kurz pre všetkých tretiakov, a my, čiže 3.A spolu s 3.B sme ho absolvovali v dňoch od 11. do 13. októbra. V utorok 11. okt. sme sa všetci stretli na hlavnej autobusovej stanici a odtiaľ sme sa autobusom doviezli až na Kamenec. Pár krokov po vlastných a stáli sme pred ubytovňou CHEMES. Roztriedili nás do izieb a my sme sa mohli konečne zbaviť nabalených tašiek. Presne o 10:30 sme sa znova zišli pred hotelom, nastúpení po triedach a spolu sme vyrazili na neďaleké futbalové ihrisko. Tam sme si pod vedením pána učiteľa Brhlíka, pani učiteľky Kudláčovej a majstrov odborného výcviku pána Hrehu a pani Macikovej precvičili hod granátom, streľbu zo vzduchovky a zásady prvej pomoci. Nasledoval návrat na ubytovňu a voľný program až do večere, kde najlepšie výkony boli odmenené sladkosťami. Na ďalší deň, hneď po raňajkách, sme sa vybrali na Vinné jazero. Šli sme skrátenou cestou, čo v preklade znamená, že sme sa trmácali po kameňoch a štverali sa do kopcov. Štyridsať minút chôdze a konečne sme došli na miesto. Ešte pár minút na oddych, posledné pokyny a slovo: ŠTART! Nato sme sa my, tretiačky, rozbehli a súperili, ktorá skôr dorazí do cieľa. Vďaka tomu sme zistili čo je v nás a pritom sme si prezreli jazero zo všetkých možných aj nemožných strán. Posledné dievča dobehlo a vyrazila druhá várka, naši udatní tretiaci. Mali to o niečo ťažšie, pretože museli bežať dve kolá. Napriek tomu sa držali výborne. Konečne dobehol posledný bežec a my sme si mohli ísť oddýchnuť. Ale čo by to bol za oddych bez poriadneho kúpeľa. Tohto názoru bol aj odvážlivec, ktorý sa kvôli stávke polonahý hodil do studenej vody. Nápad možno trochu hlúpy, ale čin veľmi odvážny.Cesta na ubytovňu trvala omnoho menej. Niekoho poháňal chlad zo studenej vody, iného obyčajný hlad. Najviac nás však hnala túžba čo najlepšie využiť posledný deň. Vo štvrtok ráno sme odchádzali nielen dobre naraňajkovaní, ale aj plní nezabudnuteľných zážitkov. Nikto si už ani len nespomenul na to, ako reptal, že na žiadny kurz nejde. Dokonca mnohým bolo ľúto, že sa to skončilo tak rýchlo.


STUŽKOVÁ 2.Dn - vlasová kozmetika a umeleckoremeselné práce

Dňa 4. novembra 2005 zorganizovali žiaci 2. Dn triedy pod vedením triedneho učiteľa Mgr. S. Holoniča slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek v reštaurácii IDEA.


NÁVŠTEVA GALÉRIE

    

Žiaci všetkých ročníkov pravidelne navštevujú rôzne výstavy a podujatia organizované v meste. Na obrázku sú žiaci 1. ročníka odboru zlatník a klenotník na výstave michalovského karikaturistu a maliara Jozefa Olšavského v Malej galérii MsKS, na výstave insitného umenia a na výstave akademického maliara Stanislava Bubána so žiakmi 2.B triedy odboru zlatník a klenotník, ktorého sa nám podarilo zastihnúť priamo na výstave a ktorý nám rád odpovedal na naše otázky.


VÝSTAVKA ŽIACKYCH PRÁC

Na škole učitelia, ale aj žiaci organizujú rôzne výstavky žiackych prác zo všetkých odborov. Toto je výstavka výtvarných prác s protidrogovou tematikou, kde vystavovali svoje práce z hodín estetickej výchovy pod vedením p. uč. Raffáčovej.


NÁVŠTEVA VÝCHOVNÝCH PORADCOV

28. 11. 2005 sa konal deň otvorených dverí pre výchovných poradcov základných škôl michalovského okresu.


UCHAĽAK 2005 (klikni)


SÚŤAŽ - ČO VIEŠ O ŠPORTE a OLYMPIZME

V stredu 30. novembra učiteľ telesnej výchovy Mgr. Eduard Brhlík prichystal pre žiakov malý kvíz s otázkami o športe.


SÚŤAŽ  KADERNÍČIEK

V stredu 30. novembra 2005 p. uč. J. Javorská a p. uč. Piroščáková pripravili pre dievčatá prvých ročníkov odboru kaderník súťaž v príprave účesov, ktoré dievčatá pripravovali z vlny a lepili na papier. Aj touto hravou formou sa naše žiačky pripravujú na svoje budúce povolanie. Vlastnej kreativite sa medze nekládli.


ŠTUDENTSKÝ PLES PRIATEĽSTVA (klikni)


BESEDA V KNIŽNICI

27. 3. 2006 sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej besedy v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického so spisovateľmi Vladikom a Čižmárikom. Táto beseda podnietila záujem o čítanie a literatúru.


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

8. marca na MDŽ naši kolegovia nezabudli na naše ženy - učiteľky, majsterky a všetky zamestnankyne školy. Aspoň malou kyticou chceli pripomenúť, že majú sviatok, že na ne myslíme a vážime si prácu, ktorú vykonávajú. 


CHEMICKÁ SÚŤAŽ

24. 4. 2006 sa uskutočnila vedomostná súťaž z chémie. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov z prvých ročníkov. Najúspešnejšia bola žiačka 1. B triedy Silvia Lazorová, ktorá zvládla test s úspešnosťou 60,3%. Najúspešnejší žiaci boli odmenení vecnými cenami.


SÚŤAŽ V PRÍPRAVE STUDENEJ KUCHYNE

Žiaci odboru kuchár mali aj v tomto polroku súťaž v príprave jedál studenej kuchyne. Ani jeden ročník sa nechcel dať zahanbiť a pri príprave studených pokrmov dokázali nielen svoju šikovnosť, ale aj fantáziu. Určite mi dáte za pravdu, že dobré jedlo nám chutí viac, ak aj dobre vyzerá na tanieri a láka nás už svojím vzhľadom.

Z 1. A triedy boli ocenení títo žiaci: 1. miesto Tomáš Kopor 2. miesto Erik Nyistor 3. miesto Vladimír Mikloš

V druhej skupine zvíťazili: 1. Rachelová Patrícia 2. Halapyová Mariana 3. Starostová Lenka 4. Vaľková Veronika

Tretia skupina mala týchto víťazov: 1. Lukáš Remecký 2. Miroslav Ladomirjak 3. Pavelka Štefan

Aj žiaci druhého ročníka predviedli svoje kuchárske umenie a pripravili pokrmy studenej kuchyne a takisto získali vecné ceny. 

1. miesto Ján Turcovský Ján Ješko Lukáš Kohút

2. miesto Michal Ladomirjak Marek Rudačko Pavol Katančik

3. miesto Lucia Komendová Martina Csokásiová

V treťom ročníku boli ocenení títo žiaci: 1. Juraj Kováč 2. Miroslav Lovás 3. Milan Halapy 4. Martin Sojka 5. Martin Bajus


CHARITATÍVNA ČINNOSŤ

Za samozrejme pokladáme charitatívnu činnosť, ktorej cieľom je rozžiariť úsmev na tvárach detí v detskom domove. Peknými darmi sme rozveselili deti z Detského domova v Medzilaborciach.


MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pred niekoľkými rokmi sme si všetci spoločne pripomínali 8. marec ako Deň žien, kedy sme vzdávali úctu všetkým ženám i matkám za ich obetavosť a pracovitosť. V posledných rokoch síce tento sviatok upadá do zabudnutia, ale my sme nezabudli a v tento deň sme sa rozhodli poďakovať sa aspoň niektorým ženám. Bohatým kultúrnym programom sme potešili obyvateľky Domova dôchodcov v Michalovciach - peknými piesňami, úprimnými slovami vďaky sme si uctili ich prebdené noci a upracované ruky. Žiačky speváckeho a literárno-dramatického krúžku im takto dali snáď najkrajší dar - úprimné poďakovanie, ktoré si naozaj zaslúžia.Spríjemniť všedné dni našim starším spoluobčanom sa podarilo vďaka kultúrnemu programu, ktorý pripravili p. učiteľka Javorská a zástupca pre odborný výcvik p. Steiner. Úsmev sa striedal so slzičkami. My sme boli radi, že sme potešili srdiečka ľudí, v ktorých šľapajách teraz pokračujeme my. 


VÝSTAVY ŽIACKYCH PRÁC

Týždeň pred veľkou nocou zavládla aj na našej škole jarná predveľkonočná nálada. Dievčatá, ktoré majú vzťah k aranžovaniu a dekoratívnej tvorbe mali možnosť využiť svoje estetické cítenie pri tvorbe jarnej ikebany. Svoje práce napokon vystavili vo vstupnej predsieni školy. Najoriginálnejšie nápady boli ocenené. 

1. miesto získala Darina Ihnátová z 1. Dn

2. miesto Jana Šepeľáková z 2. A

3. miesto Beáta Buzová z 1. Dn

Okrem toho p. učiteľka Raffáčová so svojimi žiačkami na hodinách estetiky a úžitkového výtvarníctva pravidelne zorganizuje výstavky žiackych prác, ktoré nám aj týmto spôsobom skrášľujú naše prostrdie.


ĎEŇ UČITEĽOV

Malým zadosťučinením pre nejednoduchú prácu našich pedagógov a majstrov bolo malé posedenie, kedy sme si pospomínali na zaujímavé chvíle, posťažovali sa, robili si plány do budúcnosti.


KONCERT

Symfonický orchester Toccatta nám spríjemnil predpoludnie svojim vystúpením dňa 18. 5. 2006 – žiaci našej školy si vypočuli zaujímavé koncertné vystúpenie tohto orchestra v priestoroch MsKS v Michalovciach.

Veríme, že sa v nich prebudil záujem o vážnu hudbu a možno zmenia aj repertoár svojich obľúbených skladieb.


ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA


LAUGARICIO 2006 (klikni)


ROLANDOV HREBEŇ (klikni)


ROZLÚČKA S MATURANTAMI

Tak ako každý rok aj tento sme sa pred maturitnými skúškami na školskom dvore slávnostne rozlúčili s maturantmi, aby sme im popriali veľa úspechov na skúškach. Maturanti si pripravili maturitné tablá, rozlúčili sa s mladšími žiakmi aj s vyučujúcimi nielen úprimnými slovami, ale aj peknými piesňami.


SVET ROZPRÁVOK

Dňa 23. 5. 2006 sa uskutočnila akcia pod názvom Svet rozprávok, ktorej sa zúčastnili dievčatá z 3. A triedy odboru kozmetik, 1. Dn odboru vlasová kozmetika a odevníctvo. Dievčatá mohli využiť svoju kreativitu a fantáziu pri stvárňovaní rozprávkových bytostí- úlohou kozmetičiek bolo nalíčiť modelky pre Snehovú kráľovnú, Jar, Noc, Flóru a Oceán. Kaderníčky vytvorili nápadité účesy a odevníčky sa postarali o kostýmy a vhodné kulisy, ktoré vytvárali rozprávkové prostredie. Výstava trvala do konca týždňa, bola doplnená zlatníckymi výrobkami a sprístupnená všetkým žiakom našej školy. Všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto výstavy porota odmenila vecnými cenami.

 

späť