Zaujímavosti zo života školy 2006 - 2007


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA


NÁVŠTEVA KNIŽNICE

9. októbra navštívili žiaci prvých ročníkov (1. A, 1. B) Knižnicu Gorazda Zvonického v rámci vyučovania slovenského jazyka s učiteľmi Mgr. Annou Raffáčovou a Mgr Marcelom Lobom. Zamestnankyňa knižnice informovala žiakov o chode knižnice. Žiaci navštívili všetky oddelenia a rozšíria rady čitateľov.


BESEDA SO ZAMESTNANKYŇOU BANKY


NÁVŠTEVA GALÉRIÍ

Žiaci 2. B odboru zlatník a klenotník navštívili Galériu pri MsKS v Michalovciach 11. októbra. Prezreli si na skle maľované, ale aj kresby a maľby učiteľky ZUŠ v Michalovciach Martiny Michalovovej.

V septembri žiaci 1. C nadstavbového štúdia umelecko-remeselné práce si prezreli práce rodáka z MIchaloviec p. Balogha v Malej galérii pri MsKS v Michalovciach.


BESEDA SO SPISOVATEĽMI V MESTSKEJ KNIŽNICI

17. októbra 2006 sa žiačky nadstavbového štúdia triedy 2. D odborov vlasová kozmetika a odevná výroba zúčastnili besedy so sposovateľmi, ktorú organizovala Mestská knižnica Gorazda Zvonického Michalovce. Vypočuli si začiatky, radosti i starosti súčasných spisovateľov. Autori Rút Lichnerová, Judita Kaššovicová a p. Bendzák. Predstavili nám svoje nové i staršie tituly a podelili sa s nami o svoje skúsenosti. My sme zase odišli bohatší o nové skúsenosti.


PREZENTÁCIA TUŠICE, KOŠICE, PREŠOV (klikni)


DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY (klikni)


OCENENIE VERONIKY KADLICOVEJ

18. októbra 2006 si bola naša žiačka prevziať cenu za 3. miesto v Krajskej súťaži literárnych textov pre obrady a slávnosti v Košickom kraji v 2. kategórii Úvaha na voľnú tému.


UCHAĽÁK 2006 (klikni)


STUŽKOVÁ  2.D - vlasová kozmetika a odevníctvo (klikni)


STUŽKOVÁ  4.A - kuchár a kozmetička (klikni)


BESEDA SO SPISOVATEĽOM

 

Jozef Valiska oboznámil našich žiakov so svojou novou knihou Lásky vojnového zajatca. Kniha vzbudila u žiakov veľký záujem a je to malý krôčik, ako si pri dnešnom pretechnizovanom svete nájsť aspoň malé miesto pre čítanie.


RECITÁTORKA JANKA ŠEPEĽÁKOVÁ

V recitačnej súťaži, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko, Horovov Zemplín, získala žiačka 3.A triedy Jana Šepeľáková 2. miesto v kategórii žiakov SOU. Je to už jej druhé ocenené miesto. Robí radosť hlavne sebe, svojej rodine, škole a pani učiteľke Raffáčovej, ktorá ju na súťaž pripravila.


BESEDA S ÚČASTNÍKMI 2. SVETOVEJ VOJNY

 

V rámci hodín dejepisu, navštívili žiaci 1.B a 1.A besedu s pamätníkmi 2. svetovej vojny. Zaujímavá beseda priblížila žiakom tieto udalosti a zároveň bola mementom, aby sa tieto hrôzy nezopakovali, ale aby sme na ne nezabudli.


SÚŤAŽ V PRÍPRAVE JEDÁL STUDENEJ KUCHYNE - 2.A

Merať si sily nemusia študenti zákonite iba v športe. Porote predviedli, že sú zruční i v kuchyni. Naši budúci kuchári pripravili misy, chlebíčky a šaláty, ktoré lákali nielen okom. Na pohľad pekné a v ústach vynikajúce. Veríme, že sa v praxi uplatnia a budú robiť dobré meno našej škole. Škoda, že si nemohli zmerať sily aj so žiakmi iných škôl na nejakom väčšom podujatí, pretože neboli pozvaní. Prečo? Nevieme.


ZDRAVOTNÍCKA SÚŤAŽ

Pani učiteľka Piroščáková a pani učiteľka Ing. Javorská zorganizovali zdravotnícku súťaž, kde s mohli žiaci skúsiť, aké to je pri podávaní prvej pomoci. To čo vedia a budú vedieť sa im v živote zíde, pretože nie jej nič horšie ako ľahostajnosť a nevedomosť.


DARUJTE VIANOCE (klikni)


KONIEC KALENDÁRNEHO ROKA

Vyvrcholením konca kalendárneho roka bola bohoslužba v Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach vo sviatok sv. Mikuláša, ktorý spestrili svojím vystúpením aj žiaci našej školy. Posledný pracovný deň sa pedagógovia lúčili so starým rokom. Posedenie im spestrili aj žiaci.


ŠTUDENTSKÝ ROZPRÁVKOVÝ PLES (klikni)


SÚŤAŽ KOZMETIČIEK

 

Naše kozmetičky, žiačky 2. a 3. ročníka sa popasovali v súťaži dekoratívne líčenie. Najlepšie práce boli odmenené diplomom.


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Charitatívnou činnosťou sa naša škola zaoberala stále. Tentokrát pripomenuli sviatok žien v domove dôchodcov v Michalovciach. Symbolický kvietok odovzdali ženám pani učiteľka Ing. Javorská a pani zástupkyňa Ing. Kapitanová.

 


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Do školského kola SOČ sa zapojili žiačky Erika Hangyaková, Nikoleta Mihálková a Renáta Mihalková s prácou Poďme tam, kde sa doteraz dejú zázraky pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Raffáčovej a Matej Michalička s témou šperkárstva. Do oblastného kola postúpili dievčatá, ktoré vo svojej kategórii kultúra, umenie, odevná tvorba obsadili prvé miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá nesklamali ani v krajskom kole, kde v tvrdej konkurencii získali 1. miesto a postúpili so celoslovenského kola. Blahoželáme.


BESEDA  NA  EKUMENICKÚ  TÉMU

V stredu 28. marca sa žiaci 2.B a 2.C zúčastnili v budove Eparchiálnej rady pravoslávnej cirkvi v Michalovciach besedy s o. Seničom o ekuménii. Žiaci, ale aj ich triedni učitelia si vypočuli naozaj zaujímavú besedu o vzťahoch medzi jednotlivým katolíckymi i nekatolíckymi náboženstvami, ale aj o vzťahu mládeže k náboženstvu, o vplyve médií a hľadali spoločne cestu, ako odolať pokušeniam dneška a stať sa človekom, pre ktorého je na prvom mieste láska a porozumenie. 


MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  UČITEĽOV (klikni)


PUTOVNÝ VLAK

24. apríla 2007 navštívili naši žiaci putovný vlak, ktorý mal pripomenúť transporty našich spoluobčanov do koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny. Silné emotívne zážitky si odniesli žiaci i učitelia a aspoň takým malým kúskom si pripomenúť chvíle, ktoré sa radšej nemali stať a veríme, že sa už nikdy nezopakujú. 


ÚČELOVÉ CVIČENIE

Aspoň niekoľkými fotografiami by sme chceli priblížiť atmosféru na účelovom cvičení, ktoré sa konalo 3. apríla 2007. Žiaci si preskúšali topografické, zdravotnícke zručnosti a samozrejme, najobľúbenejšia disciplína - streľba zo vzduchovky. Cvičenie sa konalo na Zemplínskej šírave - Prímestskej oblasti.


BESEDA V KNIŽNICI

Knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach nás opäť pozvala na besedu do svojich priestorov, tentokrát na besedu so spisovateľmi, ktorí sa narodili a vyrastali na Zemplíne p. Sabolovou a p. Vladikom. Spisovatelia priblížili študentom svoju tvorbu, svoje začiatky, ale prezradili im aj svoje plány do budúcnosti. Žiaci navštívili besedu vrámci hodím slovenského jazyka a literatúry.


ROLANDOV HREBEŇ 2007

Naše kaderníčky a kozmetičky sa pripravovali na vyvrcholenie ich celoročného snaženia, na prehliadku a súťaž vo vlasovej tvorbe - Rolandov Hrebeň v Bardejove. Nestratili sa ani v silnej konkurencii a dokázali vykúzliť naozaj zaujímavé účesy, veď nakoniec, posúďte sami...


MATURITA 2007

Vyvrcholením celoročného snaženia našich štvrtákov sú aj maturitné skúšky. Aj tohto roku im predchádzala príprava tabla, rozlúčka, akademický týždeň a samotná maturita. Ako to chodí u nás, vám priblížia nasledujúce fotografie.

Vyspievať si nejakú almužnu chodia študenti po triedach, v zborovni, ale aj na ulici,

slávnostná rozlúčka na dvore školy,

ale aj praktická časť maturitnej skúšky našich kuchárov,

odovzdanie diplomov a kníh pre študentov, ktorí reprezentovali našu školu i posledné stisnutie rukou po ukončení ústnej časti.


PROJEKT BAROKO (klikni)


MAĎARSKO - termálne kúpalisko

Všetkých žiakov našej školy, ktorí sa aktívne zapájali do školských a mimoškolských aktivít a úspešne reprezentovali našu školu čakala na konci roka odmena – zájazd do Maďarska. Vďaka krásnemu počasiu si na kúpalisku dosýtosti mohli vychutnať to, po čom každý túži v letných horúčavách – slnko a vodu. S učiteľmi E. Brhlíkom, L. Čarným, P. Steinerom a vedúcou zájazdu J. Belanskou si užili kopec srandy na suchu i vo vode. Hrali volejbal, striekali sa vodnými pištoľami, potápali sa, šantili, výskali..., akoby úplne zabudli, že sú stredoškoláci. Najväčší zážitok bol pri súťaži v plávaní pod vodou, pri ktorom žiaci porazili najlepšieho moreplavca L. Čarného.


TELOVÝCHOVNÝ KURZ

29. – 31. mája 2007 sa uskutočnil telovýchovný kurz na Zemplínskej Šírave v stredisku Kamenec na hoteli Chemes. Činnosť žiakov na jednotlivých stanovištiach prebiehala podľa vopred vypracovaného plánu, ktorý pripravil vedúci kurzu Mgr. E. Brhlík. A žiaci veru mali čo robiť, aby si súťaživou formou zmerali svoje sily v rôznych športových disciplínach.


ROZLÚČKA S TRETIAKMI

Kolobeh života je pestrý. Aj tento rok sme sa rozlúčili s našimi študentmi, ktorí záverečnými skúškami ukončili pôsobenie na tejto škole. Z viacerými sa stretneme v budúcom školskom roku v nadstavbovom štúdiu. Žiaci 3.B - odbor kaderník a zlatník a klenotník a 3.C - odbor kaderník sa rozlúčili so spolužiakmi i učiteľským zborom. 


TURNOV 2007


ŠPORTOVÝ DEŇ

Vyvrcholením školskej aktivity býva okrem poslednej bohoslužby a odovzdávania vysvedčení aj športový deň, kedy žiaci medzi sebou, ale aj s učiteľmi merajú sily najradšej vo futbale. Tento rok to bolo v prospech študentov.


späť