Zaujímavosti zo života školy 2010 - 2011

 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

Dočkali sa študenti, ale aj všetci pedagogickí zamestnanci. Koniec školského roka. Je to čas na malú rekapituláciu, ale to si musí urobiť každý sám. Po slávnostnom nástupe, príhovore riaditeľa školy Ing. Stanislava Štefaniska boli diplomom a knihou odmení tí, ktorí si to zaslúžili či už prospechom, vzornou dochádzkou, či reprezentáciou školy v rôznych oblastiach. Nakoniec prišlo to najdôležitejšie - študenti dostali koncoročné vysvedčenia a prázdniny sa mohli začať. Tak nech každý načerpá dostatok síl do nového školského roka.


ŠPORTOVÝ DEŇ

Predposledný deň školského roka patril športovému dňu. Aj keď športom číslo jedna bol futbal, žiaci sa venovali aj bedmintonu a volejbalu. Najlepší hráči boli odmenení diplomom. Pod palcom to mal učiteľ telesnej výchovy. Do hry sa zapojili nielen chlapci, ale futbal si skúsili aj odvážne dievčatá, ale hlavne, že sme všetci obišli bez zranenia.


ROZLÚČKA S UČEBNÝM ODBOROM

Záverečnou skúškou ukončili naši žiaci III.B odborov kaderník a zlatník a klenotník štúdium trojročného učebného odboru. Okrem príhovoru riaditeľa sa prihovorili aj zástupcovia žiakov, ktorí poďakovali za to, čo im škola dala. Nechýbali ani slzičky, ale nevadí, veď sa uvidíme na začiatku školsského roka v nadstavbovom štúdiu, ktoré sa končí maturitou.


ZAHRANIČNÁ NÁVŠTEVA

V mesiaci apríl nás navštívila delegácia zahraničných študentov, žiakov a učiteľov z viacerých krajín európskej únie, pod vedením riaditeľa cirkevnej ZŠ v Michalovciach. Hostia sa oboznámili s prácou našich žiakov na jednotlivých úsekoch odborného výcviku - kozmetik, kaderník, zlatník a klenotník. 


ÚČELOVÉ CVIČENIE

5. júna 2011 sa konalo účelové cvičenie, ktorého organizátorom bol učiteľ telesnej výchovy Mgr. Marcel Vaľo. Tak, ako býva zvykom, žiaci sa dozvedeli základné informácie z topografie, zdravotníckej prípravy, zahádzali si granátom na cieľ a zastrieľali zo vzduchovky. Nechýbalo občerstvenie a loptové hry.

 

RUSKÁ TELEVÍZIA SOYUZ OBDIVOVALA TRADIČNÉ RUSKÉ UMENIE NA NAŠEJ ŠKOLE

Ruská televízia Soyuz sa vo svojich programoch tematicky orientuje na rozvoj tradičných morálnych hodnôt človeka a tradícií ruskej histórie a kultúry doma i v zahraničí. Dôkazom toho bola prítomnosť režiséra Andreja Polushina na našej škole, ktorý si pre svoj dokumentárny film vybral práve prostredie a atmosféru vyučovacích hodín na našej škole.

            Hoci sa školský rok pomaly blíži ku koncu, záujem žiakov o školské aktivity neutícha. 13. júna 2011 SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach ožila tradičným ruským výtvarným umením na netradičnej hodine úžitkového výtvarníctva. V rámci medzipredmetových vzťahov splynuli hudobná výchova, výtvarná výchova a výučba ruského jazyka do jedného spoločného zážitku. Témou boli palechské kazety, žostovské podnosy a umenie chochlomy.

 

 

            Umenie majstrov Palecha sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie od 13. storočia. Ručne zhotovené čierne lakované kazety, šperkovnice boli zdobené očarujúcimi obrázkami rozprávkových motívov. Žostovské podnosy sa vyrábali v dedine Žostovo pod Moskvou od 19. storočia. Používali sa pod samovar alebo šálku čaju. Sú to kovové lakované podnosy čiernej farby so žiarivou kvetinovou ornamentikou. V 17. storočí v Chochlome, neďaleko Nižného Novgorodu, vzniklo umenie realizované ako dekoratívna výzdoba na drevenom riade najčastejšie v červených a zlatistých tónoch na čiernom alebo zlatistom podklade. Ornamentálne motívy na drevených miskách, pohárikoch a lyžičkách znázorňujú plody jahôd a jarabiny, kvitnúce konáre, zriedkavejšie sú to vtáky a iné zvieratá.

            Vyučovacej hodine predchádzala bohatá teoretická i praktická príprava. Žiaci sa zoznamovali s úžitkovými predmetmi tradičného ruského umenia s technikou lakovanej maľby prostredníctvom internetu a prezentácií. Súčasťou prípravy bolo aj zhromažďovanie artefaktov ruskej kultúry, ktoré boli počas práce vystavené.

 

            Vlastnú kreativitu žiaci uplatnili pri zdobení matriošiek, podnosov kaziet a iných predmetov typickými motívmi zvieracích alebo fantastických rozprávkových bytostí, rastlinnou a kvetinovou ornamentikou. Vlastný výtvarno-estetický prejav sprevádzal spev známych ruských pesničiek.

            Z vytvorených diel vznikla aj výstavka, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom a zanechala v žiakoch hlboký umelecký zážitok.

            Nechýbala ani konfrontácia ruského folklóru s domácim prezentovaná krojmi a ľudovými piesňami za doprovodu harmoniky. Ľudové kroje a spevy režiséra nesmierne zaujali.

 

O tom, že ruskou kultúrou, umením a spevom sa žije i na Slovensku sa presvedčil sám režisér, ktorý vysoko ocenil prácu pedagógov a žiakov v rozvoji ruského jazyka, kultúry a umenia, ako aj celej psychosomatickej stránky človeka.

 


DEŇ DETÍ (klikni)


ROZLÚČKA S MATURANTAMI

V tomto školskom roku sa s nami rozlúčili maturanti z IV.A odboru kuchár a kozmetik a žiaci II.B nadstavbového štúdia odborov vlasová kozmetika a spoločné stravovanie. Súčasťou rozlúčky je aj návšteva zborovne, ocenenie najlepších žiakov, príhovor pána riaditeľa i žiakov a malý kultúrny program. Nesmieme zabudnúť dodať, že sa našim maturantom podarilo aj úspešne zmaturovať.


ROLLANDOV HREBEŇ - BARDEJOV 2011

 Medzinárodný veľtrh kaderníctva a kozmetiky

    Otvorené majstrovstvá Slovenska v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike sa konali 29.aprila v Bardejove. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 žiakov zo Slovenska i zo zahraničia.

    Našu školu úspešne na tejto súťaži reprezentovali žiaci odboru KADERNÍK a KOZMETIK. Žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali pod odborným vedením svojich majsteriek odbornej výchovy. O zodpovednej príprave svedčia aj dosiahnuté umiestnenia.

    V kategórii dekoratívneho líčenia „JAPONSKÁ GEJSHA“ získala Iveta GERGELOVÁ 1. miesto. Aj žiačky odboru KADERNÍK zaujali porotu a divákov svojim nápaditým prevedením svadobného účesu.

      Odborná porota, v ktorej figurovali aj renomovaní odborníci z Prahy, hodnotila kvalitu práce zodpovedajúcu kritériám súťažnej disciplíny ako aj celkový vzhľad modelu. Náročnosť súťaže spočíva v tom, že súťažiaci je vo svojej disciplíne obmedzený veľmi krátkym časovým limitom. Úspechy žiakov SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce na potvrdili kreativitu a odbornú zdatnosť, ktoré sú dobrým základom pre ich profesionálnu kariéru po absolvovaní štúdia. Zároveň sa tejto významnej prezentácie zúčastnili v hojnom počte žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie.


JARNÉ UPRATOVANIE

Pri príležitosti celoslovenskej akcie "Vyčistíme si Slovensko" sa naši žiaci dňa 14.4.2011 zúčastnili upratovania v okolí i priestoroch školy z tried 1.A, 1.B, 3.A. Žiaci upratovali areál školy a ulice Tehliarská a Zámočnícka. Akcie sa zúčastnilo 50 žiakov pod dohľadom p. učiteľky Ing. Belanskej p. učiteľa Mgr. Vaľa.


UKÁŽKA PRE AUTOOPRAVÁROV

29. marca 2011 sa mohli prísť pozrieť naši budúci záujemcovia o odbor autoopravár, ako bude vyzerať ich miesto odborného výcviku. Na vlastné oči sa mohli presvedčiť, čo je ozajstná práca automechanika. Milým prekvapením bola výstava autoveteránov, pretože študenti sa okrem opráv súčasných automobilov budú venovať aj oprave a renovácii auto a motoveteránov.


 PEER AKTIVISTI

V rámci projektu Poznaj a pomáhaj , ktorý prebiehal od septembra tohto školského roka absolvovali žiaci našej školy aj sociálno-psychologický výcvik peer-aktivistov v oblasti drogových závislostí. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach vydalo všetkým žiakom, ktorí boli vyškolení a zúčastnili sa aj 2-dňového pobytu na Zemplínskej šírave osvedčenie, na základe ktorého môžu pomáhať pri riešení problémov pri primárnej prevencii drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.


RYBACIE ŠPECIALITY

Žiaci druhého ročníka nadstavbového štúdia spoločné stravovanie si v rámci odborných predmetov vyskúšali prípravu jedál z rýb. Na stole nechýbal pravý losos, kaviár, rybacia pomazánka z údenej makrely, morské plody a rybacia polievka zo štyroch druhov rýb a samozrejme prílohy.


ŠTUDENTSKÁ SPOLOČNOSŤ  MALY BUF (klikni)


 RUSKÉ SLOVO

V tomto školskom roku sa konal už 5. ročník súťaže v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom Ruské slovo. Krajské kolo, na ktorom nás reprezentovali žiaci našej školy sa konalo 21.marca 2011 v priestoroch ZŠ na Ulici T.J.Moussona. Tento ročník je organizovaný na počesť 50. výročia letu prvého človeka do vesmíru. Jednou zo súťažných disciplín je aj výtvarná súťaž na tému "Snívame o vesmíre." Do súťaže sme zaslali tieto výtvarné práce našich talentovaných žiakov. V kategórii poézia súťažila Alena Tomková z I.A triedy, v kategórii próza žiačka tretieho ročníka Anna Tomková. Pekné tretie miesto v kategórii skupinový spev získali Michaela Fenciková z II.A a Anna Tomková z III.A triedy, ktoré postúpili aj na celoslovenské kolo súťaže do Košíc. Srdečne blahoželáme.

 

Vo výtvarnej súťaži sa na 3. mieste umiestnila Zuzana Hartošová z I.C odbor umeleckoremeselné práce.

 

Ukážky ďalších výtvarných prác (klikni)


 

PREHLIADKA  NÁPADOV A FANTÁZIE  NA MEDZINÁRODNÝCH  MAJSTROVSTVÁCH

Dňa 6. marca 2011 sa konali v maďarskom Miskolci Medzinárodné majstrovstvá v kaderníctve, kozmetike a nechtovom dizajne, na ktorých sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Toto výnimočné podujatie bolo pre nás nesmiernym prínosom, čo sa týka profesionality, ale rovnako aj estetických zážitkov.Mali sme možnosť vidieť a porovnať prácu mnohých skúsených odborníkov, ale aj začínajúcich kaderníkov a vizážistov.Oboznámili sme sa s novými postupmi a trendmi v oblasti vlasového dizajnu a kozmetiky, obdivovali sme pestrosť a rôznorodosť súťažných modelov. Naši žiaci pochopili, že pri podobných podujatiach je dôležité vedieť sa zorientovať v pracovnom chaose, že je potrebné rýchlo a pohotovo reagovať na vzniknuté záťažové situácie. Jedine nácvikom a účasťou na rôznych súťažiach podobného typu nadobudnú súťažiaci istotu a čiastočne sa odbúra aj tréma z verejného vystúpenia. Opäť sme sa utvrdili v poznaní, že v profesii kaderníka a vizážistu nesmierne dôležitú úlohu zohráva kreativita a fantázia. Čím zaujímavejšie sú predstavy, tým väčší je predpoklad že vznikne jedinečný a výnimočný model. Nadšení z farebnej krásy prepojenej estetikou a extravaganciou, sme ukončili tento zaujímavý deň s veľkou dávkou inšpirácie a odhodlaním preniesť kus exotiky a výnimočnosti aj do bežného pracovného dňa.


BESEDA S TEBOU O TEBE

Dňa 17. marca 2011 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda pod názvom S tebou o tebe. Besedy sa zúčastnili študentky prvého a druhého ročníka v rámci maturitného predmetu zdravoveda. Beseda bola zameraná na anatómiu ľudského tela a jeho fungovanie. Jej cieľom bolo  priblížiť účastníčkam besedy fyziologické zákonitosti a prejavy ľudského organizmu v období puberty a dospelosti.  Okrem poznatkov získavaných na hodinách zdravovedy, mali tak študentky  možnosť nadobudnúť hlbšie vedomosti spojené s touto pre nich nanajvýš aktuálnou témou z úst lektorky Márie Čollákovej. Nechýbal ani priestor na diskusiu o najaktuálnejších otázkach k danej téme.           

Študentky odchádzali z besedy plné spokojnosti, nových poznatkov a zároveň zdôraznili, že by prednášky a besedy takéhoto druhu privítali častejšie J.

Všetko, čo sa na besede dozvedeli, formou referátu spracovala Daniela Popovičová, žiačka II.A triedy.

 


Literárne SÚŤAŽE

Zemplínske pero 2010  Regionálnej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe v oblasti poézie i prózy sa tohto roku zúčastnilo viac žiakov z našej školy ako minulý rok / v III. Kategórii študentov gymnázií a stredných odborných škôl sa v oblasti prózy sa na 2. mieste umiestnila Lucia Ferková z 3.B triedy a v oblasti poézie 3. miesto získal Viktor Lisničuk z 1.B triedy/. Tento školský rok nám pribudli nové talenty: Mirke Iškyovej z I.C sa zapáčila tvorba pre deti a zapojila sa do súťaže milou rozprávkou o slimáčikovi Spomalenom, Lukáš Legeza z I.A si otvoril srdce pre ľúbostnú lyriku, Dominika Stretavská z I.A sa taktiež ponorila do seba a v poézii odkrýva svoje podoby, verná próze ostáva Lucia Ferková z I.C, ktorá pútavým spôsobom opísala „hamburgerovú lásku“.

Ruže mojej duše 2010  Taktiež regionálna súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe v oblasti poézie i prózy bola úspešná pre Jaroslava Šolca z III.A triedy a Mirku Iškyovú z I.C triedy, ktorí získali za svoje básne pochvalné diplomy.

Horovov Zemplín 2010  Dňa 10. 11. 2010 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese Horovov Zemplín. V kategórii stredných odborných škôl našu školu reprezentovala žiačka I.A triedy Alena Tomková.

ukážky (klikni)


TRIEDIME ODPADY V RÁMCI RECYKLOHIER

 

     Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

     Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

     V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená pri bočnom východe pri cvičnej kuchynke.

     Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

     Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

     Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

     Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

 

VIEME SI SPESTRIŤ VIANOCE ŠIKOVNÝMI RUKAMI

 

Dievčatá z 1.B sa postarali o to, aby vianočná atmosféra zavládla aj na našej škole a spestrili jedáleň svojimi vianočnými ikebanami.

 


NAŠI ŽIACI JUBILANTOM

 

V týchto predvianočných dňoch sa konalo v Domove dôchodcov na Hollého ulici v Michalovciach  stretnutie jubilantov, ktorí sa dožili pekného životného jubilea.

Stretnutie sa konalo v slávnostnej atmosfére, ktorú umocnili svojim kultúrnym programom „Na večurkoch“   žiaci CSOŠ sv. Cyrila a Metoda z Michaloviec. A veru bolo čo počúvať. Mnohí z oslávencov aspoň na chvíľu zabudli na svoje každodenné starosti, bolesti, či trápenia a pripomenuli si svoju mladosť a spomienky naň.

Žiaci spolu so svojimi pedagógmi „nakrucili smačne holubky“ a „napekli prekrasni medovniky“.

Pri  spoločne strávených chvíľach si aj žiačky  uvedomili, že teplo domova a blízkosť rodiny sa nedajú kúpiť. Vypočuli si osudy starkých, posedeli,  a v niektorých prípadoch aj poplakali. Ani sme sa nenazdali ako nám v príjemnej atmosfére rýchlo ubehol čas.

 

Spríjemnenie adventu  starým ľuďom je len kvapkou v mori, ktorou môžeme prispieť aj my s našimi žiakmi. Dávame im pocítiť, že aj napriek nezáujmu okolia, sa nájdu  ľudia, ktorí dokážu oceniť krásu šedín, povzbudiť ich do ďalších rokov a vysvetliť im, že život  v každom veku má svoju hodnotu.

 


STUŽKOVÁ IV.A

 

Trochu netradičnú stužkovú zorganizovali žiaci IV.A triedy odborov kuchár a kozmetik. Všetky náležitosti s ňou spojené vykonali v triede a hotovo. No i takto sa dá, ale či je to pravé orechové, to už musia posúdiť žiaci sami.

 


MIKULÁŠA V KOŠICIACH

V predvečer sviatku sv. Mikuláša sa v Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach uskutočnilo Predvianočné pásmo kolied, umeleckého slova a dramatizácie. S bohatým programom sa predstavili i žiaci našej školy, ktorí nezabúdajú na tradície našich predkov. V pásme Kračun na valale zaspomínali na to ako naši prarodičia oslavovali príchod Spasiteľa, čo nesmelo chýbať na sviatočnom stole, i to ako gubaši chodievali po dedine za spevu kolied a vinšov. Starším pripomenuli časy ich mladosti a mladším priblížili nepoznanú vianočnú atmosféru a ľudové zvyky sviatočných dní na Zemplíne.

 


SVIATOK SV. MIKULÁŠA

 

To, že svätý Mikuláš obdarúvaval všetkých bez rozdielu - dobrých i zlých - sme si pripomenuli tohto roku nie v chráme, ale v priestoroch školy. Žiaci a učitelia sa vďaka krátkemu, ale peknému pásmu dozvedeli, kto to sv. Mikuláš vlastne bol a ako vznikla táto tradícia obdarovávania. Keďže nikto nie je len zlý alebo len dobrý, dostali všetci sladkú odmenu, ale zároveň uhlie. Ďakujeme žiakom I.A triedy, Mgr. Erike Antonyovej a Mgr. Zuzane Ondovčínovej, ktorí nám toto milé predstavenie pripravili.

 


ČERVENÉ STUŽKY

 

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Od 8.9. 2010 do 1. 12. 2010 sa žiaci našej školy zapojili do týchto aktivít:

 

  „Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 2010“

 • celoslovenská výtvarná súťaž

 • tvorba a nosenie červených stužiek od 24.11. - 1. 12.2010

 • umiestnenie  plagátu na viditeľnom mieste

 • zhotovenie nástenky

 • rozhlasová relácia STOP AIDS

 • vedomostný test - AIDS/HIV

 • dotazník

 

Kampaň Červené stužky vyvrcholila  1.12. 2010 na Svetový deň boja proti AIDS. Všetci žiaci školy tento deň nosili červené stužky.

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže boli odoslané 4 víťazne práce zo školského kola:

 1. miesto Jarka Hromadová  2.A

 2. Števko Olah 1. B

 3. Viky Antoniová 3.A

 4. Anička Tomková 3.A

 


BESEDA - PÚŤ DO SAnTIAGA DE COMPOSTELLA

 

22. novembra navštívila našu školu pani Petra Geletová, ktorá žiakom prvého nadstavbového štúdia premietla a porozprávala zaujímavý príbeh, kedy sa sama žena na základe sna odhodlala prejsť pešo 800 km do španielskeho pútnického miesta Santiago de Compostella. Porozprávala žiakom, ako to celé prebiehalo, kde nocoval, čo jedla, koho stretla ap.

 


STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ II.B triedy NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA

 

19. novembra žiaci II.B nadstavbového štúdia odborov vlasová kozmetika a spoločné stravovanie usporiadali malú stužkovú slávnosť v reštaurácii vo výškovej budove. Okrem žiakov sa na stužkovej slávnosti zúčastnili triedna učiteľka Ing. Jolana Belanská a riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko. Ako sme sa dopočuli zábava bola dobrá, veď je to okamih, ktorý sa natrvalo vryje do pamäti.

 

 

UCHAĽÁK ((klikni)


poďme rozumieť svojim peniazom, určite sa to oplatí

Časový harmonogram projektu:

8. 4. 2010 – 30.11. 2010

Ciele projektu:

rozvíjať  finančnú gramotnosť  žiakov našej školy a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň. Priniesť do školy zmysluplné učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Poskytnúť  žiakom informácie o finančnom trhu a jeho produktoch, aby sa u nich minimalizovalo riziko zlého rozhodnutia. Tento projekt ma poukázať aj na rastúcu osobnú zodpovednosť za finančné rozhodnutie“ a problematiku ako spravovať rodinné financie v čase finančnej krízy spolu s odporúčaniami ako zbytočne nemíňať a nezadlžovať sa. V rodinách s nedostatkom financií totiž aj jedno zlé rozhodnutie môže výrazne znížiť životnú úroveň a na dlhý čas dostať domácnosť do problémov, ktoré nie je schopná riešiť.

 

Cieľové skupiny:

Absolventi učebného odboru kaderník, zlatník a študijného odboru kuchár, kozmetik, vlasová kozmetika

Konkrétne aktivity projektu:

Osobný a rodinný rozpočet - Z čoho sa dá vyžiť - Ako si hľadať prácu - Ako komunikovať s bankou (DSS, úvery, fondy,  sporenie) - Základy investovania - Dane, poplatky, odvody - Poistenie ako finančná služba - Životné istoty a peniaze (ako vkladať peniaze,  ako ich chrániť)

 


HODINA DEŤOM

V piatok 12.11.2010 sa uskutočnila Celoslovenská verejná finančná zbierka ULIČNICA, do ktorej sa zapojila aj naša škola.

Do ulíc Michaloviec sa vybralo spolu 30 žiakov – dobrovoľníkov s pokladničkami. 

Spolu vyzbierali a na účet Hodina deťom poukázali 406,79  €.

Najlepšie si počínali žiačky 1.A  Dominika Sretavská a Gabika Baňasová s pokladničkou č. 0762. Vyzbierali 72,54  €.

Aj touto cestou by sme sa chceli z úprimného srdca poďakovať všetkým, ktorí prispeli.

Ďakujeme.

 


SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE

 

11.11.2010 sa konala školská súťaž žiačok 3. ročníka v účesovej tvorbe. Témou súťaže bol „SVADOBNÝ ÚČES“. Študentky preukázali a predviedli nadobudnuté zručnosti vo svojom odbore, mohli uplatniť svoju fantáziu a tvorivosť na rôznych druhoch vlasov a použiť rozmanité vlasové doplnky a vlasové ozdoby súvisiace so zadanou témou.

 

 Umiestnenie:

1. miesto: Dominika Kramerová

2. miesto: Zuzana Jusková

3. miesto: Dominika Balogová a Michaela Ružinová


Futbalovo-volejbalovo-stolnotenisový športový deň v Košiciach

 

...ani žiaci našej školy nezaháľali a 13.11.2010 sa zúčastnili 5. ročníka Pravoslaviády (športového dňa), ktorú zorganizovalo Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Podujatia sa zúčastnili žiaci I.A, II,B a III.A tried.

Na turnaji sa stretlo 14 tímov z pravoslávnych cirkevných obcí prešovskej a michalovsko-košickej eparchie (biskupstva). Do finále futbalového zápasu postúpil tím mládežníkov z PCO (pravoslávna cirkevná obec) Sobrance,  tím mládežníkov z PCO Košice a samozrejme my.  V zápasoch sme si zmerali sily aj s tímom otcov duchovných, ktorí čestne a vytrvalo bránili svoje pozície.

Chuť, energia, vytrvalosť a súťaživosť nám priniesli čestné tretie miesto vo futbale.

Víťaznému družstvu srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších športových zápoleniach!


HELOWEEN

Na príšery, strašidlá, zomby sa premenili naši študenti pri príležitosti sviatku Heloween. Vystrašili nič netušiacich spolužiakov, ale aj učiteľov. Bolo to malé spestrenie, ktoré nás odpútalo od každodenných povinností.


RUSKÝ FILM

V tomto školskom roku sme sa zapojili do 6. ročníka akcie pod názvom Ruský film - študenti prvého a tretieho ročníka si pozreli kreslený film "Bremenskie muzikanti", absolvovali malý kvíz a tí najšikovnejší aj nakreslili veselé scénky z tohto filmu.Príjemne sme sa zabavili a spestrili si hodiny ruského jazyka.


PREČO SOM NA SVETE RÁD

V termíne od 10. do 23. novembra 2010 je v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska sprístupnená pre verejnosť putovná výstava s protidrogovou tematikou Prečo som na svete rád/rada.Je to celoslovenská výstava najlepších výtvarných prác s touto tematikou.11. novembra si výstavu prezreli žiaci I.B a II.A.


RODINA MOJA BUDÚCNOSŤ

11. novembra sme sa zúčastnili ďalšej prednášky z cyklu Rodina-moja budúcnosť. Prednáška sa konala v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska , akcie sa zúčastnili triedy I.B a II. A.Besedu viedol duchovný otec Labanič na tému plánované rodičovstvo.


HOROVOV ZEMPLÍN

Dňa 10. 11. 2010 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese Horovov Zemplín. V kategórii stredných odborných škôl našu školu reprezentovala žiačka I.A triedy Alena Tomková.


DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Balzac kedysi povedal: "Čítať znamená tvoriť vo dvojici" -práve tento výrok nás inšpiroval k tomu, aby sme zorganizovali podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie. Piatich odvážlivcov sme zmenili na známe literárne postavy a pomocou ukážok sme spoločne hádali, z akých sú príbehov. Vrámci Dňa školských knižníc sme pozvali na besedu aj pána Ďaďovského, ktorý nás oboznámil so svojou knihou Život nevyjadríš jednou vetou.


ROZMÝŠĽANIE JE VEĽMI NÁROČNÉ!

Hľa, naši prváci sa už adaptovali! Absolvovali predsa dvojdňový adaptačný kurz, ktorý im závideli všetci ostatní žiaci, pretože po vyčerpávajúcom štvorhodinovom „ničnerobení“ – len uvažovaní o sebe, o svojich záujmoch, o svojich nových spolužiakoch, o nových učiteľoch, o novom prostredí školy ... sa už nemuseli venovať ďalším predmetom, mohli spokojne odísť domov.


DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

24 vybraných žiakov našej školy pomohlo uskutočniť dobrovoľnú zbierku „Modré nezábudky“ v uliciach mesta Michalovce. Zavŕšením tejto akcie bola beseda so psychológom Mgr. J. Urbanom na tému LÁSKA a s historikom Adzimom o jeho novo vydanej knihe o dedinke Miľpoš.


DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

16. október je Deň zdravej výživy - preto sme na našej škole pripravili ochutnávku zeleninových šalátov. Mohli sme si pochutnať na brokolicovom, talianskom, zimnom či gréckom šaláte. V rozhlasovej relácii sme sa dozvedeli o tom, čo nám nesmie v strave chýbať. Deň zdravej výživy pripravili pani učiteľky Šuličová, Javorská a Antonyová.


PROJEKT - ZELENÁ SENIOROM (klikni)


VÝCHOVNÝ KONCERT - SCHODY DO SEBA

V piatok 8.10.2010 si všetci žiaci našej školy vypočuli hudobno-výchovný koncert "Schody do seba"-schody boli v tomto programe metaforicky použité ako výber dvoch možných ciest životom- stúpať hore, padať dole.Na prvom mieste v našom živote by mala byť láska, rodina a priateľstvo. Dúfame, že práve toto tvrdenie ste si všetci z tohto koncertu odniesli.


JESENNÁ KREÁCIA

Pani učiteľka Mgr. Anna Raffáčová spolu s dievčatami z 2.A triedy povolili uzdu svojej predstavivosti a prichystali pre nás všetkých malé prekvapenie v podobe bytosti zaodetej v nezvyčajnej kráse.


RODINA - MOJA BUDÚCNOSŤ

Vrámci projektu "Rodina - moja budúcnosť" sme sa dňa 23. 9. 2010 zúčastnili besedy "Dorastanie do lásky", ktorá sa uskutočnila v Galérii ZOS Michalovce.


PLODY JESENE

V týždni od 27. septembra do 1. októbra 2010 bola v školskej jedálni sprístupnená výstavka plody jesene. Žiaci súťažnou formou mali spoznať čo najviac vystavených druhov ovocia a zeleniny. Najlepší Ján Šalacha z 2.B nadstavbového štúdia spoločné stravovanie bol odmenený knihou. Plody jesene poskytli naši učitelia pod dohľadom p. učiteľky Ing. Jozefíny Javorskej, Anny Šuličovej a Mgr. Anny Raffáčovej.


SRDCE AKO DAR

Podujatie, ktoré sa nieslo pod názvom SRDCE AKO DAR sa konalo sa v dňoch 27. a 28. septembra v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a dalo okrem iného priestor na prezentáciu remesiel. Názorná ukážka svedčí o tom, že
žiaci našej školy sa nedali zahanbiť a patrične reprezentovali svoje odbory. Množstvo ľudí obdivovalo názorne predvedenú zručnosť našich zlatníkov a dámy s potešením otestovali zručnosť našich budúcich kaderníčok a kozmetičiek. Škoda len, že sa nestihli predviesť aj naši kuchári... Ale veríme, že nabudúce si to vynahradíme...


TEÓRIA V PRAXI

Pri príležitosti 30.výročia založenia súboru SLNIEČKO žiaci našej školy upravovali účinkujúcich rôznych vekových kategórií - od jednoduchých účesov až po zložitejšie varianty, končiac makeupom. Overili si tak v praxi nadobudnuté vedomosti a zdokonalili sa v pracovnej zručnosti. Odmenou za ich prácu bol nezabudnuteľný estetický zážitok z kultúrneho vystúpenia súboru SLNIEČKO, konaného v dňoch 16. a17. septembra.ZÁZRAK MENOM MÁCHA

8.septembra 2010 o 10,00 hod. Knižnica Gorazda Zvonického zorganizovala výstavubr v priestoroch knižnice pri  príležitosti, kedy na jeseň tohto roku uplynú dve storočia od narodenia výnimočného básnika Karla Hynka Máchu. Výstavy "Zázrak menom Mácha" sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením učiteliek slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eriky Antonyovej a Mgr. Anny Raffáčovej.


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Oficiálny začiatok školského roku 2010 - 2011 na našej škole začal 2. septembra 2010 v areáli školy. K žiakom a zamestnancom sa prihovoril riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko, ktorý predstavil nových pedagogických zamestnancov, privítal nových prvákov a všetkým zaželal úspešný školský rok a za zriaďovateľa školy sa prihovoril tajomník pre pastoráciu, katechizáciu a cirkevné školstvo prot. Mgr. Pavol Novák.


späť