Zaujímavosti zo života školy 2007 - 2008


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA


BESEDA V  KNIŽNICI

10. októbra sa žiaci 2.C odboru vlasová kozmetika a umeleckoremeselné práce zúčastnili v Knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach besedy s košickým mladým autorom Radovanom Berkusom. Porozprával nám svoje skúsenosti s literatúrou, prečítal ukážku vlastnej tvorby a odpovedal na naše otázky. Píše péziu i prózu. 


DEŇ MLIEKA

Pani učiteľka Mgr. Miriam Hudymačová, koordinátorka prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov zorganizovala pri príležitosti dňa mlieka malé prekvapenie pre študentov a učiteľov. Počas veľkej prestávky na nich čakal pohár čerstvého mlieka, ktorým mohli zahnať smäd i hlad. Komu sa málilo, mohol vypiť, koľko mu hrdlo ráčilo a učitelia si ním mohli schladiť kávičku.


ÚČELOVÉ CVIČENIE

Jesenné účelové cvičenie sa nieslo v duchu pochodu a streľby zo vzduchovky. Pešo sme sa 21. septembra presunuli na Bielu horu, kde si všetci vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Prekvapili hlavne dievčatá, aj keď najviac problémov mali s nabíjaním, ale za pomoci vzorných inštruktorov z radu pedagógov, to bola hračka. Trofeje sme si neodniesli, ale pocit z pekného slnečného dňa.


KOČAP (klikni)


DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

16. október je Medzinárodným dňom zdravej výživy. Pani učiteľka Mgr. Miriam Hudymačová a Ing. Jozefína Javorská pripravili malú výstavku plody našej zeme. Musíme len dodať, že všetky plody boli výsledkom ich záhradkárskej záľuby.


SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU

Pani učiteľka Mgr. Anna Raffáčová pripravila pre študentov učebných odborov vedomostný test v anglickom jazyku o Austrálii. S otázkami rôzneho zamerania sa popasovali v štvorčlenných skupinách podľa tried.


REMESLO MÁ ZLATÉ DNO (klikni)


UCHAĽÁK 2007 (klikni)


NÁVŠTEVA KNIŽNICE

Mestská knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach nás pravidelne pozýva na rôzne akcie, ktoré organizuje. Tentokrát to bola exkurzia knižnicou, ktorej sa zúčastňujú žiaci prvých ročníkov. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať, ako to v takej knižnici chodí a kde je ten naozajstný zdroj informácií.


SÚŤAŽ NAŠICH KADERNIČIEK

Pani učiteľka Ing. Jozefína Javorská nalákala našich prvákov na neobvyklú súťaž, v ktorej ani tak nešlo o majstrovské účesy, ale o zábavu a spríjemnenie vyučovania netradičnou súťažou. Sťažovať sa nemohol nikto, pretože každý bol víťazom a motiváciou im boli praktické darčeky.

 


VIANOČNÁ IKEBANA

Pred blížiacim sa adventom, boli niektorí žiaci a pani učiteľka Mgr. Raffáčová načerpať inšpirácie a skúsenosti pri tvorbe adventných vencov v Mestskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Ich um a šikovnosť vložená  do týchto vencov zdobí nielen riaditeľňu.


KONIEC KALENDÁRNEHO ROKA 2007

Sviatok sv. Mikuláša, pripomenutie Vianoc a rozlúčku so starým rokom sme mali v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda. Žiaci po slávnostnej liturgii pripravili krátke pásmo pod vedením pani učiteľky Ing. Javorskej. Liturgie sa zúčastnili učitelia, majstri a žiaci našej školy.


STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ

Tohto roku sa s nami rozlúčia (dúfame, že po úspešných maturitných skúškach) žiaci 2.C nadstavbového štúdia odborov vlasová kozmetika a umeleckoremeselné práce a žiaci 4.A odboru kuchár a kozmetička. Predchádzalo tomu päčatenie hárkov (týždeň po tomto akte majú študenti najradšej) a dlho očakávaná a pripravovaná stužková slávnosť. Pre niekoho zážitok na celý život. Tak držíme palec na maturitnej skúške, aby radosť a úspech ukončili túto etapu študentovho života.


SÚŤAŽ KADARNÍČIEK NA PRAXI

 

Svoje praktické zručnosti si mohli vyskúšať naše tretiačky odboru kaderník. Je to dobrá príprava pred záverečnými skúškami a zároveň  do budúceho povolania. Pán riaditeľ Mgr. Balogh im odovzdal diplomy a vecné ceny zľava Nikoleta Šoganová, Anežka Vojtková a Simona Legátová).  


PROJEKT KRAČUN NA VALALE (klikni)


TALENTOVÉ SKÚŠKY

Začiatkom apríla sa konali talentové skúšky do odboru zlatník a klenotník. Pod dohľadom pani majsterky Eleonóry Žeňuchovej sa naši nádejní prváci popasovali s kresbou geometrických predmetov, modelovali z hliny a nakoniec si preukázali svoje zručnosti pri práci s drôtom. Všetci záujemci talentové skúšky absolvovali úspešne.


BESEDA S POLICAJTOM

Pri príležitosti prevencie mládeže pred kriminalitou, navštívili našu školu niekoľkokrát policajti, aby osvetovou činnosťou (formou besedy) informovali mládež o možných rizikách kriminálnej činnosti. Neostáva len veriť, že si slová policajtov zoberie mládež k srdcu.


BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM VALISKOM

Už druhýkrát navštívil našu školu miestny spisovateľ Jozef Valiska, ktorý prezentoval svoju novú knihu Úskalia lásky. Študenti si pozorne vypočuli pútavé rozprávanie pána Valisku, ktorý dokázal vzbudiť záujem o knihu aj v týchto ťažkých časoch.


V. ROLANDOV HREBEŇ, BARDEJOV 2008


KONCERT ŽI A NECHAJ ŽIŤ

V stredu 7. mája sa žiaci a učitelia zúčastnili koncertu Ži a nechaj žiť. Veľmi milou a humornou formou, slovom i hudbou z rôznych hľadísk vysvetlili, čo znamená heslo "Ži a nechaj žiť!"


KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU

Naše učiteľky angličtiny pani učiteľka Hudymačová a Raffáčová pripravili pre študentov výstavku kníh v anglickom jazyku. Študenti si v kabinete prezreli knihy a to nielen obrázky.


ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA, BRATISLAVA 2008


BESEDA SO PSYCHOLOGIČKOU

 

Kto si myslí, že nemá problémy, tak je dobre. Ale pre istotu sme zorganizovali pre našich žiakov besedu so psychologičkou, ktorá sa snažila vysvetliť, ako odolať nástrahám dnešného sveta a prežiť mladosť plnohodnotne. Neostáva len dúfať, že si študenti rady psychologičky zobrali k srdcu.  


HOKEJBALOVÝ ZÁPAS

V máji pán učiteľ telesnej výchovy Mgr. Edo Brhlík zorganizoval pre študentov a učiteľov hokejbalový zápas. Nielen veková prevaha bola na strane učiteľov, veď sa odrazili ich celoživotné skúsenosti, a tak žiakom neostávalo nič iné, len sa niekedy prizerať, ako to tým učiteľom ide. Núdza nebola ani o tvrdé strety, ale čo už zmôže 65 kg proti 110 kg (viď foto 3). Aj keď to starší mali horšie s dychom (a pritom sú všetci nefajčiari - učitelia), nakoniec zvíťazili asi 150:3 (alebo tak nejako). Takže sa rozbehla nová tradícia.


ROZLÚČKA S MATURANTMI

Rozlúčka, rozlúčka ...slzy aj smiech. Kolobeh školy sa zastaviť nedá. Takto nostalgicky sme sa lúčili s našimi štvrtákmi a druhákmi nadstavbármi. Pán riaditeľ Mgr. Marek Balogh sa poďakoval tým, ktorí reprezentovali školu a žiaci sa poďakovali učiteľom. Ich cesty sa rozídu, ale spomienky zostanú aspoň na fotografiách na tablách.


MATURITA 2008

Všetko sa to začalo prihláškou na maturitnú skúšku a písomnou časťou internej maturitnej skúšky. Potom prišiel deň "D"...

 

... kým sa niekto potil pred komisiou, iní si nalievali do hlavičiek to posledné, čo sa do nich zmestilo ...

... úsmevy pre fotografa, ale čo sa odohrávalo vo vnútri, to vedeli len sami študenti ...

... úsmevov ubúdalo, ale na spoločné foto s triednou sa čas našiel, len je tajomstvom, či ten palec hore znamená super pre triednu, alebo známku za odpoveď ...

... odborné komisie pozorne počúvali a počúvali a počúvali ...

... a počúvali. Päť študentiek, ó, prepáčte, jedna je tam pani učiteľka. Či uhádnete ktorá?

"Tak toto sme brali, toto musíš vedieť!"


ROZLÚČKA SO ŽIAKMI UČEBNÝCH ODBOROV A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

  

Blížilo sa finále školského roka. Okrem vysvedčení a školských výletov to boli záverečné skúšky. Tentokrát sa s nami rozlúčili zlatníci a kaderníčky.


späť